صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برده‌داری جدید؛ ازبهره‌کشی جنسی تاکارطاقت‌فرسا

-

برده‌داری جدید؛ ازبهره‌کشی جنسی تاکارطاقت‌فرسا

کسی که کار را با تهدید فزیکی یا روانی به فرمان  مالک و کنترولکننده  اجرا نماید،  کارگر به اراده خود نباشد  ، صحت در نظر گرفته نشود،  ساعت کار نامحدود باقی ماند، فضای زندگی  محدود گردد ، در این حالت همراه با رفتار غیرانسانی و استفاده از شخص به عنوان کالای خرید و فروش گردیده «برده» است.
بردهداری مدرن، یک شکل افراطی از نابرابریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است که به شکل پیچیده در جوامع مختلف به خصوص در کشورهای عقب مانده،  جنگ زده و کشورهای دارای رژیمهای مستبد، وجود دارد . اکثر قربانیان را مردمان آسیبپذیر و به حاشیه رانده شده تشکیل میدهد. یا به عبارت دیگر برده‌‌داری جدید  قاچاق انسان  به مقاصد تجارت جنسی، کار اجباری که با زور و اجبار یا فریب به کار شاقه  وادار میگردند.
اشکال دیگری مدرن بردهداری میتواند شامل قرضداری، جایی که فرد مجبور میشود به طور رایگان برای پرداخت قرض کار نماید، بردهداری اطفال برای مقاصد ازدواج اجباری، بندگی خانگی، کار اجباری و به کار جنسی  وادار گردد.
گزارش جدید آمده است که بیش از ۴۰ میلیون نفر در بردهداری مدرن زندگی نموده وکشورهای  آسیا دو بر سوم قربانیان را تشکیل میدهد.  بردهداری مدرن اغلب به عنوان محصول جانبی فقر تلقی می شود. کشورهای که فاقد تحصیلات ، آزادی اقتصادی ، حاکمیت قانون و ساختار اجتماعی ضعیف هستند میتوانند محیطی را ایجاد کنند که موجب پذیرش و تبلیغ بردهداری شود. بردهداری مدرن میتواند کاملاً سودآور باشد . و دولتهای فاسد بهطور ضمنی آن را مجاز میدانند. درآمد سالانه قاچاقچیان  در این عرصه در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شد است  آنها به خاطر به دست آوردن پول اینکار را می کنند.
بردگان آمریکایی در سال ۱۸۰۹ به مبلغ معادل 40هزار دلار خرید و فروش میشدند. اما  امروز  قیمت  یک برده مبلغ ۹۰ دلار قابل خریداری است. بردگی در لیبیا  بعد از جنگ خریدوفروش مهاجران آغاز گردید . در موریتانیا به ۲ فیصد وجود دارد.
بردگی چاتل که در طول تاریخ وجود داشت قانوناً ممنوع است ولی بردگی نزولی یا قرضدار  در کشور ها وجود داشته و از بین برده نشده است. یک برده الی پرداخت قرض باید به هرکاری که مالک بخواهد اجرا کند.
گزارش نشان میدهد دولتهای مستبد سربازان  و اطفال  را جبرا در کارهای ساختمان و کشاورزی استفاده  میکنند که در چین و کوریا شمالی معمول است.  در زمبیا برای استخراج الماس سیاه یک تعداد افراد یا به فریب یا به جبر برده شده سپس در استخراج الماس میپردازند بدون این که حقوق به دست آورند کار میکنند. در ازبکستان دولت برای جمعآوری پخته از شاگردان مکتب و سربازان استفاده مینمایند. اگر کس از وظیفه سر باز زند جرم بوده به حبس انداخته میشود.
در هند، پاکستان، بنگلادیش و نیپال  اولا ً به کارگر قرض طراحی شده با مفاد داده میشود . اگر کارگر قرض را با سود ندهد بعد از اندک زمان قرض دو چند میشود این قرضداری برای مدتها حتی بعد از نسلها ادامه مییابد.
در ایران و کشورهای اروپایی از مهاجران بدون سند استفاده نموده برای سالها از آنها در کار ساختمان و کشاورزی استفاده مینماید.  در ایران و ترکیه خرید یک کارگر از یک شخص به شخصی دیگر به طور پنهانی صورت گرفته بعدا کارگر را خبر میدهند. کارگر مجبور است علاوه بر مصارف زندگی پول خرید خود را بپردازد و سالها با فامیل خود گرو میماند.
در کشور های اروپایی از کارگران  اروپای شرقی  و مهاجران خارجی استفادهسو نموده در برابر مزد ناچیز کار سخت را بالایشان اجرا مینمایند. در کشورهای انگلیس و آلمان   قیمت یک کارگر آلمانی و انگلسی  مبلغ ۱۵الی ۲۰ یورو در ساعت است. کار فرمایان از کارگران کم سن و سال یا کارگران کشورهای خارجی استفاده نموده در یک ساعت به آنها یک الی دو یورو مزد میدهند. در حالیکه دولت میداند.
در کشورهای اروپای شمالی ارزان ترین کارگر محصلان هندی است. این محصلان در ۵ الی ۶ ساعت کار ۵ یا ۶ دالر به دست میآورند. هکذا زنان پیر و  مسن از جوانان  مرد مهاجر غرض هم خوابی استفاده سو نموده  در برابر یک شب به آنها ۱۱ الی  ۱۵ یورو پراخت می نمایند.
طبق تخمین   سازمان بینالمللی کار بیش از ۴۰ میلیون نفر امروز به شکل از اشکال برده هستند. که از آن جمله ۲۴٫۹ میلیون نفر در کار اجباری هستند که از این تعداد ۱۶ میلیون نفر در بخش خصوصی مانند کار خانگی، ساختوساز تعمیرات  یا زراعت  مورد سوء استفاده قرار میگیرند. ۴٫۸ میلیون نفر در استثمار اجباری جنسی و ۴ میلیون نفر در کار اجباری که توسط مقامات دولتی تحمیل شدهاند. ۱۵٫۴ میلیون نفر در ازدواج اجباری هستند.
تایلند که سومین صادرکننده بزرگ غذاهای دریایی در جهان است، متهم به خدمت رایگان  در قایقهای ماهیگیری  مردان برما  و کامبوج است که فروخته شده و مجبور میشوند  به طور برده کار کنند. بسیاری از قربانیان میگویند که آن ها توسط کارگذارانی که به آنها قول کار شغلی را داده بودند ، فریب خورده و سپس آنها را در قایقهای ماهیگیری جا داده در آن جا مجبور به کار رایگان  شدند. یکی از مردهای برما که از قاچاقچیان فرار کرده بود ، گفت که وی مجبور شد به یک کشتی  در بحر آزاد جایی که او روزانه ۲۰ساعت ماهیگیری بدون پرداخت پول بود کار نماید.
در بعضی کشورها پسران ربوده شده مورد استفاده احزاب سیاسی قرار میگیرند. در هایتی و کشور جنوب آفریقا  اطفال ربوده  شده به انجام وظایف نظامی گماشه میشوند.
بردهداری جنسی در کشورهای چون آمریکا، انگلستان، فرانسه و کشورهای جنوب اروپا بیشتر از دیگر کشورها میباشد. آمارها حاکی از آن است که در انگلستان بین ده الی 13 هزار قربانی بردهداری جنسی گردیده معمولاً  از کشورهای آلبانیا ، نیجریا ، ویتنام و رومانیا قاچاق میشوند.
حدود 3هزار کودک از ویتنام تنها در مزارع شاهدانه بریتانیا کاروبار میکنند. یک طفل  ۱۶ ساله  که از ویتنام به انگلیس آمده بود  به خاطر تکمیل کردن مخارج فامیل در یک کارخانه مواد مخدر کار میکرد . پس از چند روز خواست کار را رها کند ولی دیگر دیر شده کار فرما به زور جبر و گرسنگی بالای او کار میکرد.
سازمان بینالمللی کار تخمین میزند ۴.۵ میلیون قربانی سوء استفاده جنسی اجباری در جهان  وجود دارد. شاندرا دختری بود که از مالیزیا به امریکا به مقاصد جنسی برده شد. در اندونزی برای  وی وعده کار به صفت  مهمان نوازی در آمریکا داده شد اما کسانی که او را در میدان هوایی  ملاقات کردند ، او را به قاچاقچیان مسلح منتقل نموده  مجبور به انجام کار جنسی کردند.
وی گفت: «آنها به من گفتند كه 30هزار دلار از آنها قرضدار هستم  و با خدمت به هر مرد ، ۱۰۰ دلار قرض  را پرداخت می كنم.» سرانجام او موفق به فرار شد و به FBI کمک کرد تا یک فاحشهخانه را با سایر قربانیان با  قاچاقچیان  دستگیر نماید.
فلپین و تایلند کشورهای است که بیشترین بردهداری جنسی از اطفال در آن وجود دارد.  در هند، پاکستان، افغانستان و ازبکستان  بنگلادیش بیشترین بردهداری به مقاصد کار وجود دارد. در افغانستان بیشتر از ۲۰۰۰ زن دختر و پسران جوان خریده شده وادار به کارهای جنسی و رقص میشوند. در کشورهای هند پاکستان ترکیه ایران  بدون از این که شخص بفهمد خرید فروش گردیده وادار به کارهای شاقه میگردد. و شخص تا زمانی که پول پرداخته شده را ادا نکند مجبور به کار شاقه میشوند.
در هند پاکستان فلپین تایلند  جوانان و اطفال ربوده شده مجبور به تبدیل اعضا میگردند. در کشورهای جاپان و بنگلادیش زنان و دختران مجبور به فروش جنسی می گردند.
در مجموع  بردهداری مدرن به اشکال ذیل وجود دارد
۱. خرید اطفال و دختران به مقاصد جنسی
۲. خرید اشخاص به مقاصد گدایی 
۳. خرید اطفال به مقاصد کار شاقه
۴. مردان غرض کار به محل که در اداره قاچاقچیان است به کار شاقه وادار میشوند.
۵. کار شاقه بخاطر تکمیل کردن قرض
۶. ربودن انسان و مجبور نمودن آن به خاطر تبدیل اعضا
۷. ازدواج اجباری که بعدا بالای آن کار شاقه و به  اعمال جنسی وادار می سازند.
زنان و دختران ۷۱ درصد كل قربانیان بردهداری مدرن را تشکیل می دهند. کودکان ۲۵٪ را تشکیل می دهند  که در مجموع  ۱۰ میلیون از تمام برده های جهان را تشکیل می دهند . در برخی از کشورها مانند موریتانی ، اگر مادرشان برده بود  طفل آن برده است . مردم در بردگی «ارثی» متولد می شوند.
در حدود ۴۰ میلیون انسان در جهان بشکل برده مدران زندگی دارند.
تعداد قربانیان در هر ۱۰۰۰ نفر
کوریا شمالی   ۱۰۴،۶ نفر
اریتریا               ۹۳
بروندی              ۴۰
افریقای مرکزی    ۲۲
افغانستان         ۲۲،۲
موریتانا          ۲۲،۴  
سودان جنوبی   ۲۰،۵
پاکستان           ۱۶،۸
کمبودیا           ۱۶،۸
ایران             ۱۶،۲ 
از جمله ۱۵۰ ملیارد دالر که از بردگی مدرن بدست می آید ۴۶.۹ در کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا  بدست می آید.
گفته میشود که تاجران برده دو قرن پیش مجبور بودند با سفرهای گران قیمت و مرگ و میرهای زیاد مقابله نموده برده را بدست می آورند. امروز   بهره مندان  مدرن به لطف پیشرفت های عظیم و وسایل  حمل و نقل مدرن  با  هزینه کم های برده ها را بدست می اورند . جریان مهاجرت مدرن  باعث گردیده که برده ها را به آسانی با پای خودش  اسثمار گردد.  از آنها  برای زنجیره های عرضه جهانی در صنایع زراعت  ،ساختمانی  ، زیبایی ، مد و سکس استفاده می نمایند. ۱۰  کشور برتر با بالاترین تعداد قربانیان یعنی ۶۰ فیصد  را تشکیل می دهد که برخی از آن دارای نفوس  زیادی هستند . این ده کشور - چین ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، هند ، اندونزیا ، ایران ، نیجریا ، کره شمالی ، پاکستان ، فیلیپین و روسیه  میباشد.
دولت قطر متهم شده است که بهرهکشی از کارگران مهاجر در احداث استادیوم و تاسیسات لازم برای برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ٢٠٢٠ استفاده نموده است. برخی فعالان مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که ممکن است طی۷  سال آینده، ۴  هزار نفر از این افراد، بهدلیل سختی کار، جان خود را از دست بدهند.
علاوه بر کشورهای اروپایی در آمریکا و کانادا  هم نیاز به نیروی کار ارزان، باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شده است.  هر ساله، قاچاقچیان انسان چند هزار نفر را که از جنگ یا دولتهای مستبد و غریب  فرار کرده وآرزوی زندگی بهتر دارند، به این کشورها منتقل میکنند و در شرایطی قرار میدهند که با پایینتر دستمزد یا حتی در مقابل امکانات اولیه زندگی، به سنگینترین کارها تن دهند.
نتایج بررسیهای انجام شده در ۱۶۲ کشور جهان درباره بردهداری مدرن که در گزارش داده شده است .  هند بالاترین تعداد بردهها را با ۱۴ میلیون انسان میرسد برده دارد.. پس از ان موریتانیا  چین پاکستان  است.  در پاکستان برده چاتل الی سال۱۹۹۵ وجود داشت .  به اساس گذارش خبرنگار یورونیوز زنان  پاکستانی با چینایی ها عروس نموده سپس به چین برده شده ازآن  بقسم برده جنسی کار گرفته میشد. گفته میشود درین پروسه زنان عیسوی مذهب زیاده تحت خطر قرار داشتند.
چرا مردم برده میشوند؟
زمانیکه هزینه تغذیه ارزانتر از هزینه پرداخت دستمزد کارگر باشد سرمایهگذاری در بردهداری آغاز خواهد گردید. در مناطقی که هزینه به برده کشاندن افراد ساده و ارزان است و دستمزد کارگران بالاتر از این هزینه است بردهداری هم جاذب خواهد بود.  در مقابل کسانی برده میشوند  که اقتصاد خراب دارند ، تحت تهدید میباشند ، در نظام ضیق حیات بسر می برند و یا انسان خوش باور و ساده هستند  . این گونه افراد ها زیاده بطرف بردگی کشانیده میشوند

منابع
۱. What does modern slavery look like مورخ می ۲۰۱۶ در ویبسایت بیبی سی
https://www.bbc.com/news/world-asia-36416751
.۲ .Slavery in the 21st century    در ویکیپیدیا انگلیس
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_21st_century
۳. How many slaves are there today, and who are they ? نوشته کات اودل در سایت گاردین
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/25/modern-slavery-trafficking-persons-one-in-200
۴.  بردگی مدرن نوشته ریال کالج  ایالات نیو جرسی امریکا
https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/modern-slavery
۵. حقایقی تکاندهنده از بردهداری مدرن در اروپا/ از فریب زنان برای استثمار جنسی تا تهدید به اقدامات
https://www.yjc.ir/fa/news/6883829/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8 %B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D 8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

دیدگاه شما