صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هدف از مبارزه علیه فساد اداری

-

هدف از مبارزه علیه فساد اداری

دانش تحصیلی , فرهنگ سازی و آگاهی عامه

جهت مبارزه با  فساد اداری  لازم است که سطح آگاهی مردم را بالا ببریم و فرهنگ مبارزه با این پدیده ای شوم را به همه ای اقشار جامعه بیآموزانیم و رسالت و مسوولیت این آموزش به قشر جوان و روشنفکر جامعه اعم از روحانی و مکتبی بر می گردد , تا به عامه ای مردم نوع برخورد و مبارزه با  فساد اداری را طور بیآموزانند که ملت شریف و عزیز افغانستان در قدم نخست به یک شناخت منطقی و درست دست یابند و بعد در صدد مصاف با آن برآیند .

احمد زبیر فرغند/ قسمت دهم ( آخر )

مهم این است که همه ای ملت بسوی این نبرد همگانی بسیج شوند تا کشور و مردم از شر آن نجات یابند .

سه دهه جنگ

سه دهه جنگ اثرات نامطلوب روی زندگی و وضع اقتصادی مردم و کشور گذاشته است و این حالت ملت و دولت را بسوی یک سیاست اقتصادی بی ثباتی به پیش رانده است , فقر جانکاه و محتاج بودن به کمکهای خارجی عامل بزرگ بر سر راه مبارزه با  فساد اداری است , از طرف دیگر زیان جبران ناپذیریکه کشور در اثر نابودی بخش سکتور دولتی و خصوصی در دوران سه دهه جنگ متحمل شده است , خود عامل بزرگ رکود اقتصادی گردیده و دولت موجود قادر به رفع آن به این زودیها نمی باشد و توانایی آن را ندارد .

تحفه ای از کشورهای همسایه

اما ناگفته نماند که کشورهای همسایه بالخصوص ایران و پاکستان تحفه ای بزرگ به ملت جنگ زده ای ما داده اند و آن عبارت از عادت نمودن و فراگرفتن رشوت ستانیهای بی حد و حصر بوده که مردم مهاجر افغانستان در دوران مهاجرت درین سرزمینها فراگرفته اند , طرق و تکنیکهای مختلف رشوت ستانیها را آموخته اند که گویا قبلاً با آن آشنایی چندان نداشته اند , در مهاجرت به این کشورها تمامی تکنیک و نوع حصول آن را بخوبی فراگرفته اند و با آن خو کرده اند , که بعد از پیروزی مجاهدین افغانستان آن را به کشور خود با تمام فن آن وارد نموده اند .

هراس از یک جنگ نامریی که در راه است

نباید فراموش کنیم که ملت در یک فضای نا امن و غیر قابل باور نسبت به آینده ای خود به سر می برند و این حالت با عث شده تا هر شخص و خانواده در صدد ذخیره اندوزی های اقتصادی برای روزهای سخت و بد خود باشند , هر کس حتی سیاستمداران و رجال برجسته در فکر آنند که اگر روز مجبور شوند کشور را ترک گویند , باید زندگی راحت در خارج از کشور برای شان فراهم نموده باشند و دوباره در فضای رقت بار زندگی مهاجرت نابودی خود را تماشا و تجربه ننمایند .

نقش ایمان درین نبرد

اما نقش ایمان یک فرد مسلمان درین نبرد سلاح برنده تر از چنین وساوس شیطانی است , انسانیکه در یک خانواده ای مسلمان بدنیا آمده باشد و پرورش کامل در آغوش والدین با ایمان یافته باشند , هرگز در فکر شان این مسله خطور نمی کند که خود شان عامل  فساد اداری  در یک جامعه ای مسلمان گردند , پس به این اساس تربیت اسلامی نقش پویای در باروری فکری و تربیتی یک انسان مسلمان در یک جامعه ای اسلامی دارد .

فرهنگ همدلی و همدستی در برابر فساد پیشگان

درین نبرد بزرگ لازم است تا همه اقشار جامعه اعم از مرد و زن , پیر و جوان , دولت و ملت , دست به هم دهند و در برابر فساد اداری  دست به قیام بزنند و علیه آن به مبارزه برخیزند , اما تمام این حرکت و بسیج از ته دل و با خلوص نیت نیک صورت گیرد , نه به گونه ای ساختگی و یا هم نوع فرمولیته های دولتی و سیاسی .

