صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آفتِ مرگباری که جهان را به وحشت آورده؛ آنچه که لازم است در مورد ویروس کرونا بدانید

-

آفتِ مرگباری که جهان را به وحشت آورده؛ آنچه که لازم است در مورد ویروس کرونا بدانید

منبع: یواسای تودی
نویسندگان: ادریانا رودریگز، جورج پیتراس، رامون پادیلا، جیم سیرجینت و جانت لوهره
مترجم: سخی خالد

اشاره: کرونا، شاید مرگبارترین مصیبت دوران ما باشد. از زمان شیوع این بیماری، شهرها قرنطینه شد، تجارت رو به رکود گذاشت، اقتصاد جهان آسیب دید و وحشت فراگیر شد. نیز آمار مصابشدگان و تلفات ناشی از این بیماری با گذشت هر روز در حال تغییر است و بنابراین، پیامد نهایی شیوع این بیماری در آینده مشخص خواهد شد. همهی این موارد نشان دهندهی این است که بشر با وجود دستاوردهای بیشمار علمی، تکنالوژیکی و ... در برابر آفتهای طبیعی کاملا عاجز است. تا پنجشنبه شب گذشته مطالبی که در ارتباط به این بیماری بیرون داده شد، مبتنی بر نوعی خوشبینی بود. گفته میشد که زیاد جایی نگرانی نیست. اما روز جمعه وضعیت فرق کرد. سازمان جهانی صحت وضعیت اضطراری صحی در جهان اعلام کرد، آمارها روند صعودی را طی کرد و وحشت جهانیان فراگیرتر شد. به اساس گزارش تازهی سیانان، آمار تلفات ناشی از این بیماری از 132 نفر به 213 نفر و تعداد کسانی که به این ویروس آلوده شدهاند از 7711 نفر نزدیک به ده هزار نفر رسیده است. به اساس گزارش خبرگزاریهای معتبر جهانی، این آمار ابتدایی است و همچنان ممکن است قابل اعتبار نباشد. گزارش سیانان نشان میدهد که ممکن است آمار افراد آلوده به این ویروس تا آخر ماه جنوری به بیست هزار نفر و حتا احتمال دارد که به صد هزار نفر نیز رسیده باشد. تا روز جمعه به تعداد بیست کشور اعلان کردهاند که علایم ویروس کرونا در این کشورها دیده شده است. به اساس اعلامیهی سازمان جهانی صحت، در چهار کشور بیماری از فرد دوم به شهروندان سرایت کرده است.  این مقاله که توسط ویبسایت یواسای تودی به نشر رسیده حاوی معلومات ابتدایی در مورد این ویروس کشنده است و در برگیرندهی آمارهای تازهای که به روز جمعه بیرون داده شده، نمیشود.
ویروسِ کرونا که  شهرِ 11 میلیون نفری را در چین فلج کرد، قارهها را در نوردیده و وحشت فراگیری را ایجاد کرده است، احتمال دارد از چیزهای خیلی سادهای شروع شده باشد: شخصی از منزلش بیرون میرود تا از مارکیت محلهاش برای شام غذا خریداری کند.
کرونا چنان پرقدرت و سریع شیوع پیدا کرد که سازمان جهانی صحت، ادارات ایالات متحده برای کنترل و جلوگیری از بیماریها و سایر سازمانها را چلنج داد. به شمول چینیها را که منابع و یافتههای تحقیقات شان را با جامعهی علمیِ بین المللی شریک کردهاند.
بسیار متفاوتتر از سال 2003، وقتی که رهبران چین بیماریِ سارس، نوع دیگر ویروس کرونا را کنترل کرد. آن زمان حکومت اطلاعات را شریک نکرد و با موجی از انتقادات جهانیان روبرو شد.
هفده سال پس از بیماریِ سارس، جامعه جهانی به گونهی جدیتری به هم متکی و وابستهاند. زیرا اکنون نه تنها جان هزاران انسان، بلکه یک بخش مهم اقتصاد جهان به شمول تجارت، تولید، سفر و سیاحت در خطر نابودی قرار گرفته است.
ویروس کرونای ووهان چیست؟
تعداد مبتلایان به این ویروس، تکاندهنده است: پس از 20 جانوری، موارد ابتلا به این بیماری در سراسر جهان از 282 نفر به 7700 نفر افزایش یافته است. و به اساس گفتههای مقامات چینی، آمار تلفات به 170 نفر رسیده است.
