صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان و اقتصاد افغانستان - بخش اول

-

زنان و اقتصاد افغانستان - بخش اول

زنان افغانستان در دو دهه اخیر که از عمر نظام سیاسی جدید میگذرد، هم دوش مردان غیور و زحمت کش این کشور از رشد، توسعه و آبادانی جامعه سهم گرفته اند. زنان شاغل افغانستان با داشتن نگاهی اقتصادی، مبتکرانه و خلاق و برخوردار از مهارتهای مختلف در کنار تربیت اولاد صالح و زندی شخصی، به عنوان فعال اقتصادی میتواند هم دوش مردان بار سنگین فشارهای اقتصادی را کم نماید.
در این میان خیلی ها این سوال را مطرح میکنند که؛ چه نیازی به حضور زنان افغانستانی در فعالیت های اقتصادی جامعه است؟ یا انگیزههای مشارکت اقتصادی زنان افغانستان چیست؟ در پاسخ باید خاطر نشان کرد که؛ مشارکت زنان در بازار کار، ناشی از انگیزههای متفاوتی است که در جوامع گوناگون گاه مشترک و گاه متضادند.
هرم سنی جامعه بخوبی نشان دهنده این است که افغانستان کشوری با جمعیت جوان که تولید مثل (رشد جمعیت جوان) با نرخ مناسبی در حال انجام است. همچنین وضعیت جمعیت زنان و مردان نیز تقریباً با هم برابر است. این برابری نشان از این دارد که کشور میتواند با رشد اقتصادی بالاتری داشته باشد به شرط آنکه توجه به نیمیاز جمعیت کشور یعنی زنان فعال وجود داشته باشد.
ایجاد فضایی که زنان بتوانند فعالیت اقتصادی کنند از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی پایدار میباشد.
زنان تجارت پیشه و اقتصادی افغانستان، با مهارت های خانگی و فنی و حتی صنعتی خود میتوانند اشتغال زایی نمایند و شغلهای جدید کوچک و بزرگ را ایجاد نمایند. بیشتر زنان افغانستان میتوانند در بخشهای فرش، ساختمانی، میوه خشک، آموزش، صحت، کارگاههای تولیدی، صنایع دستی، خدمات مسافرتی، صادرات، واردات، خرده فروشی و خدمات رسانی فعالیت نمایند و با سرمایه گذاری در این بخشها نه تنها خود بلکه خانوادهها و مردان خود را نیز بکار گیرند و زمینه امرار معاش بالاتر را برای هم فراهم نمایند.
برای زنان افغانستان شرایط ساختاری که در ارتباط با فعالیتهای کارآفرینی هستند برای ایجاد اشتغال بسیار اساسی میباشند. کارآفرینان با استفاده از توسعه محصولات جدید، روشهای تولید و تکنولوژیهای مختلف نقش بسیار مهمیدر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و پرورش نوآوریها ایفا میکنند.
از طرفی نیز به علت مشکلات بانکی در تامین مالی سرمایههای خُرد زنان افغانستان برای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینیهای کوچک و بزرگ، این نوع تامین مالی توسط بانک کمترین مقدار را داشته و در مرحله آخر قرار دارد. لذا زنان فعال اقتصادی در مرحله نخست با استفاده از پس اندازهای شخصی و خانوادگی و قرضههای خویشاوندان به کسب و کار و فعالیت اقتصادی پرداخته اند و از منافع آن به بازپرداخت قرض ها پرداخته اند.
زنان افغانستان همواره در طول تاریخ بخصوص در دوره جدید کشور هم دوش بامردان جامعه با تحمل بیشترین محرومیت ها و حقوق ها مشکلات اقتصادی را تحمل کرده اند و برای بهبود معاش خانواده و سطح رفاه اطرافیان و جامعه خود تلاش کرده اند. در این میان مهم این است که باید سازمان ها و نهادهای مردمیو دولتی و بین المللی نظاره گر این تلاش ها باشند تا مبادا حقوق زنان افغانستان تاراج تجار بزرگ گردند و دستمزد دست این زنان پینه بسته در بازی های سیاسی به ناحق خورده شود.
در کشورهای در حال توسعه اکثر زنان در صنایع و امور مربوط به کشاورزی مشغول به کارند به علاوه به امور داخلی منزل مشغولند و حدود  16 یا 17 ساعت در روز کار میکنند و به طور مستقیم در تولید ثروت مؤثرند. به عبارتی زنان با تربیت فرزندان «ثروت کار» را در آنان به وجود میآورند. اما امروزه پیچیدگی اقتصاد باعث شده تا داستان فعالیت زنان به اینجا ختم نشود و اقتضائات جامعه ایجاب میکند تا زن به عنوان همکاری در اقتصاد خانواده در کنار وظایف خانه به فعالیتهای اقتصادی در بیرون از منزل بپردازد.
اما آنچه در کشورهای جهان سوم بخصوص افغانستان وجود دارد این است که علی رغم وجود پتانسیلهای اقتصادی در بین زنان افغانستان به علت بیکاری آشکار و پنهان در جامعه، امکان اشتغال زایی رسمیبرای زنان کم است. این محدودیت باعث میشود زنان همچنان در خانه باشند.
بنابر گزارش کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان ؛ شمار کارمندان زن را در سازمانهای دولتی افزایش میدهد. فقط بیست و دو درصد کارمندان در ادارههای دولتی زن هستند. هرچند سنتهای دست و پاگیر اجتماعی از چالشهای اصلی راهیافتن زنان به ادارههای دولتی است. اما باید دانست که زنان اندکی توانایی لازم را برخوردارند.
تک تک زنان افغانستان همواره هم دوش مردان سخت کوش جامعه مان، بار سنگین اقتصاد خانواده و در نهایت جامعه را به دوش کشیده اند. چه زنان متاهل و دارای سرپرست و چه زنان بی سرپرست هر دوی به نسبتهای مختلف برای تامین معاش خود جنگیده اند. 
کار در بخشهای خصوصی اقتصاد مانند صنايع خصوصي مانند خياطی، قاليبافی، صنايع کوچک دستي، کشاورزی، دامداری ، آرايشگری و نانوایی و... از زمینههای اقتصادی است که زنان بسیاری در آن فعالیت مینمایند.
آنچه باید دانست این است که در جامعه ای که سطح رفاه اقتصادی بالا نیست برای دست یابی به امکانات اولیه مشارکت حداکثری زنان از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است. زنان چه به صورت یک فعال اقتصادی و کارآفرین و چه به صورت فعالیت در منزل و کمک به اقتصاد خانواده تلاش تاثیر گذار خود را بر اقتصاد کشور مشخص مینماید.
سخن پایانی:
زنان کارآفرین افغانستان که مشغول به فعالیت اقتصادی هستند با داشتن دیدی خلاق و برخوردار از مهارتهای بالا به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان، نقش مهمیدر چرخه ی اقتصادی خانواده و جامعه بر عهده دارند. زنان میتوانند با بکار گیری مفکورههای خلاقانه خود در کنار حمایت فامیلی خود دست به فعالیتهای سود دهی بزنند که هم باعث افزایش سطح رفاه خانواده و فامیلی خود و هم در نهایت جامعه خود شوند. مجموع این فعالیت های خلاقانه و کارآفرینانه باعث رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

دیدگاه شما