صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا اعلام کرده که اگر دیوان بین المللی کیفری به تحقیق درباره جنایت جنگی نیروهای این کشور در افغانستان ادامه دهد، موضع تهاجمی علیه این دیوان اتخاذ و آن را تحریم. . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر