صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۸ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

گزارش تازه یوناما؛ افغان‌ها در آغوش مرگ

گزارش تازه یوناما؛ افغان‌ها در آغوش مرگ

سه‌شنبه 19 دلو 1395 -

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) ديروز گزارش ساليانه خود راتحت عنوان «محافظت افراد ملکي در منازعات مسلحانه» از ميزان تلفات افراد ملکي در جنگ هاي جاري کشور طي سال گذشته ميلادي، به نشر رساند. در...ادامه مطلب ←

دولت و ضرورت استفاده از نوآوری های علمی

دولت و ضرورت استفاده از نوآوری های علمی

سه‌شنبه 19 دلو 1395 -

عصر حاضر را به نام عصر اطلاعات و فناوري ياد مي کند. از ويژگي هاي مهم اين عصر تغيير و حول سريع و مدوم در روش هاي انجام کار و امورات زندگي هستيم. کشورهاي پيشرفته را اگر سر جايش خود شان بگذاريم، در همين کشور خود و کشورهاي...ادامه مطلب ←

چرا نظامیان افغان همکاران خود را می کشند؟

چرا نظامیان افغان همکاران خود را می کشند؟

یک‌شنبه 17 دلو 1395 -

قتل نظاميان افغان از سوي همکارانش واقعيت تکان دهنده و چالش بزرگ در صف نيروهاي امنيتي است. اين سربازان که از يک سو با جنگ رو در رو و کمين هاي گروه هاي تروريستي چون طالبان، داعش و ديگر گروه هاي بنيادگراي تندرو مواجه ...ادامه مطلب ←

راهکارهای فرهنگ سازی

راهکارهای فرهنگ سازی

یک‌شنبه 17 دلو 1395 -

فرهنگ به عنوان بنياد اجتماع و هدف والاي حرکت هاي انساني، نماد انسانيت است. با اين همه، تنها زماني مي توان گفت که فرهنگ، امري مثبت و سازنده و هدف والايي است که داراي ويژگي هايي باشد که از مهم ترين آن ها، بستر...ادامه مطلب ←

حکومت ضعیف و خطر فعالتر شدن شکاف ها

حکومت ضعیف و خطر فعالتر شدن شکاف ها

‌شنبه 16 دلو 1395 -

در دوران کمپاين انتخاباتي همه نامزدان رياست جمهوري سخن هاي شيک و شسته و رفته مي زدند. عدالت اجتماعي، برابري، حقوق شهروندي، دموکراسي و حقوق بشر از مفاهيم بود که سر زبان ها بود. اگر چه همه کانديدان رياست جمهوري...ادامه مطلب ←

 خشونت؛ عادت رفتاری جامعه افغانی

خشونت؛ عادت رفتاری جامعه افغانی

پنج‌شنبه 14 دلو 1395 -

اکثر کنشهايي که در حوزه ي عمومي جامعه افغاني بازتاب داده مي شود، بيشتر يک جامعه پرخاشگر را نشان ميدهد تا اينکه يک فرهنگ ديگرپذير، روادار، تسامح، نرمخويي و مدارا با همديگر در جامعه را به نمايش بگذارد. از اين زاويه، اگر رفتارها...ادامه مطلب ←

 حرکت لاک پشتی مبارزه بافساد

حرکت لاک پشتی مبارزه بافساد

چهارشنبه 13 دلو 1395 -

وجود شفافيت و جلوگيري از رشوه و فساد در ادارات دولتي يک اصل مهم و اساسي قانوني است که سبب تحکيم اعتماد ميان افراد جامعه و نهادهاي دولتي مي گردد. به هر ميزاني که نظارت بر اجراآت کارمندان دولتي قوي...ادامه مطلب ←

جنگ نرم علیه طالبان

جنگ نرم علیه طالبان

سه‌شنبه 12 دلو 1395 -

براي مقابله با گروه طالبان، تنها جنگ با اسلحه کافي نيست. طالبان تنها با توپ و تانک نابود شدني نيستند. چنين استراتژي مقابله با طالبان، نه راه حل واقعي بهنظر ميرسد و نه هم واقعبينانه. همانگونه که در جريان بيش از يک و نيم دهه، بسيج نيروهاي...ادامه مطلب ←

مهاجرت؛ گزینه‌ی برای جهانی شدن

مهاجرت؛ گزینه‌ی برای جهانی شدن

سه‌شنبه 12 دلو 1395 -

دنياي معاصر رو به جهاني شدن است، حتي آمال هاي انساني از شکستن مرزهاي جغرافيايي خبر ميدهد. اين فرايندها جوامع انساني را از بيخ و بن دگرگون مي سازد. يکي از مؤلفه هاي اساسي در دگرگوني هاي جهاني شدن دنياي معاصر...ادامه مطلب ←

ضرورت همگرایی منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای در مبارزه با تروریسم

ضرورت همگرایی منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای در مبارزه با تروریسم

دوشنبه 11 دلو 1395 -

در سفر نماينده ويژه سر منشي ملل متحد به افغانستان رهبران حکومت وحدت ملي تأکيد کردند که براي حل منازعات افغانستان بايد يک کنفرانس منطقه اي به ميزباني سازمان ملل متحد برگزار گردد. هدف اين درخواست مشخص است...ادامه مطلب ←

جمع آوری پول برق توسط طالبان؛ ضربه جدیدی بر عواید

جمع آوری پول برق توسط طالبان؛ ضربه جدیدی بر عواید

دوشنبه 11 دلو 1395 -

دولت افغانستان حد اقل در دو ولايت بزرگ با مشکل عجيبي روبرو شده است و آن جمع آوري پول برق است. قسمتي از اين برق با قيمت گزافي از کشورهاي همسايه خريداري شده است، اما طالبان اين پول را از مردم مي گيرد. اگر دولت برق را..ادامه مطلب ←

وعده ای که به فراموشی سپرده شد

وعده ای که به فراموشی سپرده شد

یک‌شنبه 10 دلو 1395 -

کومتداري خوب اساس نظم و امنيت در جامعه را تشکيل مي دهد. با تأمين نظم و امنيت، توسعه پايدار در کشور ممکن مي گردد. اگر در يک کشور روند توسعه با مشکل مواجه شود و يا نظم و امنيت اجتماعي برهم بخورد، نشانه اين است که...ادامه مطلب ←

طالبان؛ فروپاشی درونی و سودای خام احیای امارت اسلامی

طالبان؛ فروپاشی درونی و سودای خام احیای امارت اسلامی

یک‌شنبه 10 دلو 1395 -

گروه طالبان پس از مرگ نخستين رهبر خود به گونه ي واقعي از هم پاشيد و به دسته هاي خرد و ريزِ تخريب گر انشعاب کرد. اگر چه که در زمان رهبري ملا عمر، اين گروه، اقتدار ناسيوناليستي خود را با خواست هاي ظاهرا ايديولوژيک بنيان نهاده...ادامه مطلب ←

پاکستان؛ بحرانی زیر رادار

پاکستان؛ بحرانی زیر رادار

شنبه 9 دلو 1395 -

مجموعه چالش هاي سياست هاي خارجي اداره ترامپ مانند قطار ترسناک در حال حرکت است که شامل داعش، تراژدي سوريه، ديکتاتوري کره شمالي مجهز به سلاح هاي هسته اي، چين عصباني بر مسئله تايوان و دريايي جنوب و خودنمايي...ادامه مطلب ←

امیدواری و نگرانی افغان ها از تغییرات ترامپ

امیدواری و نگرانی افغان ها از تغییرات ترامپ

پنج‌شنبه 7 دلو 1395 -

در طول هشت سال گذشته افغان ها بطور فزاينده اي از نقش امريکا در افغانستان سرخورده شده اند. بسياري افزايش فساد در دولت افغانستان، کشته شدن افراد ملکي در حملات هوايي، حضور سربازان خارجي که نتوانستند...ادامه مطلب ←

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن (قسمت دوم)

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن (قسمت دوم)

پنج‌شنبه 7 دلو 1395 -

يکي از روشهاي موثر و اساسي مبارزه با فساد، تشويق بخش خصوصي به مشارکت در فعاليتها از طريق آزاد سازي اقتصادي است ، در اين خصوص« و يتوتانزي» که يکي از صاحبنظران بر جسته در اين زمينه است معتقد است که تجارت...ادامه مطلب ←

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن

چهارشنبه 6 دلو 1395 -

فساد اداري يکي ازبيماريهاي مزمن و کهنه ترين جراحت نظام در جامعه تلقي شده، و فساد اداري تا حد زيادي متأثر از نظامهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي در يک جامعه ميباشد زيرااين پديده نه تنها از نقض عدالت اداري و...ادامه مطلب ←

چرا از دموکراسی می ترسیم؟

چرا از دموکراسی می ترسیم؟

سه‌شنبه 5 دلو 1395 -

دموکراسی یک فرهنگ و راهکار سیاسی، فرهنگی برای حفظ امنیت، ثبات و فراهم آوری زمینه های توسعه همه جانبه در کشورها می باشد. ناکامی نظام های استبدادی و توتالیتر، وقوع کودتاها، شورش ها و انقلاب های خونین در این کشورها...ادامه مطلب ←

باید راهکاری برای کاهش خشونت علیه اطفال  سنجیده شود

باید راهکاری برای کاهش خشونت علیه اطفال سنجیده شود

پنج‌شنبه 30 جدی 1395 -

در وضعيت نابسامان امنيتي و اقتصادي همه مردم افغانستان با دشواري هاي طاقت فرسا مواجه مي باشند، در اين ميان اما قشر زنان و کودکان از اقشار به شدت آسيب پذير جامعه به شمار مي رود. در سال هاي گذشته اين دو قشر...ادامه مطلب ←

 ورود روسیه به خلاء قدرت در افغانستان

ورود روسیه به خلاء قدرت در افغانستان

پنج‌شنبه 30 جدی 1395 -

بعد از شکست شوروي از مجاهدين افغانستان و خروج تحقير آميز ارتش سرخ پس از 10 سال اشغال اين کشور، روسيه دوباره به منطقه بازگشته است، حال اين کشور در حال بازسازي موقعيت خود به عنوان قدرت تاثير گذار است. از آنجايي که سياست...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر