صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

- -

در این روزها بحث انتخابات ریاست جمهوری 1398 جدی شده است. در این میان حضور مردم به عنوان دارندگان حاکمیت غایب است. افغانستان ازجمله کشورهای چند قومی . . . ادامه مطلب ←

-

ما در روزهای آخر ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. چنان که مشاهده گردید در روزهای گذشته پروسه ثبت نام چندان رونق نداشت. اما با نزدیک میعاد قانونی برای ختم ثبت نام، شور و شوق انتخاباتی زیاد شده . . .

-

ما در روزهای آخر ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. چنان که مشاهده گردید در روزهای گذشته پروسه ثبت نام چندان رونق نداشت. اما با نزدیک میعاد قانونی برای ختم ثبت نام، شور و شوق انتخاباتی زیاد شده . . .