صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش سرمایه گذاری ترکیه در سیستم آموزشی افغانستان

-

افزایش سرمایه گذاری ترکیه در سیستم آموزشی افغانستان

ترکیه دراین هفته سومین سال کودتای نافرجام پانزده جولای ۲۰۱۶ که از جانب فتح الله گولن و شبکه تروریستی او سازماندهی شده بود را گرامی می دارد. این تعرض بالای نهادهای دموکراتیک ترکیه سبب کشتار بیش از ۲۵۰ و زخمی شدن بیش از ۲۰۰۰ تن گردیده بود.
کودتاچیان، در تاریخ ترکیه اولین بار مجلس نمایندگان، ارگ ریاست جمهوری و اماکن استراتیژک بیشماری را تحت هدف تروریستی خود قرار داده بودند. در شهرهای انقره و استانبول، مظاهره کنندگان ملکی و مخالف به تشبث کودتا با شلیک گلوله ها کشته شدند. این کودتا، تعرض آشکار به حکومت مشروع و منتخب و اراده آزاد مردم بود.
درایت و جدیت شهروندان ترکیه و وابستگی قوی آنها به حقوق دموکراتیک شان، مانع تهدیدی که سالها باعث بی استقراری ترکیه و همسایگان این کشور می شد، گردید. از سوی دیگر، مردم ترکیه، در حفظ و نگهداری دموکراسی تنها نبودند. حکومت افغانستان، در میان نکوهش کنندگان و از جمله اولین کشور هایی بود که بعد از واقعه، همبستگی خویش را نشان داده است. با اکثر برادرهای افغان ما که در مدت دو سال معرفی شدم، می گویند که رخداد واقع شده در ترکیه را تا صبح با دقت کامل تعقیب کرده و بخاطر رفاه و آرامش کشوری که با آن پیوند برادری دارند، دعا نموده اند. 
دلایل جمع آوری شده در جریان محکمه در نتیجهٔ تحقیقات و بررسی، این حمله تروریستی خونین تاریخ ترکیه تا امروز، بیانگر آن است که امر کودتا را فتح الله گولن صادر نموده و از طرف شبکه تروریستی متعلق به وی صورت گرفته است. به تاریخ مذکور، فتح الله گولن با هوادارانش می خواست جمهوری ترکیه را به زور به دست بگیرند.
از اینرو، قضاوت و محدود ساختن اعمال تروریستی فتح الله گولن و شبکه تروریستی او در کودتای نافرجام 15 جولای ترکیه کاری بسنده نخواهد بود؛ بلکه جرایمی که در آن شب صورت گرفته، تنها قسمت بیرونی کوه یخ است.
تمامی برنامه های وی در سال ۱۹۷۰، تحت نام فعالیتهای آموزشی خیریه آغاز گردید. فتح الله گولن وهوادارانش در حین تاسیس مکاتب در ترکیه و کشورهای دیگر، خودشان را بحیث مدافع و حامی تعلیم و تربیه جلوه می دادند. در این موقع حدود هزار مکتب را در کشور ترکیه و تقریبا ۸۰۰ نهاد آموزشی را در نقاط مختلف جهان، تحت کنترول خود داشتند.
گولن، در حدود سی سال هواداران ترکی خویش را به نفوذ در نهادهای دولتی مانند نیروهای مسلح و قوه قضاییه تشویق نموده است.  در دهه اخیر ترکیه، شبکه تروریستی فتح الله گولن تمام امتحاناتی که در این کشور برگزار میشد، سوالات و جوابات آنرا قبل از قبل به طرفداران و دانش آموزان تحت حمایت خویش پخش و توزیع می کرد.
منسوبین شبکه تروریستی فتح الله گولن به مقامهای بلندپایه دولتی نفوذ نموده و از صلاحیت شان جهت اخراج مخالفین از طریق توطئه های دروغین خود به دستگیریهای غیرقانونی و گوش دادن به تیلفونها بشکل غیرقانونی سوء استفاده نموده است. به سیاسیون، تاجران، روزنامه نگاران، ورزشکاران و هنرمندان فشار وارد کرده اند. در نتیجه، این شبکه خودش را یک حرکت آموزشی جلوه داده و با کنترول تدریجی درون حکومتی جهت تحول مخفی جامعه به ساختار عملیاتی مبدل گردیده است. شبکه تروریستی فتحالله گولن با استحکام تاثیراش به مداخله به امور تجارتی و روند قردادهای دولتی آغار نموده، به این شکل پول شویی به اندازه زیاد، انتقال غیر قانونی پول و جرایم مالی دیگر به شکل عادی تبدیل شده است. 
