صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ سنبله ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبر پیشین جیش المسلمین روز چهارشنبه گفت که اگر گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان تا هنگامی، پنهانی ادامه می یافت، به سود هردوجانب بود. رهبر پیشین جیش المسلمین گروه ...

چهار عضو کانگرس ایالات متحده با رهبران سیاسی شمال که مخالف حکومت افغانستان اند در شهر بن دیدار کردند. لویی گومرت عضو کانگرس ایالات متحده در مصاحبه یی با رادیو آشنا گفت که آنان به ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر