صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات و ضرورت صیانت از آرای شهروندان

-

کمیسیون انتخابات و ضرورت صیانت از آرای شهروندان

  انتخابات مهمترین ابزار مشاركت قانوني مردم و شهروندان در نظام سیاسی کشور است. برگزارشدن انتخابات در افغانستان نقش اساسی و بنیادی درتأمین حقوق و آزادی های عمومی افراد در جامعه را به همراه خواهد داشت. مردم و همه اقوام ساکن در این سرزمین ضمن فهم و درک دقیق از اهمیت این موضوع؛ مسولانه در این پروسه ملی شرکت نموده اند و وظیفه ای ملی خویش را انجام دادند که از این جهت قابل تقدید و تحسین اند. از طرف دیگر رعایت و در نظر داشتن اصول ومعیارهای انتخابات شفاف و صیانت از حقوق شهروندان توسط کمیسیون مستقل انتخابات لازم و ضروری به نظرمی رسد.. چنانچه که در تمام نظام های سیاسی معاصر نیز انتخابات بهترین شیوه برای سهم گیری در حکومتهای توده گرا محسوب گردیده است.. لذا باید انتخابات به گونه ای برگزار شود که مردم بتوانند طبق قوانین نافذه کشو؛ آزادانه وبدون تبعیض از این حق قانونی شان برخوردار گردند و بدون ترس به شخص مورد نظرشان رأی دهند و به عبارت دیگر آرای مردم واقعا تعیین کننده نتیجه انتخابات باشد. بدون تردید برگزار شدن انتخابات فعلی در افغانستان موجب تحکیم دموکراسی و مشروعیت نظام گردیده وحقوق سیاسی مردم را تثبیت و نهادینه خواهند کرد و مناسبات مردم وحكومت را نیز تقويت خواهند نمود. مردم افغانستان با اعتقاد به این که تنها نظامی که می تواند منافع تمام مردم و اقوام کشور را تأمین نماید، نظام دموکراسی و نظام مبتنی بر انتخابات، جمهوریت و قانون اساسی است. لذا همه اقوام با شور و اشتیاق به پای صندوق های رای حاضر شدند و به نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی فعلی رای شان را به صندوق انداختند و عملا تاکید بر حمایت از انتخابات و دفاع از نظام انتخاباتی و جمهوریت نمودند. از جانب حکومت نیز جهت برگزارشدن درست انتخابات شفاف تلاش های صادقانه صورت گرفت. قانون انتخابات در اسرع وقت تحت مدیریت و رهبری جلالتماب محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست  جمهوری و با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و مدنی مرتبط و در مشوره نزدیک با آنها در طی چندین جلسات طولانی، تدوین و تعدیل گردید. طبق این قانون حکومت و کمیسیون انتخابات موظف به برگزاری انتخابات و تطبیق آن شدند. میکانیزم ها و شا خص های چون عمومیت، عادلانه بودن، آزاد بودن، سری بودن، شفاف بودن، نحوه انتخاب کمیشنران و اعضای کمیسیون انتخابات و همچنان درج  بیومتریک و تاکید بر آن در قانون انتخابات، به عنوان اصول و معیار های برگزاری انتخابات مورد تاکید قرار گرفته و ضروری دانسته شد. بنا بر این اولین گام مهم حکومت در برگزاری انتخابات شفاف؛ ایجاد تفاهم با همه جوانب دخیل در انتخابات بود. قانون انتخابات به گونه ای تعدیل گردید که توافق و تفاهم همگی حاصل گردیده و باعث اعتماد شهروندان شد. بعلاوه حکومت بر استقلال و بی طرفی کمیسیون ها نیز تأکید داشته و دارد. به همین دلیل تلاش دارد تا هیچ نوع مداخله ای در کار مسلکی و تخنیکی آنان نداشته باشد. ضمن اینکه رفع مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت های آنان را از وظایف و مکلفیت های خویش می داند. همچنان فراموش نکنیم که تعیین تاریخ نهایی برگزاری انتخابات توسط کمیسیون انتخابات با اصرار حکومت و تأکید بر این که این تاریخ به هیچ صورت تغییر نکند صورت گرفت. و به تعقیب آن با تمام  بی باوری ها و دسایس لغو یا به  تعویق اانداختن انتخابات، فضای کشور را انتخاباتی ساخته و پیشگام شد.
حکومت افغانستان واقعا توانست امید به برگزاری انتخابات را در شرایطی ایجاد نماید که حتی هیچ یک از کاندیدان باوری به برگزاری انتخابات نداشتند و برای اینکه اذهان را مغشوش نمایند از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند. ولی حکومت افغانستان همچنان باتمام توان تاکید داشت که حتی در صورت عدم کمک از جانب جامعه جهانی و بین المللی  بودجه انتخابات را به عهده خواهد گرفت. خوشبختانه موفق شد امنیت انتخابات را نیز موفقانه تأمین نماید که به عنوان یک افتخار بزرگ برای نهادهای امنیتی و دفاعی در تاریخ این کشور ثبت گردید.