امروز، شبکه تروریستی فتح الله گولن در ۱۶۰ کشور هزاران مکتب، محلات کار، انجوها و نهادهای رسانهای را در اختیار خود دارد. طرز فعالیت این شبکه به طور عموم در نقاط مختلف دنیا یکسان می باشد. این شبکه تروریستی با اینکه تاثیر سیاسی و اقتصادی جهانی خویش را عمیقتر و وسیعتر نموده، اما برای کشورهای تحت فعالیت اش مستقیما یک تهدید امنیتی به شمار میرود. افغانستان نیز یکی ازین کشور ها می باشد.
در افغانستان انجوی تحت رهبری شبکه تروریستی فتح الله گولن بنام نهاد آموزشی چاغ ایجکشنل یا مکاتب افغان-ترک نزدیک به ۲۰ سال است که به دانشآموزان افغان آموزش می دادند. در حقیقت این انجو، زیر مجموعه شبکه وسیع  تروریستی فتح الله گولن و منسوبین اش جهت تنظیم فعالیت دسیسهیی آنها تمویل میگردد. بنابراین، عواید تمامی این مکتبها را به احتمال قوی خارج از افغانستان انتقال می دادند.
در جریان این ماه، حین بازدید از لیسه مومن افغان-ترک جلال آباد، شخصا به این موضوع شاهد بودم. در ماه مارچ هنگام انتقال این مکتب به بنیاد معارف ترکیه چنان نابسامان و غیر منظم بود که ارايه خدمات آموزشی خصوصی در چنین خرابه ٔ باور نکردنی است. حالا تمام  زیر ساخت مکتب مذکور را  بازسازی نمودیم. در عین زمان قبل از آغاز سال تعلیمی در کنار مکتب یک سالن کنفرانس، تعمیر لیلیه و همچنان به سال آینده جهت ایجاد یک باب مکتب اناث وعده سپرده ایم.
مکتب جلال آباد یکی از این نمونه ها است. وزارتهای معارف افغانستان و ترکیه سال گذشته یک تفاهمنامه مشترک امضا نمودند. در این تفاهمنامه هردو وزارت تصمیم گرفتند ۱۵ باب مکتب و مرکز آموزشی را به بنیاد معارف ترکیه انتقال دهند. کشور ترکیه در این تفاهمنامه ارتقای کیفیت آموزش مکاتب، ایجاد مکاتب جدید در نقاط مختلف افغانستان، تخفیف در فیس دانشآموزان، ارایه خدمات آموزشی رایگان برای  بازماندگان شهدا، فراهمسازی بورسیههای تحصیلی ترکیه برای فارغین با نمرات بالا و سرمایهگذاری عواید به دستآمده از مکاتب در بخشهای تعلیم و تربیه در افغانستان را تعهد نموده است. بعد از ماه اپریل سال گذشته انتقال مکاتب افغان ترک جوزجان، قندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و در اخیر هم مکاتب کابل به بنیاد معارف ترکیه پیشرفتهای قابل ملاحظه در این مکاتب دیده میشود.
مردم شرافتمند افغانستان به تحولات مثبت مکاتب معارف افغان-ترک تحت مدیریت بنیاد معارف ترکیه و متعهد ماندن دولت ترکیه به تعهدات خویش شاهد میباشند و نظر به توجه خاص دولت ترکیه در بخش تعلیم و تربیه و به درخواست مردم عزتمند افغانستان بورسیههای تحصیلی سالانه ترکیه برای افغانستان افزایش یافته است.
ترکیه، به تعهدات اش در قبال افغانستان پابند بوده، این موضوع نه تنها جهت خاتمه بخشیدن به تهدید مشترک از جانب شبکه تروریستی فتح الله گولن نبوده، بلکه روابط دیرینه با مردم با هم برادر افغانستان و ترکیه بوده که در مقاطع مختلف زمانی بارها ثابت شده است.  از سوی دیگر، سرمایه گذاری در بخشهای آموزشی، سرمایه گذاری به آینده افغانستان می باشد. در صورت تقاضای همکاری از جانب مردم افغانستان، این همکاری ها ادامه خواهد یافت.

دیدگاه شما