قصور دولت موجود در راه مبارزه  با فساد اداری

دولت موجود در بروز و تکثیر  فساد اداری نقش بزرگ و مهم داشته است که به همه ای ملت آشکار و نمایان است که نمی شود از آن انکار نمود , البته علتهای خاص خود را بجز دست داشتن افراد فاسد در امور اداره ای دولت دارد , که آن برمی گردد به ضعف اداره و مدیریت جدی و مدبر که باید در برابر این همه موانع موجود ایستادگی می کرد

و در ضدیت با آن قرار می گرفت , نرمش و انعطاف پذیری شخص رئیس جمهور مزید بر علت گردیده و نگذاشته است که این مبارزه صورت جدی بخود بگیرد .

اگر شخص ایشان از جدیت در برابر مفسدین فساد اداری کار می گرفتند و پیهم این عناصر را به سزای اعمال شان می رساندند نوبت به ایجا نمی رسید . شاید علت عمده درین باشد که تعداد کثیر ازین نمونه ها اطراف شخص رئیس جمهور را محاصره کرده اند و وی نمی تواند بجز از مراعت چیزی دیگری را پیشه کند , که این خود در ذاتش خوب نیست و باید ایشان از جدیت کار بگیرند .

جامعه ای جهانی هم در اکثر موارد دست ایشان را از پشت بسته اند که ما آن صداها و شکایات را بارها در سخنرانیهای ایشان شنیده ایم و به گوش ملت هم رسیده است . تمام این عوامل دست بهم داده و فضا را چنین تیره تار ساخته است که نفس کشیدن در آن سختی می نماید .

حال در یک جمهبندی عمومی به این نتیجه می رسیم که مبارزه در برابر  فساد اداری  در قدم اول ایمان کامل و راسخ می خواهد تا دولت و ملت بتواند ازین تنگنا عبور کند

باید شخص رئیس جمهور از مدیریت و جدیت در برابر این همه موانع و مشکلات کار بگیرد تا بتواند در مبارزه با  فساد اداری موفق بدر آید .

جامعه ای جهانی هم درین راستا ملت افغانستان و دولت آقای رئیس جمهور را کمک رساند تا درین راه موفق شوند و گامهای استوار بسوی ترقی و انکشاف بردارند .

روحانیون گرامی هم نباید مسوولیت دینی و ملی خود را درین زمینه از یاد ببرند , باید منبرهای مساجد را به سنگر بزرگ مبارزه علیه  فساد اداری تبدیل کنند و درین راه از هیچنوع مضایقه دریغ نفرمایند .

نخبگان و جوانان آگاه ملت را به دانش و فرهنگ مبارزه با فساد اداری برسانند و آشنا سازند تا همه ای ملت شانه به شانه در برابر آن مبارزه جدی و خستگی ناپذیر انجام دهند .

باید هر فرد از ملت افغانستان مسوولیت و وجیبه ای دینی و اخلاقی خود بداند و فرض کند که بصورت امر به معروف و نهی از منکر در برابر  فساد اداری  قیام و ایستادگی می نمایند و این کار جزء از مسوولیت شان است.

با چنین روحیه سرشار از عشق و محبت زمینه آن فراهم می گردد تا همه ای ملت و دولت ازین تنگنا بخوبی و آسانی عبور نمایند و شاهراه ترقی و پیشرفت را بپیمایند .

به امید آن روز که کشور عزیز ما افغانستان صاحب حیثیت و مقام گردد که در قطار کشورهای با فیصدی کم از فساد اداری  ایستادگی نماید و سرخرویی و سرفرازی نصیب ما گردد . در چنین وضعیت مطمین باشید که گلیم ناامنیها و مشکلات هم جمع می گردد و دیگر مافیادی مواد مخدر و تروریزم هم جرأت آن را نخواهد داشت تا جهت تطبیق اهداف شوم شان کارمندان دولت را به سوءاستفاده از مقام شان به نفع خود شان مجبور و یا هم راضی سازند.

در اخیر تمنا می کنیم که درین مبارزه همه ای ما و شما به پیروزی کامل دست یابیم و ملت ما سرفراز ازین امتحان بدر آید .

آمین یا رب العالمین

دیدگاه شما