صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صنعت ارتباطات و کشورهای جهان سومی

-

صنعت ارتباطات و کشورهای  جهان سومی

بخش نخست

اشاره
سده های بیست و بیست و یک، شاهد مهمترین و کلیدی ترین اختراعات،تکمیل و توسعه ابزارهای نوین و شیوه های جدید و حتی به دور از تصور در عرصه ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی به حساب می رود؛از همین رو و به دلیل تحولات مثبت و یا احیانا منفی که به عنوان نتایج،ثمرات و پیامدهای آن در جهان شکل گرفت،عصر کنونی را به عصر ارتباطات و تکنولوژی مربوط به آن یاد می شود.در میان وسایل و ابزار ارتباطات،رسانه های ارتباط جمعی از قبیل سینما، تلویزیون، نشریات چاپی ، رادیو، انترنیت و مخابرات از اهمیت بسیار بالای در توسعه و مدرنیزاسیون جوامع بشری برخوردار است.

بدون تردید در قرن حاضر میزان قدرت و توانای کشورها براساس میزان دسترسی آنها به ابزار و تکنولوژی ارتباطی سنجیده می شود. ارتباطات هم در عرصه بین المللی و هم در حوزه داخلی کشورها نقش مستقیم و انکار ناپذیری در رشد و توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارد و به همین جهت کشورهای در حال توسعه در تلاش هستند تا به آخرین دستاوردهای فنی و علمی این پدیده دسترسی پیدا کنند و در مدت زمان لازم و مناسب آن را در اختیار شهروندان خود قرار بدهند.

در افغانستان نیز از زمان روی کار آمدن نظام جدید هشت سال قبل، این تلاش ها به وجود آمد و پس از هشت سال شاهد تغییرات چشم گیر و گسترده در این عرصه هستیم؛ اما با این هم می توان گفت هنوز مردم افغانستان با چالشها و مشکلات بی شماری در برخورداری از ابزارهای تکنولوژی ارتباطی رو به رو هستند.

علی رغم کوشش های فراوان تجار ملی و بخش های خصوصی در توسعه تکنولوژی ارتباطی، به دلیل وجود چالشهای گسترده فرهنگی و اجتماعی از جمله نهادینه نشدن اهمیت، ضرورت و ملی ساختن ابزار ارتباطی، رشد، گسترش و توسعه این وسایل بسیار ابتدای و بسیط به حساب می رود؛ از این رو لازم است تا به موازات گسترش و سرمایه گزاری بر سر تکنولوژی ارتباطی،روی اطلاع رسانی در مورد اهمیت و جایگاه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن به مردم نیز با استفاده از راه ها و شیوه های ممکن کار صورت بگیرد.


ارتباطات و دنیایی امروز
تغییر و تحولات جهانی ارتباطات و توسعه همکاریهای بین المللی در مورد آن، امروز نقش و اهمیت بایسته تکنولوژی ارتباطی و جایگاه آن را در بازدهی جامعه انکار ناپذیر ساخته است.

« به نحوي كه افزايش بازدهي جامعه از طريق توسعه شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي كه بار اطلاعاتي و ارزش افزوده دارند، كليه محلهاي كار را از طريق اتوماسيون اداري (خودكار سازي) به يكديگر پيوند داده و ايجاد ارتباط بين دولت و واحدهاي محلي از طريق شبكه اطلاعاتي و مخابراتي اداري را متخصص ساخته است. حتي در كشورهاي فرا صنعتي عمدتاً اجراي اتوماسيون كامل، اجراي امور در منزل از طريق تلفن تلويزيوني و فعاليتهاي بانكي، خريد و فروش، رزرو كردن تکت و ساير اقدامات مشابه از طريق شبكه هاي اطلاعاتي و مخابراتي صورت مي پذيرد. ارتباطات مخابراتي در قرن حاضر در واقع عامل زيربنايي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلقي مي شود و دست راست تمدن نامگذاري شده است.

از همين روست كه امروزه ميزان توسعه ملي هر كشور را با معيار توسعه ارتباطات مخابراتي در آن كشور ارزشيابي مي كنند.
هدف ارتباطات مخابراتي اين است كه در مناسب ترين وضع اقتصادي، مسافرتهاي زايد را حذف كند، مراجعات مردم را به سازمانهاي دولتي تقليل دهد و ضمن برقراري ارتباط همه جانبه موجب صرفه جويي در اوقات و هزينه هاي جامعه شود.
از سوي ديگر، امروزه ضرورت و اهميت استفاده از شبكه هاي علمي و تحقيقاتي جهاني براي بسياري از دانش پژوهان در اكثر رشته ها، قطعي و روشن است. آنچه كارايي و بهره مندي از چنين شبكه هايي را به سرعت افزايش مي دهد، توانايي روزافزون ارتباطات مخابراتي است كه به ياري رايانه ها شتافته اند و آنها را به صورت ابزاري براي جستجو، جمع آوري، دسته بندي، تجزيه و تحليل و انتقال حجم بالايي از اطلاعات درآورده است.

