صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آيا در امر مبارزه با تروريسم؛ شاهد شکل گير اجماع بين المللي خواهيم بود؟

-

آيا در امر مبارزه با تروريسم؛ شاهد شکل گير اجماع بين المللي خواهيم بود؟

سوال فوق ناشی از این مسأله است که تحولات نسبتا همسو و سریع ماه های اخیر، در رویکرد سیاستهای منطقه ای و بین المللی قدرتهای تأثیر گزار، نشان از درک ضرورت برخورد صادقانه و جدی آنان با گروه های تروریستی دارد. پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان، و تأکید بر حضور دوام دار آن کشور، تا زمان حصول پیروزی در مبارزه با گروه های تروریستی و مخالفان دولت افغانستان و نیز برای اولین بار، تأکید آمریکا روی این نکته که پاکستان تبدیل به محل امن فعالیت طالبان و مرکز سازماندهی حملات تروریستی آن گروه و گروه حقانی در داخل افغانستان شده است، واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت. در این میان آنچه که بیش از همه واکنش برخی کشورها را در پی داشت؛ چند نکته است: الف) قدردانی آمریکا از نقش سازنده هند(رقیب تاریخی پاکستان) و تأکید بر سهم گیری بیشتر هند دربخش فعالیتهای اقتصادی و امنیتی افغانستان. ب) اظهار ناخرسندی از پاکستان؛ مبنی براینکه این کشور با وجود که میلیاردها دالر بابت مبارزه با تروریستان در یافت کرده ولی اکنون تبدیل به خانه امن گروه های تروریستی شده که علیه نیروهای آمریکا می جنگند. ج) اشاره به اینکه ایالات متحده دیگر نمی تواند در قبال این قضیه بی تفاوت باشد و باید پاکستان صداقت خود را در مبارزه با تروریستان، در عمل نشان دهد.
چین به عنوان حامی اصلی و متحد استراتژیک پاکستان، نارضایتی خود را از راهبرد جدید آمریکا درباره افغانستان و جنوب شرق آسیا اعلان کرد و موضع جدید آمریکا را در قبال پاکستان ناعادلانه و ظالمانه توصیف کرد و مدعی شد که پاکستان در خط مقدم مبارزه با تروریستان قرار دارد و در این راه هزینه ها و قربانیان زیادی را متحمل شده است. از این کشور باید قدردانی شود. روسیه نیز استراتژی جدید آمریکا را غیر واقع بینانه و شکست خورده تلقی کرد.
در مجموع، این واکنشها را می توان نشان از شکل گیری و پدید آمدن قطب بندی های تازه در صحنه بین الملل و منطقه، در میان قدرت های تأثیر گزار تلقی نمود. قطب بندی که در یک سوی آن چین، روسیه و پاکستان قرار می گرفت و در طرف دیگر آن ایالات متحده آمریکا و هند و دیگر شرکای غربی. این وضعیت بسیاری از تحلیلگران را به این باور رساند؛ که احتمال دارد افغانستان بار دیگر تبدیل به میدان زور آزمای و امتیاز گیری قدرتهای بزرگ بین المللی و منطقه ای شود. اما اعلامیه پایانی اجلاس گروه «بریکس» که متشکل از کشورهای چون: روسیه، چین، هند، برازیل و آفریقایی جنوبی است امید تازه ای را در راستای مبارزه و درک روشن آنان از خطر مشترک بودن تروریسم به وجود آورده است. این اعلامیه، اعلان میدارد که مراکز فعالیت رهبران گروه های تروریستی که امنیت جمعی منطقه و جهان را به مخاطره انداخته در پاکستان قرار دارد. که این یک اتفاق بسیار امیدوار کننده در رویاروی با گروه های هراس افکن و تروریست است. اما آنچه که بر اهمیت اعلامیه پایانی اجلاس بریکس می افزاید؛ اشاره روشن و واضح این کشورها به حضور گروه های چون: طالبان، القاعده، گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه، شبکه حقانی، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان و حزب التحریر است و این گروه ها به عنوان عوامل اصلی تهدید و مخل امنیت منطقهای دانسته شده است. موضوعی که تا کنون سران کشور چین حاضر به پذیرفتن آن نبود. حال با اعلان حمایت چین از مفاد اعلامیه که از متحدان اصلی و استراتژیک پاکستان در منطقه به حساب می آید؛ می توان گفت که این اعلامیه؛ دستاورد مهمی دیگر برای دولت افغانستان است. زیرا افغانستان همیشه اصرار داشت که مراکز اصلی فعالیت و سازماندهی حملات تروریستی گروه های تروریست در پاکستان است و تا زمان که پاکستان دست از بازیهای دوگانه خود، در برخورد با تروریسم برندارد؛ و آنان را به خوب و بد تقسیم کند؛ پروسه مبارزه با تروریسم، راه بجای نخواهد برد. البته تردیدی نیست که با وجود اتفاقات میدانی که در روزهای اخیر در صحنه های نبرد، و شکست تروریستان در بسیاری از مواضع شان در سوریه و عراق؛ باعث تغییری بسیاری از معادلات خواهد شد. چراکه شکست گروه های تروریستی در سوریه و عراق، سبب عقب نشینی و پراکنده شدن آنان در حوزه شبه قاره هند و آسیایی میانه خواهد گردید و از طرفی همانگونه که برهمه روشن است، در این سالهای اخیر، گروه موسوم به دولت اسلامی(داعش) توانسته است در مناطق آسیایی میانه و افغانستان و حتی از چین سرباز گیری کرده و مراکز فعالیت و قلمرو نفوذ فراهم نماید. چینی ها به خوبی میدانند که حضور روبه گسترش این گروه برای همه کشورهای منطقه و بالاخص چین و روسیه و هند، تهدید جدی امنیتی-اقتصادی به حساب می آید. بالاخص که ایالت غربی و مسلمان نشین سین کیانگ چین که پیشینه شورش هم دارد،  و این گروه موفق به سرباز گیری از این ایالت شده است می طلبد که بیش از گذشته حساس تر باشد. پس در یک نگاه واقع بینانه و معطوف به منافع اقتصادی؛ که برای کشور چین فعالیتهای اقتصادی در صدر اولویتها قرار دارد؛ ایجاب می کند که سران چین به دور از رقابتهای سیاسی، منافع اقتصادی-امنیتی خود را مد نظر قرار داده و هم گام با دیگر کشورهای عضو گروه بریگس و کشورهای غربی، موضوع مبارزه با گروه های تروریستی را جدی گرفته و فشار بر پاکستان را بیشتر کنند.
زیرا زمان مبارزه با تروریسم نتیجه بخش خواهد بود که قدرتهای بزرگ بین المللی و منطقه ای، منطق هند را روی دست قرار دهند. و پاکستان را وادار کند تا از شاخصهای دوگانه برای تروریسم دست بردارد. زیرا تقسیم گروه های تروریستی به خوب و بد، مانع شکل گیری اجماع بین المللی در امر مبارزه با تروریسم خواهد شد. چراکه تا کنون یکی از دلایلی ناکامی مبارزه با تروریسم، طفره رفتن رهبران پاکستان از پذیرفتن اینکه کشرشان تبدیل به مکان امن برای رهبران گروه های تروریست و فعالیت و سازماندهی آنان شده و همچنین باید پاکستان سیاست دوگانه خود را در برابر تروریستان و تقسیم آنها  به خوب و بد کنار بگذارد.
در کل اعلامیه پایانی اجلاس «بریکس» چند نتیجه را به دنبال خواهد داشت:
1) دستاورد مهم برای کابل و حقانیت ادعاهای افغانستان، مبنی براینکه پناهگاه ها و مراکز اصلی فعالیت و سازماندهی گروه های تروریست خاک پاکستان است.
2) سبب انزوای بیشتر پاکستان در صحنه بین المللی به عنوان حامی تروریست خواهدشد.
3) تقویت امید به شکل گیری اجماع بین المللی در امر مبارزه با تروریستان.

دیدگاه شما