صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همکاری به موقع افغانستان و چین
در ایجاد سرنوشت مشترک شان

-

همکاری به موقع افغانستان و چین <br>در ایجاد سرنوشت مشترک شان

چند روز قبل من در مراسم هلال احمر افغانستان حضور یافته بودم، دوستان افغانی که درآن مراسم اشتراک نموده بودند کمک های بنیاد صلیب سرخ چین برای اطفال افغانستانی که به تکلیف قلبی دچار بودند را عالی  توصیف و ارزیابی کردند .
در اورومچی زادگاه من صدها عمليات توسط داکترهای چینایی موفقانه انجام شده و به زندگی صدها خانواده افغانستانی دوباره شادی و امید بخشیده شده است. این نتیجه ی معجزه آسا را کوشش طاقت فرسای چه بسا دوستان چینایی به ثمر رسانده است.
به تاریخ اول ماه دهم میلادی به مناسبت روز ملی چین سفارت چین شادی جشن را با دوستان افغانی شریک ساخت. گروه آکروباتیک ولایت گنسوی کشور چین از چند هزار مایل راه دور به کابل و بامیان آمده و از خستگی سفر و ناخوشی صحی چشم پوشی نموده و در یک هفته پنج بار برای کودکان جنگ دیده افغانستان و نیز برای استادان و محصلان پوهنتون ها نمایشات جالب را اجرا نمودند .
موجهای صدای کف زدن و خنده ی کودکان پاکی و سادگی آنها و نیز آرزوی برای یک زندگی سرشار از فرهنگهای رنگارنگ را انعکاس میکرد و بسیاری از دوستان چینائی افغانی را تحت تأثیر قرار داد .