تا هنوز به این بیماری اسمی داده نشده است. فعلاً به عنوان2019-nCoV   شناخته میشود. 2019 نشاندهندهی سال شیوع/ کشف این بیماری، n اختصار کلمهی novel [یا جدید] و CoV به معنای ویروس کرونا است.
ویروس کرونا در مقایسه با سارس، میرس و انفلونزا چگونه است؟
قبلاً نیز شاهد بروز بیماریهای از قبیل این بودهایم، به گونهی مثال سارس در سال 2003 و میرس در سال 2015.
سندرم حاد تنفسی (سارس)، ظاهراً به مثابهی مرجع/پیشکسوت ویروس کرونا شناخته میشود، زیرا هر دوی این بیماری در چین شیوع پیدا کرده و دارای علایم یکسان اند. تمام  موارد ابتلا به بیماری سارس به 8098 میرسید که تلفات آن 774 نفر بوده است. درصد تلفات ناشی از بیماری سارس 9.6 درصد است.
میرس که به سندرم تنفسی خاور میانه معروف است، در عربستان سعودی شیوع پیدا کرد و به 2499 نفر سرایت کرد که تلفات آن با 861 مورد مرگ، بیشتر از سارس است. میزان تلفات ناشی از بیماری میرس 34.5 درصد است.
با آماری که فعلاً در دست داریم، میزان تلفات ناشی از ویروس کرونای 2019، 2.4 درصد است. سازمان جهانی صحت میگوید که ویروس کرونا «تلفات زیاد ندارد، با در نظر داشت 20 درصد از مبتلایانی که بیماری شان جدی است.»
این آمار با تأثیر هولناکی که انفلونزای فصل جدید گذاشته، اصلاً قابل مقایسه نیست. به اساس گزارش هفتهنامه انفلونزا، مرکز کنترل امراض، پیشبینی کرده است که در فصل 2019-2020 انفلونزا تنها در امریکا، بیش از 15 میلیون نفر مبتلا شدهاند و 8200 نفر در اثر ابتلا به انفلونزا مردهاند.
داکتر دوید هوپر، رییس واحد کنترل عفونت در شفاخانهی عمومی ماساچوست میگوید: «همه نگران هستند، زیرا ما هیچ چیزی در مورد این ویروس نمیدانیم، اما فراموش نکنید که شما فعلاً در یک فصل پرتلفات انفلونزا قرار دارید.»
«خطر انفلونزا برای امریکاییها خیلی جدیتر از ویروس کرونا است.»
آیا کرونا فقط مشکل چین است؟ مردم قرنطینه شدهاند؟
سازمان جهانی صحت، ویروس کرونا را تهدید بالقوه برای چین اعلام کرده است، اما تا هنوز حالت اضطراری صحی در جهان اعلام نکرده است. [سازمان جهانی صحت، در جلسهی که پنج شنبه شب برگزار کرده بودند، وضعیت اضطراری صحی در جهان اعلام کرد.]
چین، با افزایش آمار مبتلایان، تقریباً چندین شهر را قرنطینه کرده است. پیشبینی میشود که 56 میلیون نفر در چین از این وضعیت متأثر شده باشند. 
ووهان، شهری است که بیشترین آسیب را دیده است. فرودگاهها و ایستگاههای خط آهن تعطیل است و وسایط حمل و نقل شهری از کار افتاده است. استفاده از وسایط شخصی، نیز ممنوع اعلام شده است. مردم به خاطر جلوگیری از ابتلا به این ویروس به صورتهاشان ماسک میبندند. دومین شفاخانهی هزاربستری زیر کار قرار دارد ولی خطر کمبود دارو، ماسک و دیگر خدمات وجود دارد.
به اساس دادههای مرکز کنترل امراض، کشورهای که قضایای ابتلا به این ویروس در آنها تثبیت شده عبارتند از ایالات متحده، هنگ کنگ، ماکائو، تایوان، استرالیا، کامبوج، کانادا، فرانسه، آلمان، جاپان، مالزیا، نیپال، سریلانکا، سنگاپور، تایلند، کوریای جنوبی، امارات متحده عربی و ویتنام. [تعداد کشورهای مبتلا به این ویروس اکنون به 20 کشور رسیده است که شامل کشورهای چون هند، فیلیپین و... میشود.] در ایالات متحده، حداقل 5 نفر به این ویروس مبتلا شدهاند.
دیپلوماتهای امریکایی از پایتخت چین به کالیفرنیا انتقال داده شدهاند. کشورهای دیگر مسافرینی که به مملکت خود بر میگردند را به دقت زیاد معاینهی طبی میکنند.
مسوولین بخش صحی دولت که با سیدیسی (مرکز کنترل امراض) در معاینهی پزشکی مسافرانی که به ایالات متحده میروند، همکاری میکنند میگویند که «مسافران برای چندمدتی در قرنطینه نگهداری میشوند،» اما نمیگویند که برای چند مدت.
کرونا چه زمان شیوع پیدا کرد؟ ویروس از کجا آمد؟
به اساس گفتههای مقامات چینی، ویروس کرونا بار اول در دوازدهم ماه دسامبر 2019 در 700 مایلیِ شهر بجینگ، در ووهان بروز کرد، شهری که همزمان بیشتر از نیویورک و شیکاگو نفوس دارد. مسوولان صحی میگویند که این بیماری از مارکیت غذاهای دریاییِ هوانان سرچشمه گرفته است.
مارکیت هوانان، مکانی نمناک با تعداد بیشمار غرفههای ماهی فروشی و گوشت حیوانات وحشی، توسط مسوولین در اول جنوری مهر و لاک شد. به این مارکیت به این دلیل نمناک میگویند که حیوانات و ماهی جلو چشم مشتریان سلاخی میشوند.
این مارکیت به دلیل انتقال بیماریهای حیوانی بسته شد، به این معنا که ویروس از حیوان به انسان انتقال پیدا میکند.
پژوهشگران به این باورند که شخصی گوشت آلوده را خریداری کرده، خورده، بیمار شده و با انتقال به دیگران جهان را در خطر قرار داده است. بلومبرگ گزارش کرده است که پیرمردی 61 ساله، مشتری دایم مارکیت هوانان نخستین کسی است که در اثر ابتلا به کرونا مرده است.
نظریهی مارکیت باورکردنی نیست. مطالعات ژورنال طبی بریتانیا نشان میدهد که بیماری قبل از ماه دسامبر شیوع پیدا کرده است و ارتباطی با مارکیت ندارد.
پات لورد، استاد دیپارتمنت بیولوژی در وِک فوریست یونیورسیتی میگوید که این نوع بیماریِ به خصوص احتمالاً از ویروسی سرچشمه گرفته است که در وجود خفاش و دیگر حیوانات پیدا میشود و سپس به انسان سرایت میکند. کارشناسان، انتقال ویروس از شخص دوم را در تعدادی از کشورها پذیرفتهاند.
لورد میگوید که سارس در وجود خفاش میوهخوار نواحی گرمسیر انکشاف یافت، به گربه انتقال پیدا کرد و سپس در چین به عنوان یک غذای لذیذ مورد استفاده قرار گرفت.
او میگوید: «خفاشها منبع بسیاری از ویروسهاست، همانند رابیز، ایبولا یا ویروس ماربورگ.»

علایم این بیماری چیست؟
تب، سرفه، نفستنگی و مشکلات تنفسی از علایم ابتدایی این ویروس است. متخصصان مطمیین نیستند که آیا ویروس قبل از بروز علایم انتقال پیدا میکند یا بعد از آن. اگر وضع فرد مبتلا وخیمتر شود، میتواند به التهاب ریه، سندرم حاد تنفسی، نارسایی گرده و حتا مرگ منجر شود.
این ویروس از حیوانات به انسان انتقال پیدا میکند. اما به وسیلهی سرفه، عطسه و تماس مستقیم با فرد مبتلا یا وسیلهای که حاوی ویروس باشد نیز انتقال خواهد کرد. معلوم نیست که فرد مبتلا تا چه زمانی قادر است که ویروس را به دیگران انتقال دهد.
ویروس کرونا، جسمی مدورِ نوکتیزی است که از پروتین ساخته شده و به شکل تاجمانند به نظر میرسد. آنها جزو بسیاری از ویروسهایی هستند که به سرماخوردگی و انفلونزا منجر میشوند.
ویرژن تکاملیافته و جدید کرونا میتواند به بیماریهای جدیتر و بیشتری منجر شود که بعضی از این بیماریها برای کهنسالان یا کسانی که سیستم دفاعی بدن شان ایمن نیستند مرگبار است.
به اساس دادههای سیدیسی، ویروس کرونا در تعدادی از حیوانات وجود دارد. در صورتی که از حیوان به انسان انتقال کند، ویروس قادر است که تغییر ماهیت داده و به انسانهای دیگری نیز سرایت کند. 
