صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر پیشین ایالات متحد امریکا درکابل، زلمی خلیلزاید روزچهارشنبه گفته است که افغانستان ازلحاظ فنی توانایی پذیرفتن مسؤولیت های زندان بگرام وراه اندازی عملیات های نظامی شب هنگام ...

"شوراى همبستگى ملى اقوام افغانستان"، دولت را متهم به فساد نموده و خواستار ايجاد نظام پارلمانى غير متمرکز گرديد. در گردهمايى که دیروز(٧حوت) با شرکت صدها تن از نماينده هاى شوراى همبستگى ...

مقامات نظامی جرمنی در افغانستان میگوید الی سال 2014 هیچ گاهی هم نمیخواهد تعداد سربازان شان را ازافغانستان کم نماید . انها می گویند در این مدت میخواهد با تغییر پالیسی قبلی به تمام ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر