صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عزاداری واژه‌ای است که نشان دهنده‌ی رفتار و مراسم خاصی است که در مواقعی ویژه، توسط اقوام و ملل گوناگون به آیین و روش خاصی انجام می‌شود و به معنای سوگواری . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر