صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استرالیا گرفتاردرآتش تغییرات اقلیمی

-

استرالیا گرفتاردرآتش تغییرات اقلیمی

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم از چالشهای مهم حال حاضر جهان به شمار میرود که میتواند باعث وقوع نوسانات گسترده در شرایط آبوهوایی کره¬ی زمین شود. ناهنجاریهای اقلیمی باعث افزایش دما، گسترش و تداوم خشکسالی، ریسک آتشسوزی در مزارع و جنگلها، فرسایش خاک، وقوع ریزگردها و تخریبهای زیست محیطی گردیده است. بررسی طولانی¬مدت وضعیت آبوهوا نشان میدهد که با گرم شدن کرهزمین آتشسوزی در مناطق جنگلی در بسیاری از کشورهای جهان شایعتر و محتملتر شده است. ابعاد گسترده¬ی آتشسوزیها باعث شده است که توجه افکار عمومی روی مساله تغییر آبوهوای زمین متمرکز شود. بدون شک یکی از عوامل موثر بر وقوع و گسترش آتشسوزی در جنگلها و مراتع، عوامل آب و هوایی میباشد. آتشسوزی یکی از مهمترین عوامل تخریب بومهای جنگلی محسوب میشود. آتشسوزی در جنگلها موضوعی قابل توجه است که هر ساله باعث سوختن میلیونها هکتار از سطح جنگلها در سراسر جهان میشوند. موثرترین راه برای کاهش خسارت ناشی از آتشسوزیهای جنگلی، یافتن سریع آتش و واکنش همه جانبه با تمام اقدامات حفاظتی میباشد. آتشسوزیهای مهیب علاوه بر خسارتهای اقتصادی، آلودگیهای زیست¬محیطی را نیز به دنبال دارند. آتشسوزیهای جنگلی معمولا فصلی بوده و بیشتر آتشسوزیها در فصلهای خشک طولانی اتفاق میافتد. دمای بالا در فصلهای گرم و خشکی حاصل از آن به همراه مواد سوختنی با ضریب خشکی بالا در سطح مناطق جنگلی، یکی از علل اصلی وقوع آتشسوزی در جنگلها محسوب میشود. در سالهای اخیر بسیاری از آتشسوزیهای جنگلی در ارتباط با عوامل اقلیمی بوده اند. آتشسوزی جنگلها در سالهای اخیر به تناسب گذشته زودتر شروع شده، دیرتر دوام میکنند و پیامدهای وخیمی نیز به دنبال دارند.
جنگلهای استرالیا طعمه¬ی تغییرات آبوهوایی
افزایش دمای کرهزمین استرالیا را در برابر تغییرات آبوهوایی آسیب¬پذیر کرده  و در معرض شرایط آبوهوایی بد از جمله موجهای گرما و افزایش آتشسوزیهای فصلی قرار داده است. آتشسوزی در بیشه و جنگلهای استرالیا هر تابستان رخ میدهد، اما آتشسوزیهای امسال به مراتب بیشتر و بزرگتر از آتشسوزیهای گذشته بودند. کارشناسان هواشناسی میگویند به دلیل تغییرات آبوهوایی ناشی از فعالیتهای انسان تعداد و شدت آتشسوزیها در استرالیا بیشتر شده است. دلیل عمده این وضعیت هوای به شدت داغ و خشک تابستانی خوانده میشود. میزان بارش باران در نواحی شرق استرالیا از حد متوسط کمتر است و خشکسالی سرزمینهای وسیع شرق این کشور را در برگرفته است. یکی از تاثیرات مهم و قابل توجه خشکسالی آماده شدن بستر مناسب جهت ایجاد حریق و آتشسوزی در مناطق جنگلی و مراتع میباشد. در آتش سوزیهای اخیر استرالیا وزش باد تند و دمای بالای ۳۵ درجه نیز به گسترش آتشسوزی کمک کرده است. در جنوب شرق استرالیا در پی احتمال شدت گرفتن آتشسوزیها، وضعیت اضطراری اعلام شده است. بر اساس آخرین آمار دستکم 23 نفر در آتشسوزیهای اخیر جان