صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عوامل افزایش خشونت ها در اوایل سال 2018 میلادی چیست؟

-

عوامل افزایش خشونت ها در اوایل سال 2018 میلادی چیست؟

در هفته های اخیر وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است. روز دو شنبه هفته گذشته، گروه داعش بر یک مرکز نظامی در کابل حمله کرد که بر اثر آن شماری از سربازان جان خود را از دست دادند. این حمله پس از یک حمله مرگبار دیگر در کابل صورت که توسط طالبان انجام شد و بر اثر آن بیش از 100 تن جان خویش را از دست دادند. همچنان دو هفته قبل، طالبان بالای هوتل بین المللی در کابل حمله کردند که در نتیجه 20 تن جان باختند  که در میان شان امریکایی ها نیز شامل بود.
در حالی که امریکا حملات اخیر تروریستی در کابل را محکوم کرد، اما سخنرانی های اخیر دونالد ترامپ، هیچ چیزی را در افغانستان تغییر نداده است. سیاست های کنونی امریکا برای پیچیدگی های سیاسی و امنیتی داخلی در افغانستان پاسخگو نیست. علاوه براین، این سیاست تمایل بیشتری به مقابله با افزایش رقابت های اقتصادی و امنیتی از سوی چین، روسیه و ایران در جنوب آسیا دارد تا به شکل صادقانه به مشکلات سیاسی و امنیتی در افغانستان که  سبب خشونت ها در افغانستان شده باشد. به عین شکل، پاکستان و متحدین اش در افغانستان با مواضع امریکا در افغانستان نیستند و به همین دلیل بن بست ها ادامه دارد.
در ماه های اخیر، طالبان و داعش به حملات شان در افغانستان شدت بخشیده اند. علی رغم گزارش ها در مورد تقسیم بندی های شان، طالبان افغان و داعش در قسمت بروز دادن خشونت ها در سطح رقابتی قرار داشته و شمار خشونت ها را افزایش داده اند. ظاهرا، حملات هردو گروه بر اهداف شان در سطح هشدار دهنده ای قرار دارد. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی افغان در میدان نبرد بر ضد تروریسم موثریت زیادی نداشته و بیشتر به عنوان نیروهای نمایشی حضور داشته اند. در خارج از کابل، جایگاه دولت در بخش های مختلف با چالش های مختلف روبرو می باشد. در حال حاضر، طالبان افغان و شورشیان دیگر تقریبا بالای 40 الی 45 درصد خاک افغانستان حضور و یا نفوذ دارند.
امنیت بخش های دیگر کشور، توسط دولت در کابل کنترل می شود و توسط قدرت مندان محلی که شبه نظامیان خود را اداره می کنند و به ندرت با خواسته های دولت موافقت اند، کنترل می شود. زومندان منطقه ای ممکن منافع دولت را در قسمت جلوگیری از طالبان و داعش استفاده کنند، وقت اقدامات دولت در قسمت مسایل شخصی، سیاسی و قبیله سازگاری ندارد آنها به صورت کامل حق دولت را به رسمیت نمی شناسند.
همچنان، افزایش رقابت های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای منطقه، ارتباطات استراتژیک طالبان افغان برای منافق بین المللی به گونه موثر افزایش یافته است. با افزایش رقابت ها از سوی گروه داعش، طالبان افغان نیز پایه های حمایویی منطقه ای خویش ار چندگانه ساخته اند. در جریان سال های اخیر این گروه روابط خویش را با کشورهای پاکستان، چین، روسیه و ایران برقرار ساخته است. تقسیم منافع این گروه همزمان شده است با تلاش های کشورهای دیگر برای مقابله با رشد روز افزون گروه داعش در افغانستان و مقابله با حضور واشنگتن در منطقه و سیاست برتری جویی در افغانستان می باشد.
آنچه حالا برهمگان روشن است اینکه، بیش از این طالبان به پاکستان وابسته نیست و این گروه حمایت های نظامی و مالی را از منابع دیگر نیز به دست می آورد. حمایت از گروه طالبان در پاکستان و سایر کشورهای منطقه ای صرفا در قسمت داد گرفت استوار می باشد. این نکته را به یاد داشته باشیم که طالبان، توانسته خودمختاری خود را از لحاظ رد دیکتاتوری ها یا توصیه های دولت های منطقه ای به اصطلاح «دوستانه» که در معرض توقف عملیات تروریستی خود در افغانستان است را حفظ کند. در میان سایر موضوعات، این نشان می دهد که طالبان اکنون این را درک کرده اند، کشورهای منطقه ای که از این گروه حمایت می کنند از موثریت استراتژیک بر امنیت در افغانستان و به صورت کل در منطقه آگهی دارند.
حل و فصل لفظی ترامپ برای شکست طالبان افغان تنها از راه زور، به سایر گروه این فرصت را می دهد که در کشور رشد کنند. در خواست ترامپ برای جنگ برضد طالبان، فقط تنها کمپاین جنگی خودش را تقویت می کند. این وضعیت احتمالا تمرکز گروه طالبان را بر جنگیدن برضد نیروهای امنیتی محلی افغان و بین المللی هدایت خواهد کرد که در نتیجه توجه به حضور گروه داعش که اهداف آن فراتر از افغانستان است را نادیده خواهد گرفت.
افزایش میزان خشونت ها و رشد سریع گروه داعش در افغانستان، زنگ خطر را در پاکستان نیز به صدار در آورده باشد. سال گذشته، گروه داعش حمله خونین انتحاری را در پاکستان انجام دادند. عدم توانایی افغانستان برای به دست آوردن قلمرو های که توسط گروه های مخالف تصرف شده و ناتوانی دولت برای و اعاده قدرت در سایر مناطق کشور به این معنی است که مشکلات امنیتی اسلام آباد نیز در حال افزایش یافتن است. چالش های موجود برای امریکا و دیگر کشورهای منطقه، برای در تعادل قرار دادن رقابت منافع در افغانستان می باشد.  برخورد منافع میان کشورهای منطقه تنها زمینه برای ترور و خشونت را فراهم خواهد ساخت. در نتیجه، در هفته ها و ماه های آینده، حملات گروه های ستیزه جو تنها در افغانستان افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ نشانه ای از اینکه کشورهای منطقه گرد هم آیند دیده نمی شود تا آنها از دایره منافع خود بیرون بیایند و به چرخه خونین خشونت در افغانستان پایان دهند.

منبع : دیپلومات

دیدگاه شما