اکنون افغانستان وارد فصل انتخاباتی شده است. تقریبا تمام رهبران احزاب سیاسی و کاندیدای مجلس نمایندگان برای من ابراز میداشتند که هر چند آنها دیدگاه سیاسی متفاوت دارند، اما یک چیزی مشترک هم دارند و آن اینست که همه ی شان خود را دوستان چین میدانند، و در مورد بیشتر شدن ارتباطات افغانستان و چین پر از اشتیاق هستند. آنها میگفتند که چین یک کشور بزرگیست که با افغانستان هم سرحد است، اما هیچ گاهی در امور سیاسی داخلی افغانستان، در امور کاندیدا و انتخابات افغانستان مداخله نکرده است و هیچ گاه خواسته های خود را تحمیل نکرده است.  هیچ شروط سیاسی برای کمکهایی که برای افغانستان نموده نداشته است، و در تلاش این نبوده که در افغانستان نماینده و یا اجنت داشته باشد. افغانستان به چنین کشوری اعتماد دارد و به مردم این کشور احترام قائل است.
دوستان افغانی به من میگویند که در چهل سال گذشته سیاست چین ثابت بوده و بیشتر از هفت صد میلیون نفر چینی از فقر نجات یافته اند، 56 قوم باهم سازش کرده اند. تقریبا یک میلیارد و چهار صد میلیون انسان دراین کشور زندگی مرفه دارند و از هر طبقات و مذاهب مختلف باشد احساس امنیت و خوشبختی و ضایت از حاصل خود میکنند و همه شان برای امور کار و زندگی همت می گذارند که این همه برای افغان ها تحسین برانگیز است. با وجود اینکه اصلاحات و سیاست درهای باز و ایجاد دموکراسی و قانون مداری باعث شد که کشور چین به دست آورد های چشم گیر را دست یافته است این کشور ذره ای مغرور و متکبر نبوده، بلکه خیلی متواضع و محتاطانه عمل میکند و با همه به گونه منصفانه برخورد میکند و راه توسعه خود را به دیگران تحمیل نمی کند و از کوشش هر کشوری برای دست یابی به راه  پیشرفت نظر به وضعیت شان حمایت میکند.این مسئولیت پذیری کشور بزرگ چین دل افغانها را بدست آورده است.
مردم چین چنین عرفی را دارد که"اگر دوست جدید پیدا کردی، دوست قدیم را فراموش نکن"، چند روز قبل من با اقارب محمد ظاهر شاه ملاقات داشتم، آنها هم درین مورد احساس عمیقی داشتند.آنها میگفتند که محمد ظاهر شاه برای یک عمر نسبت به چین احساس خوبی داشتند، هنگامیکه در سال 1965 میلادی کشور چین پرورشگاه ماهی در افغانستان اعمار میکرد در آنجا محمد ضاهر شاه به یکی از افرادی که نزدیکش بود گفته بود که : چین کشوریست که افغانستان میتواند با آن دوست صمیمی باشد و به آن اعتماد کند. پروژه های که چین در افغانستان ساخته همه از دوستی و احساس صداقت است، همه به نفع مردم افغانستان است نه بخاطر منفعت شخصی چین چنانکه این کمک ها بلاعوض میباشد.
بعضی از دوستان افغان برای وضعیت فعلی بین المللی و امنیت افغانستان نگران هستند و خواهان  پلان های طولانی چین نسبت به وضعیت بین المللی و ارتباط بین افغانستان و چین هستند. من به آنها میگویم که ایجاد سرنوشت مشترک انسانها و شکل جدید ارتباطات  بین المللی ، پلان و هدف چین است و پیشبرد پروسس ایجاد سرنوشت مشترک افغانستان و چین و نیز رابطه شریک استراتیژیک بین افغانستان و چین ، تعهد ماست.
افغانستان و چین از قدیم دوستان هم سرنوشت بودند، هر دو کشور در جنگ ضد استعمارگری و ضد امپراتوریسم از همدیگر پشتیبانی نموده ، نشیب و فراز راه ابریشم را با هم پیموده ، برای استقلال و متکی شدن به خود مبارزه کرده، باهم از جنبش عدم تعهد و پلان توسعه سازمان ملل متحد حمایت نموده اند و با هم در مقابل  تروریستان و سازمانهای جنایتکار بین المللی میجنگند و شکست شان میدهند.
کشور چین در ضمن پیشرفت خود همیشه به بازسازی افغانستان توجه می کند و سعی می کند سهمی در بازسازی آن کشور داشته باشد. آغوش چین همیشه به روی افغانستان باز است و از سوار شدن افغانستان بر قطار سریع السیر پیشرفت کشور چین استقبال می نماید. بنابرین چین همه ساله بیش از هزار فرصت آموزش  و تقریبا 200 بورسیه برای افغانها در نظر گرفته، چین کمپنی های مطرح خود را تشویق میکند تا در افغانستان سرمایه گذاری کند  و برای افغانها شفاخانه و مکتب اعمار می کند. چین همیشه نسبت به درخواست برادران افغان خود جدی برخورد کرده تعهداتی که کرده جامه عمل پوشانده است . چین ابتکارانه خطوط ترانسپورتی و مارکیت محلی برای افغانستان باز ساخته است. تولیدات افغانستان از قبیل زعفران، جلغوزه، سنگ مرمر و قالین فعلا در بازار چین به نرخ عالی به فروش میرسد که صاحبان  کارخانه  و زارعین و بازرگانان افغانستان مفاد بزرگی حاصل میکنند.
چین به گفته های خود عمل کرده در مورد اینکه حکام و پروسه صلح و آشتی و سیاست داخلی با رهبری و مالکیت افغان ها  را حمایت میکند و مذاکرده و گفتگو بین عوامل سیاسی را تشویق می کند . کشور چین درحالی که نقش فعالانه ای در زمینه یادشده دارد ، به امور داخلی کشور افغانستان دخالت نمی کند و به جای مردم افغان تصمیم نمی گیرد. طوریکه به حساسیت افغانها به حق حاکمیت، امنیت، منزلت احترام می گذارد. چین حامی مذاکرات سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان به سطح وزیر امور خارجه میباشد. توجه به اینکه انتخاب همسایه اختیاری نیست،حسن همجواری یکی از شروط ثبات و صلح دوامدار افغانستان به شمار می رود. چین آرزو دارد که افغانستان به صحنه ی همکاری کشور ها مبدل شود نه میدان رقابت های کشور های بزرگ. چین آماده است همراه با دوستان جهانی از بازسازی صلح آمیز افغانستان حمایت کند .هر آنچه که به منفعت افغانستان است ما از آن حمایت میکنیم و تمام دنیا باید حمایت کنند و باید جدی عمل کنند.
حالات و وضعیت محلی و بین المللی همیشه در حال تغییر است، دیدگاه مردم افغانستان و مردم چین و همچنان وضعیت اجتماعی این دو کشور هم در حال تغییرات است، بنابرین در برخورد با روابط این دو کشور لازم است طبق شناخت جدید و نظر داشت به تحولات عمل کنیم .
توجه به اینکه افغانستان و چین دارای سرنوشت مشترک، مسؤلیت مشترک و منافع مشترک می باشند میتوانند با هم راه جدید رفت و آمد بین کشورها یعنی راه منصفانه و عادلانه ، حفظ احترام متقابل و همکاری به گونه برد- برد را برای جامعه بین الملل تقدیم نمایند.
هر دو میتوانند که در ارتباط با طرح یک کمربند یک جاده باهم صحبت کنند و مشترکا به ساخت و ساز مصروف باشند و نفع ببرند. با قدم های استوار در ساحات مختلف از قبیل ارتباطات، سرمایه گذاری در تجارت، تبادلات فرهنگی و همکاری در سطح ولایتی و غیره پروژه ها همکار باشند.
هر دو کشور میتوانند که مذاکرات در سطوح مختلف سیاسی را گسترش بدهند و پالیسی خود را با یکدیگر درمیان بگذارند تا اینکه مسائل مربوط به نفع هسته ای و دغدغه های بزرگ همدیگر را درک و حمایت کنند و همکاری دو جانبه و منطقوی در مبارزه با تروریسم را تعمیق سازند.

دیدگاه شما