صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دفاع از ارزش ها و صیانت از جان و مال انسان ها

-

دفاع از ارزش ها و صیانت از جان و مال  انسان ها

چند روزی است که اعتراض های شدید و خشونت بار در بسیاری از نقاط کشور بخاطر هتک حرمتی که نسبت به قرآن کریم صورت گرفته است جریان دارد. معترضان در اعتراض به "بی‌حرمتی" به قرآن در چندین شهر کشور تظاهرات کردند. در این تظاهرات ها تعدادی زیادی از تظاهرکنندگان و نیز نیروهای امنیتی کشته و زخمی گردیدند، هم چنین خسارات فراوان مالی نیز بجای گذاشته است.

در این باره هرگز نمی توان تردید داشت که باورها و مقدسات هر دینی برای پیروان آن نه تنها محترم می باشد، بلکه رعایت حرمت و عمل به آن از واجبات می باشد. همینطور بر اساس دستورهای شرایع آسمانی و نیز تایید عقل سلیم ، هر فردی و هر جامعه ای باید به ارزشها و باورهای فرد و جامعه دیگر احترام قایل بوده و از اتخاذ مواضع و رفتارهای که موجب هتک حرمت شود پرهیز گردد. اگر چنین معیاری رعایت نگردد برای هیچ دین و باوری حرمت باقی نخواهد ماند. هتک حرمت از سوی هرکس و جمعی نسبت به هر دین و باوری دیگر صورت گیرد عملی است غیر انسانی و مغایر ارزشهای تعیین شده در ادیان آسمانی.

حال با درنظر داشت چنین موضوعی متاسفانه در فراز هایی از تاریخ و رویدادها شاهد هستیم که انسان ها یا مجموعه هایی بدون در نظر داشت اخلاق و کرامت انسانی و ارزشهای ذکر شده دست به اعمال و اتخاذ مواضعی می زنند که جز تاسف و تاثر، پیامد دیگری را در برندارد.

در طی سالهای اخیر شاهد بوده ایم که بعضی از حلقه ها و افراد نابهنجار نسبت به ادیان و کتب آسمانی مواضع و رفتارهای نامناسبی درپیش گرفته اند. با تاسف این مسئله در ارتباط به هتک حرمت نسبت به باورها و ارزشهای مسلمانان هم صورت گرفته است. هفته قبل گزارش های نشر شد مبنی بر اینکه در میان اوراق و کتاب های سوزانده شده در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام، نسخه هایی از قرآن شریف نیز دیده شده است.

گفته شده که این کتب و اوراق از داخل پایگاه هوایی بگرام بیرون کشیده شده است. وقوع چنین مسئله ای سبب گردید که احساسات مردم جریحه دار گردیده و دست به اعتراض بزنند. با ادامه این اعتراض ها و تشدیدآن ، حوادث و مسایل ناخوشایند نیز بوقوع پیوست که در خور و شایسته یک جامعه اسلامی نمی باشد. بخصوص اینکه بیشترین آسیب را نیز نسبت به جان و اموال مسلمین وارد نموده است.

بدنبال این رویدادها مقامات نیروهای خارجی و از جمله رئیس جمهور امریکا از مردم افغانستان عذرخواهی نموده و اعلام داشتند که عوامل این قضیه شناسایی و در یک محاکمه علنی مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت. چنانچه بر اساس خبرنامه انتشار یافته رئیس جمهور امریکا رسما اعلام داشته است من مراتب تاًسف عمیق خود را بخاطر وقوع این حادثه ابراز میکنم و از شما و مردم افغانستان عمیقاً پوزش می خواهم .... این عمل اشتباهاً و به صورت غیرعمدی صورت گرفته است و به شما اطمینان میدهم که ما اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ کرده و عاملین این حادثه را مورد بازپرس قرار خواهیم داد. همانطور که اشاره شد قبل از آن وزیردفاع امریکا و جان الن قوماندان عمومی نیروهای آیساف نیز در رابطه به توهین قرآنکریم از سوی نیروهای خارجی از حکومت و مردم افغانستان معذرت خواهی نموده بودند.

هم چنین مقامات کشوری از جمله رئیس جمهور نیز با اعلام اظهار تاسف این رویداد و محکوم نمودن آن از مردم خواستند که خون سردی و آرامش خود را حفظ نموده و از دست زدن به هرنوع خشونت خود داری ورزند، و بدنبال آن حکومت جهت تحقيقات دربارۀ اين واقعه نيز يک هئيت را توظيف نمود.

به همین جهت هیئتی مرکب از نمایندگان پارلمان و حکومت در روزهای آخر هفته گذشته پس از انجام تحقیقات لازم نتیجه آن را به رئیس جمهور کشور ارائه داشتند. به نقل از خبرگزاری بی بی سی یکی از اعضای این هیئت که عضو پارلمان می باشد اظهار داشت که فرماندهان نیروهای آمریکایی گفته اند که ناآشنایی یک مترجم باعث بی حرمتی به قرآن شده است.

