صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«کابل امن نیست»؛ پولیس خواب است و دزدان بیدار

-

«کابل امن نیست»؛ پولیس خواب است و دزدان بیدار

در واکنش به کشته شدن يک دانشجوي دانشگاه آمريکايي افغانستان توسط دزدان در غرب کابل، کاروزاري از ناامنيهاي شهر کابل زيرعنوان «کابل امن نيست» در شبکههاي اجتماعي به راه افتاده است.
عليسيناي 22 ساله، شنبه شب 14 جدي هنگامي که از دانشگاه به سوي خانه بر ميگشت، در يکي از محلههاي حوزه سيزدهم پوليس شهر کابل، دزدان او را با ضرب چاقو به قتل رساندند.
علي سينا ظفري همزمان در دو دانشگاه درس ميخواند و در يکي از رسانههاي کشور به عنوان کارآموز کار ميکرد. او دانشجوي سال سوم دانشکده ژورناليزم دانشگاه کابل بود و نيز دانشجوي سال سوم رشته اقتصاد در دانشگاه آمريکايي - افغانستان بود.
بستگان عليسينا به رسانهها گفتهاند، او ساعت 8 و نيم شب هنگامي که از دانشگاه به سوي خانه بر ميگشت، با دزدان مواجه ميشود. پس از اين که از دادن کامپويتر و مبايلش به دزدان خودداري ميکند، دزدان او را با ضربات چاقو زخمي کردند که در شفاخانه جان داد.
شماري از کاربران شبکههاي اجتماعي که عمدتا باشندگان غرب کابل ميباشند، از ناامنيها در مناطق غرب کابل از جمله حوزه سيزدهم و هيجدهم شکايت دارند و با اشتراک گذاشتن چشمديدها و روايتهايشان، کاروزاري «کابل امن نيست» را به راه انداختهاند.

کابل امن نيست
ظاهر قادري نوشته است که چند هفته پيش وقتي برادرش از سرک عمومي به سمت خانه بر ميگشت، توسط دزدان مسلح مورد لتوکوب قرار گرفته، 2 تا مبايل و مقداري پول که در جيبش بوده را نيز با خود بردهاند.
قادري گفته است وقتي آنان به حوزه پوليس مراجعه کردهاند، پوليس با خونسردي گفته که «خدايته شکر کو که خودت را نکشتهاند. اي دزدا بسيار قوي استند». مسئولين پوليس به آنها گفتهاند که تمام دزدان برچي را ميشناسند اما وقتي دستگير ميکنند، از لوي سارنوالي آزاد ميشوند.
رقيه رنجبر از ديگر کساني است که به کاروزار «کابل امن نيست» پيوسته است و نوشته که روز گذشته (شنبه 14 جدي) يکي از استادان دانشگاه کابل توسط دزدان مسلح با ضرب گلوله زخمي و سپس پول، مبايل و لبتابش را با خود برده اند.
او همچنان نوشته است که در پايان روز علي سينا ظفري دانشجوي دانشگاه آمريکايي، در مربوطات حوزه 13 توسط دزدان مسلح با ضرب چاقو به قتل رسيده است.
حسين فياض از کارمندان دولت نوشته است که هنگام برگشتن از کار وقتي در محله پل سرخ کابل وارد کوچه شده است، موترسايکل سواري او را ايستاد کرده، با تفنچگه تهديد به مرگ کرده است.
فياض يکي از کسانيست که با نوشتن تجربه فردياش به کاروزار کابل امن نيست، پيوسته و در ادامه نوشته که دزد گفت «هرچه داري بکش، اگر نه با مرمي به فرقات ميزنم». فياض بدون مقاومت مبايلي را که به تازهگي به قيمت 11صددالر خريده بوده و سه صد دالر پول جيبش را به دزد تحويل ميدهد.

واکنش وزارت داخله
وزارت داخله با انتشار پيام فسبوکي گفته است که جان باختن علي سينا براي آنها نيز متاثر کننده بوده است. وزارت داخله در اين پيام وعده داده که پوليس به گونه جدي اين قضيه را مورد بررسي و پيگرد قرارده و به زودي عاملان قتل علي سينا بازداشت خواهند شد.
وزارت داخله در پيام جداگانه اعلام کرده که در پيوند با ناامنيهاي اخير کابل طي چندين عمليات در بخشهاي مختلف شهر و ولسواليهاي کابل، 70 تن را بازداشت کردهاند.
بازداشت شدگان متهم به ارتکاب جرايم گونان و به ويژه قتل و دزدي استند. از نزد اين افراد 25 ميل سلاح، 5 قبضه بره و 6 عراده موتر دزدي شده به دست نيروهاي پوليس افتاده است. در اعلاميه آمده است که در اين مدت سه مجرم در درگيري با نيروهاي پوليس کشته شدهاند.
پوليس کابل با نشر اعلاميهاي گفته است که يک کودک را از چنگ آدم ربايان نجات داده است. آدم ربايان سه شنبه هفته گذشته اين کودک را از حوزه هفتم کابل ربوده بودند و در بدل رهايي آن پول ميخواستند. نيروي پوليس طي دو عمليات دو تن، يک زن و مرد را در پيوند به اين رويداد بازداشت کردهاند.

دیدگاه شما