صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هزینه های اقتصادی آلودگی هوای کابل - قسمت اول

-

هزینه های اقتصادی آلودگی هوای کابل  - قسمت اول

طبق برآوردها و البته چشم دیدهای روزانه شهروندان کابلی، آلودگی هوا خصوصا در زمستان مشکل اولیه کابل محسوب می شود که البته ناآگاهی مردم از آثار دقیق و قطعی این معضل باعث شده است که کمتر از حملات طالبان و داعش هراسناک جلوه کند و این در حالی است که بعضی از آمارها نشان داده اند که آلودگی هوای کابل به مراتب در کشتار کابلیان، موثرتر عمل کرده است تا گروه های دهشت افکن. به گزارش موسسه وضعیت هوای جهانی ( State of Global air) تخمین زده شده است که وضعیت هوا در مرگ نزدیک به 51000 نفر در افغانستان در سال 2016 سهیم بوده است. با نرخ در هر صد هزار نفر، 406 نفر که بالاترین رقم در سطح جهان است.
قابل توجه است که طبق برآوردهای نیمه سال 2018 که می توان به جرأت ادعا کرد این زمان جزء سالمترین فصول سال در کابل برشمرده می شود و در پایان فصل بهار و آغاز تابستان آلودگی های کابل بیشتر مربوط به موترها و وسایل نقلیه و کارخانجات تولیدی است تا ذعال چوب که آلوده کننده ترین ماده استفاده شده برای هوای کابل و  البته بیشتر مربوط به سوخت گرمایشی برای منازل است و مختص فصل زمستان است، طبق این احصاییه های علمی، کابل در آغاز تابستان، دارای شاخص آلودگی بالای 95 بوده است و پنجمین شهر آلوده جهان بوده است و تنها چند شهر بسیار پرجمعیت در هند و بنگلادش در مقامی بالاتر قرار گرفته اند، همین تحقیق بیان داشته است که ذرات معلق در هوای کابل به شدت بالا بوده و حجم این ذرات بالاتر از 260 در هر متر مکعب برای آن به ثبت رسیده است که برای سلامتی ریه ها و ششها و اندام تنفسی به شدت مضر و زیانبار تلقی میشود. البته در زمستان افزایش ترکیبات خطرناکی مانند ترکیبات سولفوری و نیتروژنی برآمده از سوختن ذعال چوب به به این آلودگی‌‌ها ابعاد بسیار وسیعتر و خطرناک تری میدهد. 
این درحالی است که بعضی از فعالیتها و کوششهای دولتی و سازمانهای محیط زیستی باعث شده است که رتبه افغانستان در عملکرد زیست محیطی بالاتر از پاکستان و در رتبه 168 قرار بگیرد و حداقل از 10 کشور دیگر دنیا در عملکرد محیطی ظاهرا بهتر عمل کرده باشد که این وضعیت، شاید هنوز امیدهایی را برای فردای بهتر در زمینه مبارزه با آلودگی زنده باقی بگذارد. حال با توجه به این وضعیت وخیم محیطی و آلودگی هوا، تحقیق جامعی برای بررسی آثار این وضعیت آشفته بر روی سلامت و روان افراد و سایر ابعاد زندگی لازم است به این منظور هدفی که ما در این نوشتار داشته ایم یعنی نگاهی گذارا به ابعاد آلودگی و نتایج آن بر اقتصاد و رشد اقتصادی را بیشتر می توانیم مرتبط با بحث اقتصاد سلامت بررسی نماییم گرچه این مساله وجوه عمیقتری دارد که قابل توجه است.  اثر آلودگی هوا بر اقتصاد، اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از سلامت افراد و مسائل زیست محیطی را در بر میگیرد. کاهش آلودگی هوا میتواند منافع قابل ملاحظه ای برای بهبود زندگی اجتماعی- اقتصادی ساکنین کابل به همراه داشته باشد.
کاهش در بیماری و مرگ ومیر دارای منافع اجتماعی مستقیم بوده و بهره وری صنایع و خدمات مشغول بــه کار در شهرهای آلوده را به ســبب کاهــش هزینه های مستقیم مانند هزینه های طبی و نیز تاثیر مثبت بر "هزینه فرصت" افزایش می دهد. متاسفانه در افغانستان مطالعات خاصی در مورد هزینه های درمان بیماریهای ناشی از آلودگی هوا به عنوان زیانهای اقتصادی آلودگی هوا صورت نگرفته است. هزینه های بستری، دارو و تجهیزات طبی، بیمه و... همگی شامل این نوع از هزینه هاست. نکته قابل ذکر در این خصوص آن اسـت که هزینه های مذکور تنها هزینه های مستقیم و قابل مشاهده برای بیماری های حاد است در حالی که بسیاری از بیماری های حاصل از آلودگی هوا به صورت مزمن و با تاثیرات بلندمدت هستند که هزینه های مربوط به این نوع از بیماریها را به راحتی نمی توان مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد. واقعا، هزینه هایی که بیماری های لاعلاجی مانند سرطان و سایر بیماریهای تنفسی بر اقتصاد کشور متحمل می سازد، چگونه باید مورد بررسی قرار داد؟ در گزارش بانک جهانی در خصوص آلودگی به هزینههای مالی و جانی آلودگی هوا اشاره شده است. بر اساس این گزارش، آلودگی هوا چهارمین عامل عمده مرگومیر در سراسر جهان است. در حالی که سایر مرگهای ناشی از آلودگی، بیشتر، کودکان و افراد مسن را درگیر میکند، به دلیل ساعتها و زمانهای قابل توجهی که افراد متشبث برای رفت و آمد بین خانه و محل کار صرف می کنند، مرگهای ناشی از آلودگی هوا بیشتر برای زنان و مردان در سن کار و فعالیت و عنفوان جوانی، رخ میدهد. از دست دادن زندگی، بسیار غمانگیز است. این احصاییه های جهانی، بیان می کنند که در سطح دنیا سالانه 225 میلیارد دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلوگی هوا، از دست میرود. که قطعا در این محاسبات ممالکی مانند افغانستان که از ضعف تخمینهای احصائیهای و علمی برخوردارند، کمتر دخیل می باشند.
از سویی دیگر آلودگی هوا نه تنها بر سلامت انسانها اثرگذار است، بر سلامت حیوانات اهلی و پرندگان، گیاهان و محصولات کشاورزی نیز اثر بسیار منفی دارد. همچنین، خسارت های ناشی از آلودگی هوا برآمده از ذرات ریزی که در هوای آلوده کابل معلق هستند بر استهلاک دارایی ها و کالاهای سرمایه ای قابل تامل است و هزینه های آلودگی را بیش از پیش گسترده کرده و ابعاد وسیعی را برای آن متصور میسازد.

دیدگاه شما