صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امید بهبود شاخص تراز تجاری افغانستان

-

امید بهبود شاخص تراز تجاری افغانستان

وزیر خارجه ایالات متحده در سفر ناگهانی که به کابل داشت در باره آخرین تحولات صلح افغانستان با رهبری حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار درباره مسایل مختلفی بحث صورت گرفته است و به گفته وزیر خارجه آمریکا از جمله در باره مقابله با تروریسم و این که افغانستان دیگر لانه تروریسم قرار نگیرد این کشور با طالبان به توافقهایی دست یافته است.
روند گفتگوهای صلح در ماههای اخیر دچار افتوخیزهایی شده است که متاسفانه تقریبا همه مسایل طرح شده در این گفتگوهای طولانی تا کنون از افکار عمومی پنهان مانده است. تنها کلیاتی در مورد موضوعات مورد بحث و احیانا تفاهمات صورت گرفته در رسانهها به نشر رسیده است که نمیتوان به طور دقیق در مورد آنها قضاوت کرد. یکی از موضوعات مهمی که بارها در سخنان آقای خلیلزاد هم مطرح شده است و در سفر مایک پمپئو در کابل نیز تکرار گردیده است، تفاهمات صورت گرفته میان ایالات متحده و گروه طالبان در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و گروههای افراطی بوده است. جالب این است که گروه طالبان ظاهرا تعهد سپرده است که دیگر افغانستان لانه امن تروریسم قرار نگرفته و از خاک افغانستان علیه منافع هیچ کشوری استفاده صورت نگیرد.
این توافق اگر صورت گرفته باشد یکی از عجایب روزگار است و از آن خنده آید خلق را. چنانکه بارها مقامات آمریکای تاکیده کرده اند و این بار وزیر خارجه آن کشور نیز یادآور شده است که ایالات متحده هرگز نمیخواهد به جای مردم افغانستان با طالبان مذاکره کند. به گفته آنان هر گونه تصمیم و توافق در مورد مسایل افغانستان تنها در صلاحیت مردم و دولت افغانستان است و ایالات متحده تنها زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم میکند.
اولا؛ چنان توافقی اگر با طالبان صورت گرفته باشد در تناقض آشکار با گفته های مقامات آمریکایی است. زیرا آنان از یک سو تاکید دارند که هرگز به جای مردم و دولت افغانستان در پروسه صلح حضور ندارند و تنها زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم می کنند و از سوی دیگر در مورد استفاده و یا عدم استفاده از خاک افغانستان با طالبان تفاهم می کنند. طالبان چه صلاحیت و مشروعیتی در باره تفاهم و یا توافق با یک کشور خارجی را آن هم در مورد خاک افغانستان دارد؟ طالبان این صلاحیت را به لحاظ حقوقی از کجا به دست آورده اند؟
ثانیا؛ طالبان هنوز به عنوان یک گروه تروریستی و افراط گرا در عرصه بین المللی مطرح است. هنوز هیچ گونه میکانیزم حقوقی که طالبان را مبرا از رفتارهای تروریستی به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. نه تنها در عرصه حقوقی و قانونی بلکه به لحاظ عینی و واقعی نیز هنوز طالبان دست از جنگ علیه مردم افغانستان برنداشته اند و هم چنان مشغول جنگ با دولت مشروع افغانستان هستند. طالبان همین اکنون در بسیاری از نقاط افغانستان در حالی با نیروهای امنیتی ما میجنگند که هیچ دلیلی برای این جنگها ندارند. طالبان نه تنها به طور مسلحانه با دولت و مردم افغانستان در جنگ هستند بلکه به طور دوامدار مشغول انجام حملات انتحاری و تروریستی در سطح کشور هستند. جالب این است که هیچ نشانهای بر توقف حملات تروریستی این گروه و هیچ علامتی بر انجام آتش بس از سوی این گروه در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان وجود ندارد.
ثالثا؛ این گروه به لحاظ تیوریک و نظری نیز هنوز از داعیههای افراطگرایانه و متحجرانه خود دست بر نداشته است. در آخرین گفتگوهای قطر، نمایندگان طالبان به طور واضح خواستار برقراری امارت اسلامی شده اند و پیش از آن نیز بارها قانون اساسی و ارزشهای مندرج در آن را مردود شمرده اند. هیچ نشانهای از تغییر در بینش و عملکرد طالبان به وجود نیامده است. بنابراین گروه طالبان همچنان به عنوان یک گروه تروریستی خطرناک در حال جنگ با دولت افغانستان است. علاوه بر آن این گروه هنوز ارتباطات مستحکم با گروههای تروریستی که در سطح بین المللی فعال هستند دارد. در طی هفتههای اخیر گزارشهای موثق از حضور افراد القاعده در صفوف طالبان منتشر شده است و این گروه نیز آنها را تایید کرده است.
حال این پرسش جدی مطرح است که ایالات متحده چطور با گروهی به منظور مقابله با تروریسم به توافق رسیده است که نامش در صدر گروه های تروریستی قرار دارد؟ طالبان به معنای واقعی کلمه یک گروه تروریستی است و هم چنان بر داعیههای تروریستی تاکید دارند و بر مبنای همین داعیهها نیز به طور مستمر در حال کشتار مردم افغانستان هستند.

دیدگاه شما