صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش‌ افغان‌ها در برابر مرگ قاسم سلیمانی

-

واکنش‌ افغان‌ها در برابر مرگ قاسم سلیمانی

پس از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران واکنشهای تندی را در سطح جهان برانگیخت اما کاربران شبکههای اجتماعی در افغانستان واکنشهای گوناگون از خود نشان دادند.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران بود که دیروز جمعه 13 جدی در میدانهوایی بغداد در نتیجه عملیات پهپادی نیروهای آمریکایی با همراهانش کشته شد. طبق گزارش بیبیسی از افراد مهمی که همراه قاسم سلیمانی کشته شده اند، یکی ابو مهدی مهندس جانشین فرمانده حشد الشعبی و محمد رضا جابری مدیر روابط عمومی این گروه میباشد.
کاربران شبکههای اجتماعی در افغانستان با انتشار پیاپی خبر کشته شدن قاسم سلیمانی واکنشهای متفاوت در برابر این خبر داشتند. عظیم بشرمل استاد دانشگاه و روزنامه نگار در صفحه فسبوک خود نوشت که از دید او «قاسم سلیمانی همسایه خوب برای افغانستان نبود». بشرمل با یادآوری از حمایتهای ایران از گروه تندرو طالبان اضافه کرده است که سلیمانی از حامیان طالبان و آموزش دهندگان آنان بود و طالبان در افغانستان 157 هزار نفر ملکی و نظامی را کشتهاند. او گفته است «طالبان باعث ویرانی افغانستان شدند».
عبدالطیف پدرام از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان واکنش تندی نشان داده و گفته است و آمریکا را در منطقه «منبع شرارتها» خوانده است. او در صفحه فسبوک خود نوشته است: «حملهای تروریستی به جان سردار قاسم سلیمانی علاوه بر این که برخلاف قوانین بین المللی است، نمونهای آشکار تروریزم دولتی میباشد. پدرام افروده است که سلیمانی با احمدشاه مسعود روابط و شناسایی نزدیک داشت.
در میان کاربران شبکههای اجتماعی برخیها از پیامدهای ترور قاسم سلیمانی اظهار نگرانی کردهاند. شکیلا ابراهیمخیل در صفحه فسبوک خود نوشته است که با توجه با تاسیسات پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان، مرگ سلیمانی چه پیامدهای ناگوار برای منطقه و به خصوص افغانها خواهد داشت. صالحه سادات اما در تویتر خود نوشته است که سلیمانی در همان آتشی سوخت که خودش سالها قبل با زور بازوان مهاجران افغان افروخته بود. سادات نوشته است که او «مهاجران زیادی را به جنگ برد اما جنازههای آنان را تحویل خانودههایشان کرد.»
جدا از کاربران شبکههای اجتماعی سیاسیون افغانستان اما با این قضیه محتاطانه برخورد کردند. حامد کرزی در آخرین دقایق روز با انتشار اعلامیه خبری حمله آمریکا بر قاسم سلیمانی را شدیدا محکوم کرده است و گفته که این عمل خلاف اصول و موازین بین المللی و صلح و ثبات در منطقه میداند. او افروده است که این اقدام موجب افزایش تنشها و خصومتهای بیشتر در منطقه ما شده و به صلح و ثبات آسیب میرساند.
رحمت الله نبیل از دیگر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز در تویتی گفته است که سلیمانی برای منافع ملی ایران یک گنج بود در حالی که برای منطقه یک تهدید بود. او اضافه کرده است که سلیمانی مغز متفکر جنگهای نیابتی در منطقه بود و گروهای چون «فاطمیون» و «زینبیون» و «حسینیون» از ساختههای او بود و مسلما مرگ او تنشها در منطقه را بیشتر میکند.
از میان مقامات رسمی کشور فقط دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه واکنش نشان داده و گفته است که از وقوع این حادثه متاسف است.
او از دولت ایران به نیکی یاد کرده و گفته است که ایران یکی از کشورهای حامی جهاد و مقاومت در افغانستان بود و در دوره جدید از ثبات و بازسازی در افغانستان حمایت کرد. او افزوده است که « ایران سالهاست از میلیونها مهاجر افغانستان پذیرایی میکند».  در بخشی از بیانیه او آمده است که افغانستان به عنوان یکی از قربانیان دهشتافگنی و خشونت، خواهان تنشزدایی در روابط منطقهای و بینالمللی میباشد.

دیدگاه شما