لورد میگوید که خفاشها با تکامل یافتن، این بیماریها را بدون این که خودشان بیمار شوند، نیز انتقال دادند. او فکر میکند که خفاشها به دلیل این که زندگی گلهوار دارند، ویروس را به همدیگر انتقال میدهند.
خانم لورد میگوید که انسانها با نزدیک شدن به محل سکونت خفاشان عامل این بیماری هستند. توجه جدی به محیط زیست از طریق درمان خفاشها و پاک کردن مارکیتها، دو راهی است که به جلوگیری از شیوع این ویروسها کمک میکند.
او میگوید: «حفظ محیط زیست، سلامت حیوانات و سلامت انسانها با هم مرتبط است. باید بزرگ فکر کنیم، باییست از همه چه مراقبت کنیم.»
واکسینی برای کرونا وجود دارد؟
تا کنون دارو یا واکسینی برای ویروس کرونا ساخته نشده است. داکتران فقط میتوانند علایم بیماری را درمان کنند.
دانشمندان در انستیتوت پیتر دورتی برای عفونت و درمان در میلبورن استرالیا میگویند که برای نخستین بار موفق شدهاند که حجرههای ویروس کرونای ووهان را در بیرون از چین انکشاف دهند.
داکتر مایک کاتون، رییس اجراییهی این موسسه در اعلامیهای گفته است که این دستاورد به ما اطلاعات مفیدی میدهد تا «در ارزیابی مؤثریت واکسینهای آزمایشی» دست بازتر داشته باشیم.
به اساس یافتههای «سوت چاینا مورنینگ پُست»، احتمال دارد که چین واکسین را ساخته باشد، اما نیاز به آزمایشهای بیشتر دارد. یوین کاوک-یونگ، پروفیسور در دانشگاه هنگ کنگ به این روزنامه گفته است که ماهها طول خواهد کشید تا واکسین روی حیوانات آزمایش شود و یکسال طول خواهد کشید تا این آزمایش روی انسان صورت بگیرد.
خطر کرونا چه کسانی را تهدید میکند؟
دانشمندان چینی، ویروس کرونای جدید را کدگذاری و علنی کردهاند. پژوهشگران دادهها را تحلیل میکنند تا واکسینی برای این آفت مرگبار بسازند.
هوپر میگوید که متخصصان روی ویروس کار میکنند و دانش ما در این مورد کامل نیست.
او به افراد کهنسال و کسانی که بیماریهای دیگری دارند اشاره میکند که بیشترین تعداد کسانی را تشکیل میدهند که در اثر ابتلا به این بیماری مردهاند.
او میگوید: «به نظر میرسد افراد مسن و کسانی که وضع صحی خوبی ندارند، احتمال جدی بودن بیماری شان وجود دارد.»
هوپر میگوید که معلوم نیست اگر زنان مبتلا به این ویروس حامله باشند مشکلاتی برای شان پیش خواهد آمد یا خیر، همانند ویروس زیکا که باعث آسیب دیدن سیستم عصبی نوزادان و کوچک بودن سر شان میشود.
چگونه از آلوده شدن به این ویروس جلوگیری کنید؟
سیدیسی [یا مرکز کنترل امراض] پیشنهاد میکند از آن جایی که واکسینی برای این ویروس وجود ندارد، با انجام فعالیتهای زیر از احتمال مبتلا شدن به ویروس جلوگیری کنید:
• دستان تان را حداقل به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشورید؛
• با دستان ناشسته به چشم تان دست نزنید؛
• با افرادی که بیمارند تماس نزدیک نداشته باشید؛
• در هنگام سرفه و عطسه از آرنج تان استفاده کنید یا با دستمال کاغذی این کار کنید و سپس دورش بیندازید؛
• وسایلی را که به مرور زمان لمس میکنید را به گونهی تکراری پاک و ضدعفونی کنید.
داکتران چگونه ویروس کرونا را درمان میکنند؟
این بیماری، لاعلاج است، اما سیدیسی توصیه میکند که ا داروهای ضد درد و تب استفاده کنید، مایعات زیاد بنوشید و استراحت کنید.
منابع یواسای تودی: جان هاپکینز یونیورسیتی؛ سازمان جهانی صحت؛ مرکز کنترل و جلوگیری از امراض؛ ادارهی غذا و دارو؛ اسوشیتد پرس؛ رویترز؛ و ساینس نیوز دات اورگ.

دیدگاه شما