صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شستن جنایت طالبان در جویبار آلوده صلح

-

 شستن جنایت طالبان در جویبار آلوده صلح

دیروز به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک افغانستان- روسیه، نشستی میان سیاسیون افغانستان و هیأت طالبان در مسکو صورت گرفت. این نشست به مدت دو روز ادامه دارد. برخی از چهره های سیاسی کشور در دومین دور گفتگوهای بین الافغانی برای صلح افغانستان شرکت کرده و با هیأت طالبان گفتگو کرده اند. ملاعبدالغنی برادر رییس دفتر طالبان در قطر و حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور از جمله اشتراک کنندگان این نشست می باشند.
در ارتباط با این گونه نشست ها می توان به چند نکته اشاره کرد:
1- دولت و مردم افغانستان همواره از پروسه صلح حمایت کرده و در این راه گام های ارزشمندی را برداشته و حسن نیت خود را نسبت به گفتگوهای صلح اثبات کرده اند.
جنگ طولانی مدت، مردم افغانستان را خسته کرده و حیات و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان را به خطر انداخته و مسیر ترقی، پیشرفت و رسیدن به رفاه نسبی را سد کرده است. مردم افغانستان بیش از هر کس دیگر معنای جنگ، صلح و امنیت را درک می کنند و از پیامدهای ناگوار جنگ آگاه هستند. بنابراین از نظر مردم افغانستان صلح و امنیت جزء ضرورت های زندگی آنها به شمار می آید و مشتاقانه از هر روندی که به صلح و امنیت بینجامد، حمایت و پشتیبانی می کنند.
2- مردم افغانستان چهاردهه جنگ خانمانسوز و ویرانگر را پشت سر گذاشته و در جریان این جنگ ها نزدیک یک میلیون شهید و بیش از هفت میلیون نفر آواره شده اند. در این جنگ زیربناهای اقتصادی از بین رفت و ساختار دولت و ارتش افغانستان به هم ریخت و شهرها ویران و زندگی اجتماعی ازهم فروپاشید. مردم بجای تعامل و همپذیری به گرگ همدیگر تبدیل شده بودند و بدون کم ترین درنگ و تفکر خون همدیگر را می ریختند و سینه های یگدیگر را می شکافتند.
خاتمه دادن به این وضعیت بدون ایجاد یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون ممکن نبود. کنفرانس بن این امکان را برای مردم ما فراهم ساخت تا خواسته ها و ضرورت های ایجاد یک جامعه انسانی وهمدیگر پذیر را درک کرده و بر مبنای آن ساختار یک نظام پایدار و پاسخگو را تشکیل دهند.
آن خواسته ها و ضرورت ها اکنون به عنوان ارزش های دوره جدید مورد احترام و ستایش همگانی قرار گرفته و همه مردم افغانستان برای تداوم امنیت، صلح و ثبات از آنها دفاع و محافظت می کنند.
احترام به آزادی، برابری، حقوق شهروندی و حقوق بشر از ارزش هایی اند که برای دوام زندگی جمعی و تأمین رضایت همگانی در افغانستان ضروری و الزامی پنداشته می شوند.
بنابراین از نظر مردم افغانستان، ارزش هایی که با منافع جمعی و زیست برابر همگانی شهروندان گره خورده باشند، هرگز قابل معامله و گذشت نمی باشند.
3- طالبان گروهی است که از اوایل دهه هفتاد تا کنون به جز ویرانی، کشتار، جنایت، انفجار، انتحار و تجاوز کمترین کارنامه مثبت و نیکی را در فعالیت های سیاسی و نظامی خود ثبت نکرده است. همکاری با گروه های تروریستی و عمل کردن به عنوان نیروی اجرایی سیاست های کشورهای بیگانه از مسایلی اند که صداقت این گروه را در تمامی پروسه ها زیر سؤال برده است.
گروه طالبان از نظر مردم افغانستان یک گروه جنایت کار، خونریز، متصلب و مزدور بیگانگان به شمار می آید و تا زمانی که در عمل، خلاف کردار گذشته را به اثبات نرسانده باشد و صداقت و حسن نیت خود را نسبت به مردم، کشور و منافع ملی نشان نداده باشد، به عنوان یک گروه تروریستی و دشمن مردم افغانستان شناخته می شود.
4- گفتگوهای صلح باید از مجرای سیاست های حکومت و بر مبنای منافع مردم انجام شود؛ بنابراین حرکت هایی که برخلاف خواست مردم صورت بگیرد و موجب تضعیف نظام، قوت گروه طالبان و مشروعیت دادن به جنایت های این گروه شود، از نظر مردم مردود بوده و قابل حمایت نخواهد بود.
5- مردم افغانستان خواهان صلح پایدار و عزتمند است. صلحی که در آن هم آرامش و امنیت دوامدار تضمین شود و هم عزت مردم حفظ شود؛ بنابراین معیار، مبنا و چوکات صلح را مردم تعیین می کنند.
متأسفانه سیاست های شتابزده کشورهای دخیل در مسأله افغانستان در ماه های گذشته کاملا برخلاف خواست مردم افغانستان چرخیده و سبب اختلاف، نفاق و پراکندگی سیاسی در درون نظام و برجسته سازی و مشروعیت دهی گروه طالبان گردیده است.
در طول هیجده سال گذشته هیچگاه طالبان تا این حد در موقعیت بالا قرار نگرفته بود. برخورد سیاست بازان افغانستان در دو نشست بین الافغانی در مسکو نشان می دهد که این اشخاص کمترین توجهی به عزت مردم و اقتدار نظام سیاسی افغانستان ندارد. برخوردهای سبکسرانه و کرنشگرانه سیاست بازان کشور در برابر طالبان، نشان می دهد که سیاست بازان ما در اوج بیچارگی و درماندگی قرار گرفته و برای کسب وجهه دروغین سیاسی حاضراند، از تمامی ارزش های مورد احترام مردم و جنایت های انجام شده طالبان، چشم پوشی کنند. گفتگوهایی که در آن منافع مردم افغانستان در نظر گرفته نشود، عزت مردم پایمال شود و به تبرئه دشمنان مردم از جنایات انسانی شان بینجامد، هرگز مورد حمایت مردم قرار نخواهد گرفت. این گونه نشست ها ماهیت فکری سیاستمداران کشور را به صورت به نمایش می گذارند و چهره های آنها به صورت واضح در معرض قضاوت عمومی قرار می دهند.

 

دیدگاه شما