به گفته سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری؛ انتخابات ریاست جمهوری 1398 دستاورد بزرگ حکومت است و این را آینده، تاریخ و نسل های بعدی قضاوت خواهند کرد. با توجه به مطالب فوق و با توجه به فضای مسموم و  نامطلوب حاکم بر جامعه ما یادآوری دونکته ذیل لازم و ضروری به نظر می رسد:
اول: انتظار می رود که همه نامزدان و کاندیدان به جای وارد نمودن اتهام تقلب به همدیگر و چالشی ساختن انتخابات و همچنان در پیش گرفتن استراتژی تقلب برای امتیاز گیری و نفع شخصی؛ طرفدار کامل تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات باشند و بر صیانت از آرای پاک مردم تاکید نمایند و اجازه دهند که  کمیسیون انتخابات به صورت درست به مکلفیت های قانونی خویش عمل نموده و شفافیت کامل را تأمین کنند. صلاحیت کامل کمیسیون ها را در اعلام نتایج بپذیرند. هیچ کاندید و تیمی نباید این حق را به خود بدهد که بدون تأیید کمیسیون انتخابات؛ خود را پیروز نهایی اعلام کند. ایجاد بحران و شایعه پراکنی و مغشوش ساختن اذهان و افکار عمومی به نفع هیچ کاندیدی نبوده و نتیجه ای در پی نخواهد داشت.. نحوه شمارش آرا و اعتبار دادن و یا اعتبار ندادن از صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی است که باید در چوکات قانون و طرزالعمل های مصوب خود عمل نماید. لذا پیش داوری در ارتباط با نتیجه انتخابات نقض صریح قانون بوده و نشانه احساس ضعف و شکست یک تیم و یک کاندید خواهد بود.
دوم: کمیسیون انتخابات واعضای آن، با توجه به اصول و سازکارهای قانونی که در قانون انتخابات، به رسمیت شناخته شده را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند و به هیچ عنوان از آن تعدی و تخطی نه نمایند. تمام مجموعه عملیاتی قانونی که در برگزاری انتخابات جهت گزینش فرد مورد نظر شهروندان و رای دهندگان، تدبیر و در نظر گرفته شده است را محترم و مهم دانسته و از آرای زای دهندگان به طور کامل صیانت نمایند تا به وسیله آن بتوانند به مهمترین هدف برگزاری انتخابات دست یا فته و اراده شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله دهند. مردم بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات، حضور بهم رسانده و بهترین فرد را به عنوان نماینده خود در مقام ریاست جمهوری انتخاب نموده اند. و حق و اراده خود را در اداره كشور به فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص داده اند تفویض نموده اند.. توقع که از مسولین، اعضأ و کمیشنران کمیسیون انتخابات دارند این است که محیط برگزاری تمامی مراحل انتخابات را از آلودگی های نفرت انگیز و فساد آور پاك نموده و اجازه ندهند که افراد و گروه های سود جو و فرصت طلب با ایجاد  فشارهای سیاس، قومی، حزبی، سمتی و مشوش ساختن اذهان عمومی، انتخابات سالم را تحت الشعاع قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دور نمایند. چون چارچوب برگزاری انتخابات به صورت واضح در قانون انتخابات مشخص گردیده است همه افراد و گروه ها باید آن را محترم شمرده و در مسیر آن حركت نمایند.
نظارت بر تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهی و از ثبت نام تا اعلان نتیجه نهایی از وظایف و مسولیتهای مهم کمسیون انتخابات است. طبق قانون انتخابات. مراحل نهايي در برگزاري انتخابات عبارتند از تأييد نتايج، رسيدگي به اعتراضات، و تأييد نامزد و کاندید پيروز. اين تأييد از طريق گزارشات انتخابات، شمارش مجدد آراء، و بررسي هاي مستقل انجام گردیده و پس از اين كه نتايج تأييد شد  بدون کدام ملاحظه ای نتايج نهايي توسط کمیسیون اعلان شود.
با توجه به اهمیت موضوع و توقعات شهروندان و تجربیات تلخ از کمیسیونهای انتخاباتی قبلی؛ انتظار می رود که اعضای فعلی کمیسیون انتخابات، با جدیت و قاطعیت مسؤلانه عمل نموده و از اعتماد حکومت و مردم افغانستان سو استفاده نه نمایند و این مسولیت خطیر و سنگین را آنچنان که شایسته مردم افغانستان است به انجام برسانند.

دیدگاه شما