صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راهبردهای عبور از روزهای دشوار

-

راهبردهای عبور از روزهای دشوار

سلسله حملات و حوادث خونبار روزهاي اخير، کشور را در شرايط دشوار و خطرناکي قرار داده است، عبور از اين شرايط دشوار، نيازمند اتخاذ راهبردهاي موثر  از قبيل خويشتن داري، همبستگي ملي، پاسخگويي، اصلاحات و کسب حمايت و اعتماد مردم است. بي ترديد دشمنان افغانستان با حملات بي رحمانه و قتل عام مردم ملکي، در صدد کشاندن کشور به آشوب تمام عيار نظير سوريه  و ليبيا و نهايتا محو دست اوردهاي يک و نيم دهه اخير است. اين در حالي است که ما تجارب تلخ و و حشتناک دهه90 و حاکميت سياه طالبان بر کشور را  درحافظه تاريخي خود داريم. ما چندين دهه جنگ ويراني و بي ثباتي سياسي را تجربه کرده ايم. از اين ررو با اذعان به ابعاد عميقا دردناک و مهلک حمله چهارشنبه 10 جواز، جان باختن چند تن از مظاهره کنندگان در روز جمعه  12 جوزا و حمله بر مراسم تشييع  و خاسپاري سالم ايزديار، در روز شنبه 13 جوزا، و درک التهاب سياسي گسترده در کشور، نياز است که شهروندان، نخبگان سياسي و مقامات دولتي براي عبور از بحران راهبردهاي ذيل را در پيش گيرند:
1. پاسخگويي
هرچند پاسخگويي در نظام هاي دموکرات و مردم سالار مسئوليت هميشگي مقامات حکومتي و نخبگان حاکم به شمار مي رود، اما اداي اين مسئوليت در شرايط بحراني، ضرورت انکار ناپزير دارد. بنابر اين روحيه پاسخگويي حکومت افغانستان مي تواند به بازگرداندن اعتماد آسيب ديده مردم کمک کند. پاسخگويي در شرايط فعلي  از يک طرف ايجاب مي کند که به خواسته هاي معقول مردم دردمند و مصيبت ديده توجه صورت گرفته، عوامل اصلي حملات اخير شناسايي و براي مجازاتشان اقدامات عاجل صورت گيرد. از طرف ديگر برخورد قاطع با آن دسته از مقامات امنيتي  و استخباراتي که  تقصير و يا قصور وظيفه وي داشته اند در اولويت قرار گيرد. در اين زمينه ضمن مجازات کساني که در پيشگيري از حوادث تروريستي ناکارآمدي داشته اند، برخورد با آن دسته از مسئولان امنيتي که دستور شکليک بر مظاهره کنندگان را صادر کرده اند نيز مهم است. پاسخگويي حکومت ايجاب مي کند که بازنگري اساسي و اصلاحات گسترده در سکتور امنيتي کشور و به خصوص شهر کابل صورت گيرد. علاوه بر اين ها محاکمه و مجازات  تروريستان که در بند حکومت به سر مي برند، مي تواند در بازگرداندن اعتماد مردم به حکومت و نشان دادن قاطعيت دولت در برابر تروريستان موثريت داشته باشد.
2. اصلاحات
راهبرد ديگري که نخبگان حاکم مي تواند براي عبور از شرايط دشوار کشور در پيش گيرد اصلاحات وسيع در ساختارهاي  اداري، مالي و امنيتي کشور است. اصلاحات که بر بنياد اصل شايسته سالاري از يک طرف با به کار گيري نيروهاي توانا و متعهد موثريت و کار آمدي ادارات دولتي را بالا ببرد و از طرف ديگر موجب جلب نظر مساعد مردم و به خصوص قشر تحصيل کرده و جوان کشور گردد. علاوه بر اين يکي ديگر از محورهاي اساسي اصلاحات مبارزه با فساد اداري و برخورد قاطع با مفسدين است. روندي که در حکومت وحدت ملي آغاز گرديده است اما نياز به شتاب، شفافيت و جامعيت دارد. از آنجاي که فساد اداري عامل تباهي کشور بوده و خطرناکتر از مخالفان مسلح به شمار مي رود، و اين واقعيت براي مردم و متحدان بين المللي افغانستان قابل درک است، دولت مي تواند از اين طريق هم فاصله بين نظام و مردم را کاهش دهد و هم با پشتوانه قوي مردمي و حمايت جامعه جهاني در برابر مفسدان قاطعانه برخورد کند.
