صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نورستان به معنی "سرزمین نور" است، اما نام شاعرانه و مغالطه‌آمیز این ولایت، برای مردم ولسوالی وایگل نوید دهنده‌ای آینده روشن نیست. ولسوالی وایگل از چهار طرف توسط ....

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر