صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حقوق زنان؛ نباید قربانی صلح گردد

-

 حقوق زنان؛ نباید قربانی صلح گردد

امروزه بحث صلح و گفتگوهایی با کسانی که دنبال حذف هویت حقیقی زنان است می باشد. کسانی که دم از  امارت اسلامی و حکومت اسلامی می زنند، اما از اسلام فقط ظاهرش را یافته اند. تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان به خوبی هویت آنان را نشان داده است. هویتی که هم ظاهر و باطنش بر همگان فاش شده است. اما امروز با زور و تزویر، دوباره ادعای حکومت مشترک را کرده است.
هرچند شاید راهی جز مذاکره نباشد، اما باید خط و نشان هایی از خطوط قرمز در جامعه زنان را نیز نشان داد. مسئله زنان باید جزء محورهای گفتگو باشد. زیرا هر چند جامعه افغانستان هنوز در مرحله اولیه گذر از جامعه مدنی سنتی به مدرن می باشد، اما این پتانسیل وجود دارد که بتواند در مسیری که بسوی توسعه و پیشرفت گام بردارد، جهش های اجتماعی-اقتصادی خوبی داشته باشد. وجود چنین استعدادی در بخش زنان یا اجتماعی زنان افغانستان می تواند باعث شکوفایی بیشتر شود. لذا نادیده گرفتن آن سبب می شود تا جامعه یک بار دیگر عقب گرد کند. نه تنها توسعه نیابد بلکه تمام پل های پشت سر را نیز خراب نماید.
اما حقیقت آن است که سرکار آمدن یا شراکت در حکومت از طرف طالبان شروع دوباره تاریکی بر رشد و توسعه اجتماعی – اقتصادی زنان و در نهایت جامعه خواهد بود.
رویای حکومت اسلامی از نوع امارت اسلامی که تنها در ظواهر شریعت توقف کرده است، حکایت گر شروع تلخ تراژدی پرتکرار زندگی اجتماعی زنان مظلوم جامعه عزیزمان است.
شرایط نابرابر اقتصادی
تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان شاهد آن است که همواره زنان این دیار در کنار مردان خود تمام سختی ها را به جان خریده اند و تحمل کرده اند. سختی های جنگ، سختی های رشد و توسعه و امروز هم جنجال بیماری کرونا و رکود اقتصادی جامعه. همیشه زنان افغانستان در کنار مردان خود دغدغه آینده روشن را دارند. آینده ای که بتوانند فامیل خود را در سطح بالاتری از رفاه قرار دهند. به همین دلیل است که امروزه با وجود تمام سختی ها، بهترین رتبه های کنکور و دانشگاه ها را زنان و دختران این سرزمین بخود اختصاص داده اند.
مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است و نمی توان این حقیقت و این سرمایه را کنار گذاشت. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. یکی از شاخص های تأثیرگذار بر روی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان آموزش و توانمندسازی آنان است.
به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامه ریزی و سرمایه گذاری گردد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی و در نهایت توسعه و رشد کشورها دارد.
واقعیت این است که اختلافات جنسیتی در بازار کار و اقتصاد در تمام دنیا هست اما در افغانستان ما از شدت بیشتری برخوردار است.
عمدتا زنان در بازار کاری با شرایط کاملا نابرابر در کنار مردان فعالیت میکنند. در سال 2013 نسبت اشتغال مردان به جمعیت، 72.2 درصد و نسبت اشتغال زنان به جمعیت، 47.1 درصد اعلام شده است.
همچنین میزان دستمزد زنان نسبت به مردان کمتر است. در بیشتر کشورهای دنیا دستمزد زنها، 60 الی 75 درصد دستمزد مردان است. دلیل این امر هم فعال بودن بیشتر زنان در بخشهای غیررسمی، غیرسازمانیافته و بدون اتحادیه است.
نابرابری جنسیتی هنوز هم در بسیاری از کشورها مانعی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی زنان است. با در نظر گرفتن مشاغل با دستمزد و بدون دستمزد، متوجه میشویم که زنان بیش از مردان در کشورهای در حال توسعه به فعالیت مشغولند. آنها زمان کمتری برای ادامه تحصیل، تفریح، مشارکت سیاسی و حتی مراقبت از خود دارند. پذیرش مسئولیتهای بدون پرداخت نظیر مراقبت از کودکان و کارهای منزل نیز یکی دیگر از دلایل کم بودن میزان دستمزد و نسبت اشتغال آنها به کل جمعیت است.  امور خانهداری، نگهداری و مراقبت از کودکان، کهنسالان و بیماران، خریداری مایحتاج خانواده  و ... باعث می شود تا استرس و فشار کاری بیشتری به زنان زحمت کش جامعه ما وارد شود.
سخن پایانی:
توجه به شرایط ناپایدار و نامناسب وضعیت زنان در افغانستان، صلح بین افغانی باید در راستای بهبود وضعیت اجتماعی تمام مردم بخصوص قشر زنان باشد. به خطر افتادن آینده اجتماعی زنان و تاریک شدن آینده افغانستان باید زنگ خطری برای همه باشد.
همه باید بدانندکه سرمایه های انسانی زنان در جامعه افغانستان، برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. این گونه نیست که ورود زنان در صحنه های مختلف باعث کاهش رشد و پیشرفت شود و این تفکر غلطی است. انگیزه بالا و تخصص و توانایی خوب زنان افغانستان در عرصه های مختلف در طول تاریخ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این کشور بخوبی لیاقت و جایگاه زنان را در جامعه نشان داده است. با وجود تمام سختی ها و استرس های ناشی از فشارهای روانی و اقتصادی در جامعه، همیشه زنان زحمتکش افغانستانی در کنار فامیل مردان خود، سربلند بوده و خواهند بود.
لذا هرگونه به خطر انداختن این سرمایه انسانی، به خطر افتادن منافع ملی در بلند مدت خواهد بود. در صلح باید به تمام مسائل از جمله حقوق زنان توجه ویژه نمود.

دیدگاه شما