3. خويشتن داري
سومين راهبرد کليدي در شرايط دشوار کنوني اصل خويشتن داري است. خويشتن داري و مدارا براي تأمين منافع علياي کشور و جلوگيري از سوء استفاده بد خواهان نظام و دموکراسي، امري است که همه بايد به آن توجه داشته باشيم. در اين بخش رسانه ها، شبکه هاي اجتماعي، جوانان، استادان دانشگاه و دانشجويان، نخبگان سياسي، بزرگان قومي، مقامات حکومتي همه و همه رسالت ملي دارند. ما نمي توانيم فراموش کنيم که تحمل ناپزيري، انحصار، يک جانبه گرايي و نبود فضا و انديشه تساهل و تسامح کشور را به چندين دهه جنگ و خشونت کشانده است که هنوز نيز عوارض و پيامدهاي نابردباري را لمس مي کنيم. بناء براي حفظ دست آوردهاي يکي و نيم دهه گذشته، تقويت ثبات سياسي کشور و مأيوس نمودن دشمن در اين برهه حساس و شب و روز سرنوشت ساز بايد بردباري و خويشتن داري را پيش خود کنيم.
4. همبستگي ملي
آخرين و مهمترين راهبردي که مي تواند در عبور از روزهاي دشوار ما را کمک کند، حفظ و حتي تقويت همبستگي ملي است. دسيسه دشمن پارچه پارچه ساختن و ايجاد تفرقه در درون نظام، احزاب، جريانها و گروههاي قومي است. دشمن تلاش دارد تا از طرق مختلف ميان دولت و ملت فاصله ايجاد کرده، گروههاي قومي و جناحهاي سياسي را به جان هم اندازد. اگر نخبگان، بزرگان قومي و مقامات حکومتي در حفظ همبستگي ملي ضعيف عمل کنند، در مسيري قرار خواهند گرفت که دشمن از آن سود مي برد. اگر همبستگي ملي ما دچار تشتت بيشتر گردد، کينه و نفرت توليد کرده اقوام و جناحهها را از هم دور کينم، به جاي تقويت نظام و افزايش توان مقاومت در برابر دشمن به تضعيف خود کمک کرده ايم. در نتيجه براي نجات از وضعيت پيش آمده و تسلط بر شرايط و کنترل بحران نياز است که همبستگي ملي در صدر اولويت هاي ما قرار گيرد.
سخن آخر
اگرچه رسما در اين روزها از سوي حکومت حالت اضطراري اعلان نشده است. ولي واقعيت اين است که ما در وضعيت خطرناک و شکننده اي قرار داريم. شکنندگي بيش از ان که به دليل قدرت استيلايافته دشمن باشد، به دليل پراکندگي و تفرقي است که دمن گير مردم افغانستان و کتله هاي سياسي شده است. اين تفرق و نفاق زمينه هاي تاريخي نسبتا وسيعي دارد که در طي سال ها شکل گرفته است. به همين خاطر اکنون بيش از هر زمان ديگر خطوط گسل ميان جناح هاي سياسي و کتله هاي قومي فعال گرديده است و دست دشمن و تبليغات زهرآگين نيز بر آن دامن مي زند.
احساسات جريحه دارشده مردم و مطالبات گسترده مردم از حکومت و ضعف هاي موجود در نظام سياسي کشور شکاف ها را فعال ساخته و عميق تر مي سازد. به همين خاطر اکنون بيش از هر زمان ديگر نياز به وحدت و همدلي و خويشتن داري احساس مي گردد. اميد است که همگان با درک وضعيت کنوني از دامن زدن به اختلافات پرهيز کنند. حکومت به مطالبات مردم توجه کرده و در راستاي پاسخگويي به مردم اقدامات عملي انجام دهد. هم چنين تمام رسانه ها و منابع تبليغاتي رسمي و غير رسمي به ارزش هاي مشترک و احساسات ملي گرايان بيشتر توجه کنند.

دیدگاه شما