صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داده که اتحادیه اروپا میلیون ها دالر از کمک های مالی به نیروهای امنیتی افغانستان را مسدود کرده است. براساس این گزارش، اتحاديه اروپا 37 ميليون دالر از کمک ...

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان اعلام کرد که آنها درمورد برگشت داوطلبانۀ مهاجرين افغان از پاکستان، با مقامات آن کشور به توافق رسیده اند. وزراى امور مهاجرين افغانستان و پاکستان با کميشنرى عالى ...

کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان افغانستان خواستار حضور نیرومند‌تر نهادهای جامعه مدنی در تعیین اعضای کمیسیون انتخابات شده است. این کمیسیون می گوید، طرح مشخصی را در مشورت ...

هزاران تن از هواداران جبهه ملی روزچهارشنبه در گردهمایی بزرگی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار شرکت کردند. در این گردهمایی مردمی رهبران جبهه ملی از مردم خواستند تا به صورت گسترده در انتخابات آینده ...

روزنامه نیویارک تایمز از قول ده ها مقام و مشاورین سابق در امریکا نوشته است که می گویند، حکومت امریکا در تلاش ها برای از بین بردن افراد مشخص القاعده در پاکستان و یمن یک لیستی را ترتیب داده ...

بقاياى پيکراستاد خليل الله خليلى شاعر ونويسندۀ کشوراز پاکستان منتقل و روزگذشته درمحوطۀ پوهنتون کابل درجوارمقبره سيد جمال الدين افغان به خاک سپرده شد. استاد خليل الله خليلی از چهره های برجسته ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر