صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

تلاشهای گسترده استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به این کشور

تلاشهای گسترده استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به این کشور

شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۲ -

بتازه گی استرالیا و اندونیزیا درباره همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق انسان با یکدیگر توافق کردند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا گفته است که کشورش هنوز هم متعهد میباشد که پناهجویان غیرقانونی را پیش از ...ادامه مطلب ←

در دفاع از حقوق بشر

در دفاع از حقوق بشر

شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۲ -

حقوق بشر و آزادی های اساسی، حقوقی فردی هستند که ریشه در نیاز ها و قابلیت های انسان دارند. شاید بتوان گفت به رسمیت شناختن حقوق بشر و ابداع تمهیداتی برای دفاع از آن قوانین بین ..ادامه مطلب ←

سرنوشت مبهم موافقتنامه امنیتی و نگرانیهای مردم

سرنوشت مبهم موافقتنامه امنیتی و نگرانیهای مردم

پنج شنبه 18 میزان 1392 -

این روزها درحالیکه سرنوشت موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اظهارات مختلفی در باره سرنوشت این موافتنامه صورت می گیرد افزایش و تداوم تهدیدات امنیتی ...ادامه مطلب ←

الگوپذیری جامعه از زمامداران

الگوپذیری جامعه از زمامداران

چهارشنبه 17 میزان 1392 -

در تربیت انسان و رشدجامعه، عوامل مختلفی تأثیرگذار می باشد که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان و چگونگی جامعه نقش ایفا می کنند؛ اما در این میان اثر گذاری حاکمان و زمامداران نیز بسیار حایز اهمیت می باشد. این مهم هم در فرضیه های علوم ...ادامه مطلب ←

ترویج فرهنگ دموکراسی

ترویج فرهنگ دموکراسی

سه شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۲ -

در جامعه شناسی یکی از بحث های مهم "اجتماعی شدن" و جامعه پذیری است. اجتماعی شدن به فرایندی گفته می شود که افراد از مجرای آن قوانین، مقررات، هنجار ها، آداب و رسوم را درونی می سازد. جامعه شناسان برای اجتماعی شدن مجرا های ...ادامه مطلب ←

درنگی برانتخابات از منظر افکار عمومی

درنگی برانتخابات از منظر افکار عمومی

سه شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۲ -

اصطلاح افکار (opinion) برای نخستین بار در قرن هجدهم مطرح شد و تا انقلاب فرانسه به معنی نگرش و دیدگاه نخبگان به ویژه اشراف دامن پوش پارلمانی بود که پرچم مبارزه با سلطنت مطلقه را بر افراشته ...ادامه مطلب ←

سلطه واقع گرایی در روابط بین الملل

سلطه واقع گرایی در روابط بین الملل

دوشنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۲ -

واقع گرایی یکی از تئوری های بوده است که برای مدت زیادی به عنوان پارادایم مسلط در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی مطرح بوده است. نگاهی به تاریخچه و چگونگی مطرح شدن آن به عنوان یک ...ادامه مطلب ←

آغاز رقابت های سیاسی و ضرورت اخلاق سیاسی

آغاز رقابت های سیاسی و ضرورت اخلاق سیاسی

یک شنبه 14 میزان 1392 -

افغانستان گام به گام به سمت سومین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می گردد. قرار است به تاریخ شانزدهم حمل سال آینده، نامزدان این پست مهم سیاسی و مدیریتی، برنامه های شان را برای مردم مطرح نموده و شانس سیاسی خود را بیازمایند و نیز، شهروندان با حضور ...ادامه مطلب ←

مشارکت مردم در انتخابات و تاثیر آن بر اولویت بندی در سیاست گذاری دولت

مشارکت مردم در انتخابات و تاثیر آن بر اولویت بندی در سیاست گذاری دولت

شنبه 13 میزان 1392 -

شیوه برخورد مردم با سیاست و ارتباط آن ها با نظام سیاسی و همچنین کیفیت تاثیر گذاری آن ها بر سیاست، از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. در حقیقت ارزیابی این روند خود می تواند معیاری برای میزان مشارکت سیاسی تلقی شود. همچنین توسط این متغیر می توان ...ادامه مطلب ←

رابطه حقوق بین الملل و جنگ

رابطه حقوق بین الملل و جنگ

شنبه 13 میزان 1392 -

جنگ پدیده ای است مخرب، پدیده ای که طوفان ویرانکن آن ابعاد زندگی انسان ها را در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده است. برای همین این پدیده از سوی اندیشمندان و از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار گرفته ...ادامه مطلب ←

مدل های توزیع قدرت سیاسی

مدل های توزیع قدرت سیاسی

پنج شنبه 11 میزان 1392 -

یکی از دغدغه های جدی در میان اندیشمندان علوم سیاسی چگونگی توزیع قدرت سیاسی است. توزیع قدرت هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی ذهن اندیشمندان و سیاستمداران را درگیر نموده ...ادامه مطلب ←

تبیین ماهوی امنیت ملی

تبیین ماهوی امنیت ملی

چهارشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۲ -

امنیت ملی را می توان از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار داد. ماهیت امنیت در نگاه کلی و امنیت ملی در نگاه خاص، خود دارای جنبه های متفاوتی است و نسبت به ماهیت آن نیز دیدگاه های مختلف وجود ...ادامه مطلب ←

علل عقب ماندگی کشور؟

علل عقب ماندگی کشور؟

چهارشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۲ -

روزی از روزها در جمعی، وضعیت تاسفبار کشور مورد بحث قرار گرفت. هرکس دیدگاه و نظر خود را پیرامون وضعیت جاری بیان میداشت. از جمله موضوعی که مورد بحث قرار گرفت این بود که آیا عقب ماندگی ...ادامه مطلب ←

نقش رسانه ها در نظام سیاسی

نقش رسانه ها در نظام سیاسی

سه شنبه 9 میزان 1392 -

در حوزه ادبیات مربوط به دموکراسی، ارتباط میان دموکراسی و رسانه مطرح است. به صورت مشخص این سوال مطرح است که رسانه ها چه نقشی در نظام های دموکراتیک دارند. این سوال از آنجا مطرح ...ادامه مطلب ←

عدالت، قدرت و آزادی

عدالت، قدرت و آزادی

دوشنبه ۸ میزان ۱۳۹۲ -

مبحث عدالت از دیرباز تاکنون مورد گفتگو تامل و کنکاش های مختلف در طول اعصار بوده است. یونانیان بر این باور بودند که عدالت تابع نظم طبیعی است که در جوامع حاکم است و این نظم طبیعی جامعه و ...ادامه مطلب ←

اقتصاد راهی به سمت انعطاف پذیری سیاسی

اقتصاد راهی به سمت انعطاف پذیری سیاسی

دوشنبه ۸ میزان ۱۳۹۲ -

تاریخ افغانستان سرشار از تنش ها و کشمکش های تراژدیک ایدئولوژیک است. با وصفی که تنوعات و تفاوت ها، در جهان مدرن یک امری پذیرفته شده و جزء ظرفیت های جوامع به شمار می رود، در ...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی