صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چگونه می توان به حل بحران جنگ در افغانستان کمک کرد؟!

-

چگونه می توان به حل بحران جنگ در افغانستان کمک کرد؟!

تداوم جنگ و خشونت در افغانستان و عدم موفقیت تلاشهای صلح دولت برای آوردن ثبات نشان می دهد که استراتیژی ها و راهبرد های دولت برای تامین امنیت و ثبات پایدار در افغانستان کارآمد و مفید نبوده است. یک دهه از حضور نیرومند قوای بین المللی یاری امنیت در کشور می گذرد دراین سالها دولت افغانستان سعی کرده است با بهره گیری از توان نظامی و مدیریتی جامعه جهانی افغانستان را در مسیر توسعه و ثبات قرار داده و در نهایت با شکست کامل گروه های مخالف مسلح امنیت سراسری در کشور را تامین نماید.

اما عملا با گذشت یک دهه اکنون کشور دچار بحران پیچیده و لاینحل جنگ است از سوی دیگر گسترش فقر و فساد در کشور در نتیجه نا کارآمدی مدیریت در کشور باعث شده است که اعتمادملی و امید به آینده نیز در جامعه از بین برود. در این سالها دولت افغانستان در حالی به امتیاز دهی به مخالفان مسلح برای آوردن آنان پای میز مذاکره ادامه می داد که این گروه ها به هیچ عنوان کوچک ترین گام عملی را به سمت صلح و مذاکره و تفاهم بر نداشته اند.

جامعه جهانی و قوای بین المللی از همان آغاز حضور در افغانستان تاکنون براین نکته تاکید داشته اند که با آن دسته از مخالفان مسلح که حاضر به کنار گذاشتن سلاح نبوده ونظام کنونی در افغانستان را نمی پذیرند تحت هیچ شرائطی مدارا و تساهل نباید صورت بگیرد بلکه با آنان به شدت باید برخورد صورت بگیرد تا از طریق افزایش فشار های نظامی بتوان آنانرا وادار به پذیرش روند صلح کرد. اما آنانیکه حاضر می شوند سلاح را کنار گذاشته و از ادامه همراهی با گروه های تروریستی دست برداشته و به صلح در چارچوب نظام کنونی بپیوندند نه تنها مدارا و همکاری صورت بگیرد بلکه زمینه های کار و امنیت و سلامت آنان نیز فراهم شود.

ولی حکومت بویژه موضع گیری های شخص رئیس جمهور در این سالها عملا مانع برخوردشدید قوای ائتلاف با مخالفین مسلح شد بگونه ی که در مقاطعی هم روابط کابل واشنگتن به همین دلیل رو به سردی گرایید. اما در نهایت جامعه جهانی با دولت افغانستان همراهی کرده و نگرانی های حکومت افغانستان را در نظر گرفتند ولی نتایج این اقدام اقتدار روز افزون مخالفان مسلح بود که اکنون این گروه ها به اندازه ی قدرت گرفته اند که هرگز به هیچ درخواست صلحی پاسخ مثبت نداده اند.
تشدید حملات مخالفان مسلح و اقتدار روز افزون آنها همزمان با آغاز روند انتقال مسئولیت های امنیتی، نگرانی های جدی را در مورد احتمال عدم موفقیت پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان بر انگیخته است. گروه جهانی بحران براین باور است که اگر روند انتقال مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغانستانی درست مدیریت نشود،

این موضوع سرآغازی برای آغاز جنگهای داخلی در افغانستان خواهد شد. به باور این گروه روند انتقال مسئولیتهای امنیتی روندی پرچالش است و این موضوع اگر درست رهبری نشود بسیار به سود طالبان خواهد بود. به همین دلیل گروه خواهان آهسته تر ساختن روند انتقال مسئولیتها به نیروهای امنیتی افغانستان شده است و این کار را به صلاح مردم کشور می داند. کارشناسان این گروه معتقد اند اگر این روند به گونه ای صحیح برنامه ریزی نشود وضعیت در افغانستان به شدت خطرناک خواهد شد و احتمال عدم پایان روند انتقال مسئولیتها رخ خواهد داد.

دراین اواخرطالبان به حملاتشان به خصوص به مقامهای افغانستان شدت بخشیده اند تا ثابت سازند که در این جنگ شکست نخواهند خورد بنابراین باید بیشتر مراقب اوضاع در افغانستان بود و احتیاط بیشتری برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان به خرج داد. به باور تخلیلگر گروه جهانی بحران، افرادی در شورای کویته حضور دارند که مخالف بهبود بخشیدن به روند انتقال مسئولیتها هستند و به هر نحوی تلاش داند تا این روند را مختل سازند چراکه هر زمان که صحبت از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و رهبران طالبان و شورای کویته آغاز می گردد دیده می شود که تاکنون گفتگوها راه به جایی نبرده و تنها نمایشی هستند.

دیدگاه شما