مسئولان بازداشتگاه بگرام، که در آن اعضای بازداشتی طالبان و گروه القاعده به وسیله نیروهای آمریکایی نگهداری می شوند، به مترجمان و مسئولان کتابخانه این بازداشتگاه دستور داده بودند که کتابهای مشوق "افراطی‌گری" را جدا کنند و دور بریزند. این عضوپارلمان درادامه افزود که مقام‌های آمریکایی به هیات تحقیق دولت افغانستان گفته اند که ناآشنایی این مترجم باعث شده که نسخه هایی از قرآن هم با این متون یک جا بیرون ریخته شوند. هم چنین فرماندهان پایگاه نظامی بگرام نیزبه دولت افغانستان قول داده اند که در مورد محاکمه عاملان این حادثه و جلوگیری از عدم تکرار آن تلاش خواهند کرد.

اما اینک زمان آن فرا رسیده است که با قضیه اندکی دقیق تر و مسئولانه تر برخورد شود. رعایت این مورد سبب خواهد شد که وقوع برخورد های نادرست و استفاده جویی های مخالفین گرفته شود ؛ و نیز زمینه و تمهیداتی فراهم گردد که دیگر بار چنین مسایلی رخ ندهد.

البته این دقت و مسئولیت پذیری در مرحله نخست متوجه همه شهروندان کشور می باشد و در مرحله بعد متوجه مسئولان حکومتی و قضایی کشور می باشد. قضیه رخ داده از دو صورت خارج نیست: یا این قضیه همانطور که عده ای سوء ظن دارند عمدی است یا آنطور که مقامات خارجی و نیز هیئت تحقیق کننده بیان داشته است در اثر اشتباه روی داده است.

این قضیه در هر صورتی که رخ داده باشد یعنی عمدی و قصدی یا از سر اشتباه و عدم عمد؛ ایجاب می نماید که اعتراض به هتک حرمت صورت گرفته و در دفاع از قرآن بعنوان یک متن دینی و آسمانی در چارچوب رفتارها و برخوردهای مطابق با آن صورت میگرفت. شاید چنین توجیه شود که مردم عادی دچار احساسات گردیده و جریان اعتراض ها از کنترل خارج گردیده است. ولی متاسفانه ما در موارد متعددی شاهد بوده ایم که حلقه ها و افرادی در موقعیت های مهم و تعیین کننده به تحریک احساسات و کشاندن اعتراض ها بسوی خشونت نقش جدی داشته اند.

بطور مثال در پارلمان کشور، عده ای از نمایندگان بجای اینکه قضیه را بخاطر جلوگیری از خشونت و پیش گیری از وارد شدن خسارات به بیت المال مسلمین کنترل نموده و مجازات عاملین آن را از مجاری قانونی و حقوقی بصورت جدی دنبال نمایند ، در یک تجمع احساساتی شعارهای سردادند. وقتی نمایندگان یک جامعه، که نخبگان آنها شمرده می شوند چنین بی محابا و از سر احساسات با مسئله برخورد نمایند ، طبیعی خواهد بود که مردم عادی بیش از آن از خود احساسات نشان دهند.

نکته دیگر اینکه دفاع از دین و ارزشهای دینی باید منطبق و با رعایت همان ارزشها صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ تفاوتی میان آنکه قرآن را می سوزاند و یا به ارزشهای دینی یک جامعه هتک حرمت می نماید و کسی که مدعی دینداری و دفاع از آن می باشد اما نسبت به رعایت ارزشها و موازین دین غفلت و بی توجهی نشان میدهد، وجود ندارد. چه بسا که زیان و ضرر چنین فردی که داعیه دفاع از دین و مقدسات را دارد، البته دفاع ناآگاهانه ، بیشتر از زیان آن کسی است که بصورت عمد یا غیرعمد جرمی را مرتکب می شود. جای بسیار تاسف است که علمای دینی کشور در این باره هیچگونه سهم فعال و روشنگرانه نگرفتند.

بوجودآمدن وضعیت آشفته و فرو رفته در احساسات مهار ناپذیر مردم سبب گردید که به بسیاری از اموال مسلمین آسیب های جدی وارد شود، جان بسیاری از انسان های بیگناه گرفته شود، چهره ای غیر معقول از دیانت و دینداری به دنیا نشان داده شود، امنیت جامعه سلب گردد، دشمنان و بخصوص طالبان از زمینه بیشترین سوء استفاده را بنمایند.

در این رابطه انتظار می رفت که علمای کشور و نهادهای دینی و مسئول کشور ابتکار عمل را در دست میگرفتند. با وجود عذر خواهی رسمی مقامات خارجی و نیز فراخوانی حکومت به خون سردی ، اینان نیز با فرخواندن مردم به آرامش ،روند قضیه را بدور از هرگونه تنش و خشونت که چهره ناموجه از مسلمانان ارائه دهد؛ با حفظ و رعایت موازین ارزشها و دستورات دینی، که خوش بختانه این مسئله در احکام دینی بخوبی بیان شده است، تعقیب می گردید.

ناگفته نباید گذاشت که دستگاه عدلی و قضایی کشور نیز در این ارتباط سهل انگاری بخرج داده است. هرچند که هنوزهم فرصت باقی است و می توان با اتخاذ تدابیر لازم ، از رویدادهای تلخ تر و نیز استفاده جویی های بدخواهان جلوگیری نمود. زیرا همانگونه که هتک حرمت به مقدسات غیرقابل تحمل می باشد، دفاع بد از مقدسات نیز می تواند پیامدهای ناگوار داشته باشد.

دیدگاه شما