صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت حمایت جهـانی و منطقوی از پروسه صلح افغانستان

-

ضرورت حمایت جهـانی و منطقوی از پروسه صلح افغانستان

نشست دو روزه بین الافغانی قطر به پایان رسید. برایند این نشست امیدواریهای را در میان مردم افغانستان به همراه دارد. اگر چند قطعنامه پایانی نشست دو روزه دوحه به صورت کامل عملی نیست. اما میتواند برای آینده پروسه صلح افغانستان مفید واقع شود. مهم تر از همه اینست که در قطعنامه پایانی نشست دو روزه قطر روی ادامه گفتوگوها و تفاهم از طریق گفتوگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تأکید شده است. باز ماندن باب گفتوگو و مفاهمه میتواند در آینده به توافقی منجر شود که بتواند ضمانت اجرایی داشته باشد. انتظار اینکه در یک یا دو نشست روی تمام مسایل حول مسأله جنگ و صلح افغانستان توافق نهایی و اجرایی صورت گیرد به دور از واقعیت است. اما دورنمای ادامه گفتوگو و نشستهای بین الافغانی میتواند امیدوار کننده باشد. نفس باز ماندن باب گفتوگو و مفاهمه میتواند یکی از دستاوردهای نشست قطر باشد. توافق در مورد ساختار حکومت و مسایل مناقشه برانگیز دیگر نیازمند نشستها و گفتوگوهای زیاد است.
به تازگی امریکا، چین، پاکستان و روسیه نیز بر ادامه گفتوگوی بین الافغانی تأکید کرده است. حمایت کشورهای متذکره میتواند ضمانتی برای ادامه گفتوگوها و در نهایت توافق اجرایی میان طالبان و حکومت افغانستان باشد. برای همه واضح است که قضیه جنگ و صلح افغانستان ابعاد گسترده دارد و کشورهای منطقه در مسأله جنگ و صلح افغانستان نقش تأثیرگذار دارند. بدون دخالت جهانی و منطقوی امکان این نبود که جنگ تا حال در افغانستان ادامه مییافت. طالبان پشتوانه های قوی منطقوی دارند و توسط کشورهای منطقه خصوصاً پاکستان تجهیز و تمویل میشود. کشورهای منطقه از جمله همسایههای افغانستان در برافروختن آتش جنگ در افغانستان نقش محوری و اساسی دارند. همانطوری که جنگ افغانستان ریشههای بیرونی دارند و گروههای هراس افگنِ مثل طالبان با حمایت و پشتوانه مالی و تسلیحاتی کشورهای منطقه، خصوصاً عربستان و پاکستان تا هنوز توانستند آتش جنگ و خشونت را در افغانستان شعله ور نگهدارند، مسأله صلح افغانستان نیز بدون حمایت کشورهای منطقه و جهان ممکن نیست. حمایت منطقوی و جهانی از پروسه صلح افغانستان یکی از فاکتورهای تعیین کننده در جریان گفتوگوهای بین الافغانی خواهد بود. چین، امریکا، پاکستان و روسیه کشورهای تأثیرگذار در قضایای افغانستان و از جمله پروسه صلح در این کشور است. حکومت افغانستان و طالبان باید از فرصت پیش آمده برای رسیدن به توافق اجرایی در مورد آینده پروسه صلح افغانستان استفاده کنند. حکومت افغانستان مسوولیت دارد تا برای کسب حمایت منطقوی و جهانی از دورنمای پروسه صلح در این کشور تلاش کنند و حمایت آنان را کسب نمایند. برای طالبان نیز این فرصت استثنایی است و آنان با استفاده از این فرصت می توانند با حکومت و مردم افغانستان وارد گفتوگو شده و روی مسایل مربوط به آینده صلح افغانستان به تفاهم برسند.
حمایت جهانی و منطقوی از ادامه گفتوگوهای بین الافغانی به تنهایی کافی نیست. کشورهای منطقه باید بالای طالبان فشار وارد کند تا بعضی از دستاوردهای حکومت و مردم افغانستان را بپذیرند و به خواست و اراده مردم افغانستان احترام بگذارند. طالبان تا هنوز در رابطه به پیوستن به پروسه صلح افغانستان از خود شان حسن نیت نشان نداده است. این مسأله میتواند آینده پروسه صلح افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد. اولین خواست مردم افغانستان اینست که طالبان باید دست از جنگ بردارند و در کشور آتش بس فوری اعلان شود. این مسأله میتواند مردم افغانستان را نسبت به آینده موفقیت آمیز پروسه صلح و گفتوگو میان طالبان و حکومت افغانستان امیدوار بسازند. این امر ممکن نیست مگر اینکه کشورهای منطقه و امریکا بالای طالبان فشار وارد کنند تا در برابر خواست مردم افغانستان تمکین نمایند. مردم افغانستان انتظار دارند همانطوری که کشورهای جهان در امر مبارزه با تروریزم و ایجاد یک حکومت مردمی، افغانستان را حمایت کردند در امر رسیدن به یک توافق اجرایی در مورد صلح نیز مردم افغانستان را یاری رسانند.
خوشبینیهای زیادی برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار در کشور در میان مردم افغانستان ایجاد شده است. اگرچند مردم افغانستان تا هنوز بالای طالبان باور و اعتماد کافی ندارند. طالبان هنوز هم در میان مردم افغانستان به عنوان تروریست و دهشت افگن شناخته میشود. دیدگاههای طالبانی در مورد نوعیت حکومت و آزادیهای مدنی مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. افراطیتی را که طالبان برای تحقق آن در افغانستان تلاش میکنند برای مردم افغانستان پذیرفتی نیست. آزادیها و دستاوردهای چندین ساله مردم افغانستان قابل معامله نیستند. طالبانی شدن حکومت و ایجاد امارت اسلامی نیز در افغانستان جای ندارد و برای مردم افغانستان قابل قبول نمیباشد. طالبان بدون فشار جهانی و کشورهای منطقه به خواست مردم افغانستان تمکین نخواهد کرد. آنان همچنان به امارت اسلامی و حاکمیت افراطیت و قرائتهای افراطی از دین و شریعت اسلامی میاندیشند. باور و برداشت آنان از دنیایی مدرن و الزامات عصر حاضر غیر سازگار با ارزشهای واقعی اسلامی است. این نوع برداشتها و قرائتها از دین و حکومت به جز تاریکی و سیه روزی، چیزی دیگری برای افغانستان به ارمغان نخواهد آورد. نیاز است تا در برابر این باروها و برداشتهای طالبان استدلالهای منطقی صورت گیرد. در نشستهای بعدی ضرورت است تا نمایندگان حکومت افغانستان با تعریفهای منطقی از مسایل مربوط به افغانستان و دورنمای تعریف شده و واحد وارد گفتوگو با طالبان شوند و از موضع و دیدگاههای مردم افغانستان دفاع نمایند و با پشتوانههای فکری محکم و تعریف شده در نشستهای بعدی اشتراک کنند. موضع واحد و دورنمای تعریف شده از جانب نمایندگان حکومت افغانستان، اصلی است که میتواند در جریان گفتوگوها با طالبان تعیین کننده باشد.
جامعه جهانی و کشورهای منطقه ضمن تسهیل نشستها و گفتوگو با وارد کردن فشار بالای طالبان و حمایت از روند صلح افغانستان میتوانند در امر موفقیت پروسه صلح در افغانستان تأثیرگذار باشد. مردم افغانستان نیز توقع دارند که جامعه جهانی و کشورهای منطقه از خواست مردم افغانستان حمایت کرده و برای موفقیت پروسه صلح این کشور تلاش نمایند. بدون شک که تلاشهای چین، پاکستان، روسیه و امریکا در امر موفقیت پروسه صلح افغانستان تأثیرگذار و حتا تعیین کننده است. خستگی از جنگ و درماندگی مردم افغانستان باید برای جهانیان قابل درک باشند. دستاوردها و خواستههای مردم افغانستان نیز نباید نادیده گرفته شود و قربانی شود. حمایت جهانی و منطقوی از پروسه صلح افغانستان و وارد کردن فشار بالای طالبان به منظور تن دادن به خواست جمعی مردم افغانستان میتواند ضمانت بزرگی برای آینده افغانستان باشد. همانطوری که جنگ در افغانستان تنها از مردم افغانستان قربانی نمیگیرد، صلح دراین کشور نیز  بالای کشورهای منطقه و جهان تأثیر گذار خواهد بود. از این لحاظ نیاز است تا کشورهای منطقه و جهان از پروسه افغانستان حمایت کرده و از خواستهها و دیدگاههای شهروندان این کشور حمایت نمایند. 

دیدگاه شما