صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سروی اداره احصائیه مرکزی: شاخص‌های کلیدی در مسیر حرکت بسوی "اهداف توسعه قرن"

-

سروی اداره احصائیه مرکزی:  شاخص‌های کلیدی در مسیر حرکت بسوی

عبدالرحمان غفوری، رییس اداره احصائیه مرکزی افغانستان - برگردان: عبدالاحد بهرامی

اداره احصائیه مرکزی افغانستان به عنوان نهاد مسئول آمار و احصائیه در کشور در 27 جون سال جاری، نتایج "سروی چندین شاخصه افغانستان" را منتشر کرد. این اداره در همکاری با صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، در جریان سه سال گذشته بر این برنامه کار کرده است.

برنامه "سروی چندین شاخصه"، آخرین اطلاعات و آمارها را در رابطه با وضعیت زنان و کودکان در کشورهای مختلف در سراسر جهان ارائه می کند. در این برنامه، شاخص های کلیدی در مسیر پیشرفت به سوی "اهداف توسعه هزاره [قرن]" ارزیابی می شود. "سروی چندین شاخصه افغانستان" همچنان به ارزیابی پیشرفت ها در "استراتژی انکشاف ملی" کمک می کند. بر اساس این برنامه، اطلاعات و آمارهایی که در سال های 2010-2011 گردآوری شده بود، 13000 خانواده، بیشتر از 22000 زن و حدود 15000 کودک را شامل می شود.

پروسه انجام یک سروی با این حجم، دشوار و زمانبر است. در این برنامه صدها هزار نفر سهیم بودند و اداره احصائیه مرکزی تیم های جمع آوری معلومات را در همه ولایت های کشور، از ناامن ترین ولایات تا ولایات کاملا امن، اعزام کرد. ما این عملکرد را کاملا با دیده قدر می نگریم و با اطمینان می توانیم بگوییم که ما اکنون یک چشم اندازی از وضعیت کشور خود داریم. حال سوال این است که این شاخصه ها چه چیزی را برای ما بیان می کند؟

این آمارها به ما می گوید که در جریان یک دهه گذشته در بسیاری شاخصه ها، پیشرفت های تدریجی در وضعیت زنان و کودکان وجود داشته است. با آنکه دست یافتن به فهم دقیق وکامل از این شاخصه ها به شدت دشوار است، ما باور داریم که اکنون شاهد کاهش قابل توجه در مرگ و میر کودکان هستیم. اکنون می بینیم که شمار زیادتری از زنان اکنون در مراکز صحی کودکان خود را به دنیا می آورند و دستکم از مراقبت هایی نسایی-ولادی در زمان بارداری برخوردارند. می بینیم که حدود بیش از نیم (55 درصد) کودکانی که به سن مکتب رفتن اند، اکنون به مکاتب ابتدایی می روند. و شاهدیم که بسیاری از افغان ها در حال حاضر دسترسی بهتری به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی دارند.

اما در عین حال، این واقعیت را شاهد هستیم که این پیشرفت ها در نقاط مختلف بصورت متوازن صورت نگرفته است. این سروی نشان می دهد که نابرابری های عمده از مناطقی در مناطق دیگر وجود دارد و پیشرفت ها در ارائه خدمات برای جمعیت مناطق دورافتاده بسیار اندک بوده است. در حالی که ما به برنامه ریزی خود برای اهداف توسعوی آینده بر اساس یافته های برنامه "سروی چندین شاخصه افغانستان" ادامه می دهیم، این ها نارسایی هایی اند که باید به آنها پرداخته شود.

ما باید قادر باشیم تا با روی دست گرفتن این برنامه ها بصورت عادلانه در همه مناطق کشور، وظیفه و مسئولیت خود را بهتر انجام دهیم و راه آن را بیابیم تا موانع رسیدگی و توجه به جمعیت آسیب پذیر در کشور را از راه برداریم. اینکه وضعیت آسیب پذیرترین قشرهای جامعه ما در آینده چگونه خواهد بود، بیانگر وضعیت جامعه ما و چشم انداز توسعه دوامدار در بخش های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. "سروی چندین شاخصه افغانستان" به ما این اطلاعات را می دهد تا ببینیم که اساسی ترین نیاز قشرهای فقیر، بیسواد و محروم جامعه چیست.

این یافته ها همچنان به ما اهمیت حیاتی علم را بازگو می کند و اینکه چگونه سواد و دانش یک مادر می تواند زندگی اش را و زندگی فرزندانش را متحول سازد. وقتی به نتایج این سروی توجه می کنیم، الگوهای واضحی ترسیم می شود: زمانی که مادران به خوبی تحصیل کرده باشند، آنها و فرزندان شان در همه شاخص ها در بالاترین جایگاه قرار دارند. زنان تحصیلکرده بطور معمول بیشتر در مراقبت یک پرستار ماهر زایمان دارند؛ بیشتر به ثبت ولادت فرزندان خود توجه دارند؛ بیشتر به ازدواج به موقع و به باردار شدن به موقع توجه دارند، زمانی که هم از لحاظ فزیکی و هم روانی آمادگی داشته باشند. همه اینها به مادران و فرزندان آنها شانس بیشتری برای زنده ماندن و عمر طولانی تر می دهد.

زنان تحصیلکرده بیشتر به فرستادن فرزندان خود به مکتب توجه به خرج می دهند؛ بیشتر در واکسین کردن فرزندان خود جدی اند؛ بیشتر از امراض ساری مصئون اند؛ بیشتر از تغذیه مناسب برخوردارند؛ و شانس بیشتری برای زنده ماندن در دوران طفولیت و کودکی دارند. فرزندان این مادران کمتر در معرض کار کردن در زیر سن قانونی قرار دارند؛ کمتر در معرض تجاوز قرار می گیرند و بیشتر از دیگران در خانه های خود کتاب دارند. آنها دسترسی بیشتر به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی دارند و آنها به طور معمول متمول تر اند و زندگی بهتری دارند.

همه این ها نشان می دهد که زمانی که کودکان دارای سلامت جسمی باشند؛ تحصیل کنند و بهتر تامین شوند، آنها بصورتی بزرگ خواهند شد که بیشتر خلاق و مبتکر، همکار و هم از نگاه اجتماعی و هم اقتصادی اعضای فعال جامعه خود خواهند بود. آنها فرزندانی را بار می آورند که به همین منوال رشد خواهند کرد و به این صورت حلقه فقر و مرگ و میر شکسته می شود و به کشور کمک در مسیر شکوفایی کمک می کند.

بنابراین، ما به وضوح این را به عنوان یک الزام اخلاقی می بینیم که فرصت تحصیل را برای همه مردم خود فراهم سازیم. استدلال مستدلی از منظر اقتصادی و انکشافی برای ضرورت تحصیل وجود دارد، طوری که یافته های ما به صورت قوی نشان می دهد که تحصیل به معنای واقعی کلمه زندگی را نجات می دهد.

بنابرآن، زمانی که شاخص های پیشرفت و ترقی در بخش هایی از قبیل تحصیل و میزان سواد زنان، حضور دختران در تحصیلات ثانویه، و میزان بالای باردار شدن در میان زنان که منجر به مرگ بسیاری ها می شود، پایین است، ما کارهای بسیاری در پیش رو داریم تا انجام دهیم.

ما همچنان کارهای بسیاری برای انجام دادن داریم تا کمک کنیم که نوزادان بتوانند زنده بمانند و برای شروع کار مهم و سرنوشت ساز آموزش و تحصیل، به مکتب بروند. به ویژه پوشش واکسیناسیون غیر متوازن است و در مناطق مختلف کشور متفاوت است و کودکان اندکی دوره کامل واکسیناسیون خود را انجام می دهند.

میزان کم خونی در میان کودکان گسترده است؛ عملکرد خانواده ها در تهیه آب آشامیدنی سالم، تهیه نمک آیودین دار (فقط 20 درصد) ضعیف و ناکافی است. بسیاری از کودکان به خاطر سوء تغذیه، از کم وزنی و بازماندگی از رشد رنج می برند. همه این عوامل، می توانند نقش تاثیرگذاری در این داشته باشند که کودکی سالم و یا مریض باشد؛ و یا اینکه طفل زنده بماند و یا اینکه در دوره طفولیت بمیرد؛ و بنابرآن به همه اینها باید بصورت مسئولانه پرداخته شود که جوابگوی شایسته این ضرورت ها باشد.

"سروی چندین شاخصه افغانستان" از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این اطلاعات جدیدی را درباره وضعیت زنان و کودکان در کشور فراهم می سازد و بسیاری از خلاهای مهم اطلاعاتی را پر می کند. تجربه برنامه "سروی چندین شاخصه افغانستان" همچنان ما را در اداره احصائیه یاری کرده تا پروسه جمع آوری اطلاعات خود را بیشتر گسترش دهیم تا اینکه هر باری که به سروی با این حجم و وسعت اقدام می کنیم، مهارت ما بیشتر توسعه یابد و نتایج به مراتب بالاتری حاصل شود.

ظرفیت ما برای تولید و ایجاد اطلاعات و معلومات مناسب و درست و بر اساس اهداف توسعه ای که در پالیسی های ملی از قبیل "استراتژی توسعه ملی افغانستان" و در تناسب با تعهدات مان در رابطه با اهداف جهانی از قبیل "اهداف توسعه ای قرن"، یکی از اجزای کلیدی و ضروری برنامه ریزی های توسعه ملی است.

"سروی چندین شاخصه افغانستان" که در سال 2010/2011 انجام شد، به وضوح نشان می دهد که ما در کجا قرار داریم و به کدام سو باید برویم. اما در نهایت، ارزش اطلاعات و معلومات گردآوری شده در این است که از آنها چگونه استفاده می شود. چیزی که نتایج این برنامه به ما نشان می دهد اینست که ما راه درازی در پیش رو داریم؛ اما گام برداشتن در این راه و آغاز سفری به چنین اهمیت ارزشش را دارد.

ما باید در تعهدات خود برای نجات زندگی مادران و کودکان خود همگام و یکپارچه باشیم و همه سعی و توان خود را به کار بندیم تا برای رفاه، سلامتی و شادی مردم خود کار کنیم.

دیدگاه شما