از طرف ديگر، سهولت دسترس به خدمات اطلاعاتي جديدتر و گسترده تر ايجاد امكان ارتباط با ساير محققان و سهيم شدن در تجربه هاي آنها نيز به طور مداوم بر مطلوبيت اين ابزار در محيطهاي علمي و تحقيقاتي مي افزايد. همچنين با استفاده از اين روش مي توان ضمن بهره مندي از فناوري پيشرفته مخابراتي، به جريان جاري و آينده توسعه اطلاعات متصل شد. به هر حال عصر ما، عصر ارتباطات است و در چنين دوراني قدرت نيز در دست جوامعي است كه از نيرومندترين شبكه هاي ارتباطي و به تبع آن، از بيشترين اطلاعات برخوردار باشند و اين حقيقت انكار ناپذير تمدن كنون جهاني است»(1)
دستاوردها و نتایج صنعت ارتباطات
نقش و تاثیرات کارکردی ارتباطات در جهان معاصر انکار ناپذیر است. در ذیل به مهم ترین نقش ارتباطات به این موارد اشاره شده است:
1- تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و بین ملتها در صحنه بین المللی
2- توسعه شهر نشینی، ارتقای سطح سواد، افزایش درآمد سرانه و تقویت پیوندهای اجتماعی بین جوامع كه نهایتاً روند دستیابی به "رفاه اقتصادی" را هموار خواهد كرد.
3- افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی میان ملل و اقوام گوناگون و از میان رفتن فواصل جغرافیایی و كمك به برقراری تفاهم، همبستگی، همگونگی و همكاری بین المللی
4- كمك به پیش برد سیاستهای ملی و افزایش سطح مشاركت اجتماعی و برقراری وضع مناسب برای حل و فصل بحران نفوذ، مشاركت، هویت و مشروعیت
5- توانایی كمك به برقراری صلح جهانی از طریق تغییر در تصورات طرف مناقشه و ایجاد تصورات دوستانه و گسترش صلح و ثبات و امنیت
6- كاركرد آموزشی و دادن اطلاعات به ملتها و آگاه ساختن ملل از سنتهای ریشه دار ملی و تاریخی
7- كمك به گسترش آزادی و احترام به حقوق انسانی، چرا كه جوهر آزادی و عدالت خواهی، بسط اطلاعات و ارتباطات و تسهیل اجتماعی است»(3)

صنعت ارتباطات و نوگرایی
مخابرات و تعاون بین الملل، مخابرات و توسعه صنعتی،مخابرات و نجات بشر، مخابرات و تکامل بشر، مخابرات، فرهنگ و...شعارهای هستند که در سالهای اخیر توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور(ت.ت.یو)برای نشان دادن اهمیت ونقش تکنولوژی ارتباطی در ترقی و توسعه کشورها است.امروزه تمام ارتباط ها و تبادل تجارب علمی فرهنگی،بازار یابی و تجارت،در گرو ارتباطات است و تکنولوژی ارتباطات مخابراتی بستر سریع و پیشرفته است.

« توسعه مخابرات در یك كشور به عنوان بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‏رود. تبادل علمی - فرهنگی، گفت و گوی تمدن‏ها، بازاریابی و تجارت در گرو ارتباطات است و در دنیای امروز مخابرات بستر ارتباطات سریع و سالم است. تبادل نظرات، تفكرات، بیان، پیام‏های ضبط شده و تصاویر بصری بین دو یا چند میلیون نفر را می‏توان ارتباطات خواند.

در دنیای مدرن ارتباطات نقش تعیین كننده‏ ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‏كند. لذا مخابرات بهترین و برترین ابزار برای این تبادل است.
به عبارت دیگر در سال‏های اخیر پیشرفت فوق‏العاده فناوری‏های كاربردی در مخابرات به قدری بوده است كه من بعد برای بشر پیشبرد ارتباطات (صوتی، تلگرافی یا تصویری) با كمترین هزینه از یك نقطه به نقطه دیگر جهان از طریق همكاری، هماهنگی و عادی سازی سیستم‏ها و زیر ساخت‏های مخابراتی ممكن می‏شود.
ادامه دارد

دیدگاه شما