باختهاند. از ساکنان برخی مناطق خواسته شده است که خانههای خود را ترک کنند. حریق در جنگلهای استرالیا که از ماه سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد، با افزایش دما به 40 درجه سانتیگراد از کنترل خارج شده است. تاکنون آتش بیش از ۵ میلیون هکتار زمین را نابود کرده و حداقل نیم میلیارد حیوان بر اثر آتش¬سوزی تلف شدند. آتش¬سوزیها و آلوده شدن هوا مشکلاتی جدی برای سلامت افراد ایجاد میکند، که به همینجا خلاصه نمیشود بلکه ابعاد روانی نیز بر جای می¬گذارد. خوشبختانه در بخشهایی از مناطق درگیر آتش باران باریده است و دمای هوا کمتر شده است اما مقامات هشدار میدهند که پیشبینی برای هفته آینده نیز هوای داغ و خشک است و ممکن است این وضعیت ماهها طول بکشد.
مدلهای آبوهوایی دیربازی است که پیشبینی کردهاند بهخاطر گازهای گلخانهای و متعاقبا گرم شدن کرهزمین، مناطق مرطوب دنیا به احتمال زیاد مرطوبتر (بارانیتر) خواهند شد. هوای گرمتر باعث تبخیر بیشتر آب اقیانوسها و آبراهها میشود و در عین حال هوای گرمتر میتواند رطوبت بیشتری را در خود نگه دارد. ترکیب چنین عواملی منجر به بارشهای سیلابی میشود. در مقابل پیشبینی میشود مناطق خشک دنیا به دلیل افزایش دمای هوا، از نظر آب و خاک وضعیت خشکتری پیدا کنند. نتیجه اکثر پژوهش¬ها تایید می¬کند که رابطه¬ی اساسی بین تغییرات آبوهوایی و رویدادهای شدید وجود دارد. جمعی از افراد متخصص که به ارزیابی رویدادهای آبوهوایی نظیر امواج گرما، خشکسالی، سیلاب و سایر پدیدهها پرداختند، مشخص کردند که امواج هوای گرم در نزدیکی ساحل استرالیا در سال¬های اخیر عملا بدون وجود تغییرات آبوهوایی غیرممکن بوده است. دادههای ماهوارههای «کوپرنیکوس» نشان میدهد که شمال اروپا، استرالیا و جنوب آفریقا دورههای خشکی را پشتسر گذاشتهاند. به هر حال پیام این پژوهشها واضح و روشن است. سوزاندن سوخت-های فسیلی روز به روز وضعیت آبوهوا را بدتر میکند و به احتمال زیاد منجر به بروز امواج گرمایی مرگبار، آتش¬سوزی جنگل¬ها، خشکسالی و سیل میشود. هر چه میزان سوزاندان زغال، نفتوگاز بیشتر شود، شرایط نیز بدتر خواهد شد. استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ و گاز مایع طبیعی در جهان است.
هر فعالیت شما در محیط زیست اثری برجای می گذارد!
نقش همه چیز و همه کس مهم است. حدود نیمی از آلایندهها را خانوارها پخش میکنند این که کجا و چه چیزی خرید میکنیم یا از کدام وسیله نقلیه برای رفتوآمد استفاده میکنیم یا منزل مان را چقدر گرم میکنیم یا چقدر از کامپیوتر یا چراغ یا وسایل برقی در خانه و آشپزخانه و اداره استفاده میکنیم، تمام این موارد تاثیر دارد. در صورت صرفهجویی در مصرف انرژی واردات انرژی از نیروگاههای با سوخت زغال و نفت کمتر میشود به کاهش دی اکسید کربن در محیط زیست کمک میکند. بنابراین همه باید احساس مسئولیت کنیم و نیاز است اقدامات قاطع سیاسی و تخنیکی به عمل آید، تا تغییرات اقلیمی کنترل گردد و توازن لازم به طبیعت بازگردانده شود. در غیر اینصورت جراحتهای مهلکی برای زمین تصور میشود.

دیدگاه شما