صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توجه به اساسی ترین حقـوق شهروندان در اداره شهر

-

توجه به اساسی ترین حقـوق شهروندان در اداره شهر

در سر وسامان بخشی به اداره شهر، چیزیکه فراموش شده است حقوق شهروندان است. در ساخت و تعمیر سرگها، معیار برای حفظ حریم پیاده روها، آنچه که مورد توجه نمی باشد، مسیر عبور و مرور مردم است. شهر دارای ساختار است که هرکدام باید در مسیر خودش و در محدوده خودش مطابق با مقررات شهری انجام شود. مشکلی که در شهرها و جود دارد اول عدم آشنایی با فرهنگ و مقررات شهر نشینی در میان خود شهروندان است زیرا یکی ازعوامل  برقراری نظم و انظباط شهری، نحوه استفاده از امکانات عمومی شهر است که با استفاده صحیح از آنها می توان، بر حفظ محیط زیست و پاکیزگی محل زندگی شهری خود اثر مثبت گذاشت. دومین مشکل؛ عدم توجه شاروالی و مسؤلین انظباط شهری، نسبت به ساخت و ساز های شهری است. فقدان پلان شهری در اکثر مناطق شهر، مشکلات متعدد را سسبب شده است. بافت های قدیمی شهر، با نبود راه های مواصلاتی آزاد، به سمت راه های اصلی، در اکثر شهرها قابل ملاحظه بوده و در مواقع بارندگی و یخبندان عبور و مرور شهروندان را، بامشکلات عدیده ای مواجه می سازد. این در حالی است که برای آینده نیز کدام یرنامه مشخصی دیده نمیشود. حال این سؤال به ذهن میرسد که بی توجهی مسؤلان وزارت شهرسازی و شاروالی ها، چه موقع به پایان می رسد؟ باگسترش رشد جمعیت شهری، اگر برای  زندگی حال و آینده شهروندان، پلان گذاری درست و سنجیده صورت نگیرد، شهروندان در تمامیشهرها، با بحران و بن بست مواجه میشوند. درمواقع مختلف علت  به تاخیر افتادن تنظیم امورشهر را، کمبود امکانات مادی و بودجه قلمداد می کنندکه این نمی تواند دلیل قانع کننده باشد. نبود برنامه استراتژیک و بلند مدت و عدم نظارت بر اعمال کارمندان امور اجرایی، از عوامل اصلی در بی نظمی شهرها  و گسترش فساد اداری به نظر میرسند. 
با شروع باران های بهاری و جاری شدن آبها در کوچه و جویها، به علت نبود مسیر درست برای آبها، سرگها و مسیر عبور و مرور مردم دچار آب گرفتگی می شود. این آب گرفتگی ناشی از مسدود بودن جویچه ها و یا فقدان جوی مناسب جهت دفع آنها می باشد. هنگام شروع ماستر پلان سرگها و تعمیر ساختمان های شهری هیچگونه نظارت و بازرسی نسبت به حفاظت از حقوق عامه، توسط شاروالیها  و وزارت مسکن انجام نمی گیرد. در اکثر موارد مسیر عابران پیاده، محل گذاشتن اجناس فروشندگان مغازه و دوکانداران و یا دست فروشان قرار گرفته اند. شار والی  و وزارت مسکن، بجای اینکه حریم حقوق عامه را مورد توجه قرار دهند و با آنها برخورد قانونی نمایند، در قبال گذاشتن اجناس دست فروشان و پارک نمودن موتر خلاف قانون در مسیر عبور عابرین پیاده، از کنار این گونه موانع با اغماض و سهل انگاری رد می شوند. در بسیاری موارد با تنگ نمودن سرگ و جاده ها، توسط صاحبان ملک و زورمندان، با بی توجهی بر خورد می شود که این بی تفاوتی از مصادیق تعرض به منافع عامه به حساب می آید. در حقوق عامه، حکومت  و نهاد های مربوط به دولت، موظف اند که در جهت دفاع از منافع عمومی از اقتدار قانونی خود استفاده نموده و موانع که سبب تضییع حقوق عامه می گردد را ازمیان بردارد. آنچه در شهرها دیده می شود، بی توجهی و نادیده گرفتن حقوق عامه است.
رفاه عمومی جامعه، یکی از معیار های کارآمدی حکومت ها، مورد سنجش به حساب می آید.  18 سال  است که از عمر نظام سیاسی فعلی ما میگذرد، اما توجه به تهیه و مراقبت از امکانات رفاهی عامه در حد صفر است. ترانسپورت عمومی، ملی بست ها، در حد نام به یاد ها باقی مانده اند. عدم توجه به تنظیم مقررات مسیر های ترافیک شهری توسط شاروالی و مامورین ترافیکی،  ازمصادیق تضییع حقوق عامه است. افزایش وسایل حمل ونقل و جمعیت ساکن در شهرها، نیاز مند به سیاست گذاری و تنظیم دقیق پلان های کلان  شهری است.
نداشتن برنامه مطابق با نیاز مندی های روز؛ از قبیل کنترول تخلفات موتر های عمومی و بدون پلیت  خصوصی، نبود سیستم انتقال جریمه ها، به حساب واحد ملی، فقدان  نظارت بر مامورین ترافیکی و ثبت نبودن تعداد از موتر ها در اداره ترافیک، تردد موتر ها با پلیت های جعلی و تقلبی  که در افزایش جرایم  نیز تأثیر گذار است،  این عوامل و سایر عوامل دیگر برناکارآمدی نهاد های مربوطه افزوده اند.
راه حل ها؛
تدوین برنامه کلان ملی؛
با بهره مند شدن  از مشوره های کارشناسان و متخصصان  تنظیم امور شهری،  همچنین راه توسعه برای بیرون رفت از مشکلات را با بهرمندی از تجربه متخصصان داخلی و بین المللی  می توان حل کرد. تطبیق برنامه های پلان شده ولو به اندازه توان  هم می تواند در مرور زمان مؤثرافتد. اما در صورتی که پلان  های کلان درمقام اجرا هر گیز عملی نشود، نمی تواند مشکلات  شهر را حل نماید. از موارد زیادی است که پلان صورت گرفته ولی در مقام اجرا در اکثر موارد حتی جزئی هم اجرانگر دیده است. مانند سرگ حلقوی در غرب کابل.
مشارکت شهروندان؛
یکی از راه حل ها؛ مشارکت شهروندان در تنظیم امور شهری است. این طرح با راهنمایی و آموزش همگانی، استفاده از رسانه های جمعی امکان پذیر است. تازمانیکه شهروندان در نظافت و پاکی  شهر و همچنین رعایت قوانین ترافیکی و نگهداری از اموال عمومی همکاری ننمایند، پلان های ادارات مسؤل بصورت کامل و اصولی، قابل تطبیق نخواهد بود. فرهنگ شهرنشینی حقوق و تکالیف شهروندان نسبت همدیگر آموزشو اطلاع رسانی شود. در این راستا علمای دینی در مساجد، رسانه ها در جامعه، معلمین در مکاتب ، اساتید دانشگاهها در پوهنتون ها، نقش اساسی دارند. با این کار می توان فرهنگ شهر نیشینی را در جامعه نهادینه ساخت.آموزش و آگاهی شهروندان یکی از راه های اصلی برای اجرای صحیح قوانین است. در کشورما متاسفانه نسبت به آگهی بخشی شهروندان از قوانین و آثار و پیامد های آن، چندان کار مؤثری صورت نگرفته است.
برخوردقاطع و باز دارنده با متخلفین و مجرمین؛
نهاد های مسؤل و مهمتر از همه شاروالی ها، در مواجه با متخلفین نباید با اغماض و چشم پوشی بر خورد نماید. در حقوق عامه یکی از اصول مسلم  وپذیرفته شده این است که  قدرت عمومی در محل که تقابل منافع اشخاص با منافع عمومی  قرار میگیرد، ترجیح و برتری بامنافع عامه است. استفاده از قدرت و اقتدار عمومی در چنین موقعیتی مجاز است. ضمانت اجرا برای بر خورد قانونی و قاطع، همکاری نیروهای امنیتی است. چنانچه شاروالی ها در اجرای قوانین و حفاظت از منافع عامه تصمیم قاطع اتخاذ نماید نهاد های قانون گذار می توانند خلاء قانونی را پرنمایند. مصداق اصلی برای برخورد قاطع می تواند شامل موارد ذیل باشد؛ 1- جمع آوری دست فروشان از معابر عمومی و پیاده روها، 2-کشیدن جوی های فاضلاب منازل از نزدیک پیاده روها. درموقع تعمیر و پخته نمودن سرگهای کوچه و شهر. جوی آب فاضلاب در جلو منازل سرمایه داران و یا زور مندان، سبب تنگ شدن سرگ عمومی شده اند. در چنین مواقعی استفاده از ابزار قدرت عمومی لازم و ضروری است. بی توجهی و یا اغماض نظر نهاد مسؤل، به هر دلیلی که باشد غیر قابل بخشش و تجاوز به منافع عمومی است. 3- تعریض سرگها؛ با افزایش جمعیت  و وسایل حمل ونقل شهری، هر روز نیز بر مشکلات عبور و مرور شهری اضافه می گردد. گرچند افزایش سرگهای فرعی یکی از ضروریات است اما گاهی ممکن است این کار غیر برای  ادارات غیرممکن باشد. آنچه که ممکن است اینکه سرگ های موجود،  بیش از اندازه بهخاطر پیش روی غیر قانونی صاحبان منازل در مسیر عبور و مرور پیاده روها تنگ گردیده است. شاروالیها با همکاری وزارت مسکن و شهر سازی می توانند بر مشکلات فایق آیند.
آموزش کارمندان و مامورین شاروالیها؛
یکی از مشکلات اصلی در اجرای قوانین، عدم آشنایی کار مندان با وظایف تخصصی، ادارات شاروالیها است. در ناحیه های شاروالیها متاسفانه کوچکترین کار در جهت ارتقای کمیت و کیفیت تنظیم امور شار والیها صورت نمی گیرد. شاهدش اینست که در گوشه وکنار شهر ها بگونه ای بی نظمی و کثافات ریخته و به حالش رهاشده اند که گویا شهر اصلا  شاروال نداشته و مسؤلی در ارتباط با امور شهر مقرر نشده باشد. هنگامی که در اجرای معاشات دیده می شود که در همه بست ها کارمند مقرر شده و مسؤل وظایف تنظیم امور شار والیها می باشند. در اکثر موارد چنین وانمود می گردد که به علت کمبود بودجه، شار والیها به اجرای وظایف خود رسیدگی نمی توانند. این اظهار کمبودی ممکن است که فرار از مسؤلیت به حساب آید. البته که کمبودیهای جدی نیز در تهیه امکانات و تجهیزات مطابق با معیار های پیشرفته وجود دارد، اما استفاده از امکانات موجود به صورت درست واصولی انجام نمی شود.
بعد از ادغام اداره ترافیکی به اداره شاروالی، مسؤلیت تنظیم عبور و مرور ترافیکی نیز برعهده شاروالی ها قرار گرفته است. آموزش مأمورین و کارمندان ترافیکی با توجه به برخورد های غیر قانونی و غیر معیاری که مامورین این اداره  انجام می دهند، لازم و ضروری به نظر میرسد. آموزش مأمورین ترافیکی در برخورد با متخلفین،از اقدامات عاجل و فوری است که اداره شاروالی نسبت به آن باید همت گمارد. هنگام تخلف یگ شهروند، انتظار میرود که مأمور موظف مطابق قوانین و مقررات،  اقدام مناسب و باز دارنده انجام دهد. البته برای موفقیت در موارد یاد شده هماهنگی و همکاری نیروهای ذیربط از نهاد های دیگر دولتی، نیز لازم است.
در پایان؛ تنظیم امور شهری بدون برنامه و پالسی غیر ممکن است. اما با توجه به اینکه زندگی شهری برای شهروندان روز به روز دچار مشکل می گردد، بی توجهی و رهاشدن شهر ها بحال خودش، ضررهای غیر قابل جبران را به با آورده و مصداق صریح تضییع حقوق اساسی شهروندان است. لاز است که ادارات مربوطه با استفاده از ابزار قدرت عمومی استفاده نموده  ومشلات را به حد اقل رسانند. از اقدامات دیگر، پاکسازی مسیر آبهای فاضلاب، حقوق عابرین پیاد، و عملی ساختن پیشتهادات در  این نوشتار، در تنظیم امور شهر، سبب  بهبود رفاه و آسایش عمومی جامعه خواهد شد.  

دیدگاه شما