صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فروپاشی مبانی دینی جنگ طالبان

-

فروپاشی مبانی دینی جنگ طالبان

طالبان همواره در جنگ ویرانگر خود در افغانستان مدعی است که جنگ ما جنگ عقیده است و ما برای دفاع از دین و آموزه های اسلامی خود جنگ می کنیم. اما بعد از آن که طالبان با آمریکا وارد مذاکره گردید و فرایند مذاکره آنها نیز بسیار طولانی مدت شد و نهایتاَ مذاکره طالبان با آمریکائیها به نتیجه رسید  و سرانجام منجر به امضاء موافقت نامه فی مابین دو طرف هیئت مذاکره کننده، گردید و یکی از مفاد مهم آن موافقت نامه آزادی زندانیان طالب بود. نهایتاَ حکومت افغانستان نیز زندانیان از جمله تعداد زندانی را که تحت عنوان زندانیان خطر ناک بین المللی نیز تلقی گردید را، آزاد کردند. بدنبال آن قرار بر این شد که طالبان با حکومت افغانستان نیز وارد گفت وگو و مذاکره شود تا سرانجام صلح دائمی در این کشور منجر شود. با خوشبینی جامعه جهانی نهایتاَ مقدمات صلح در دوحه قطر فراهم گردید.
طبق انتظارات معمول خوشبینی های برای رسیدن به صلح به وجود آمد؛ اما پس از معاهده ای امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکاء تنها نیروهای آمریکائیها بودند که از مصونیت برخوردار گردیدند و از گزند حملات طالبان تاحدود در امان ماندند، اما ملت افغانستان همچنان در دام مصیبت توحش و ترور گرفتار و بر ویرانیهای زیرساختها و زیربناهای اقتصادی روز به روز افزوده شدند. طالبان سعی می کردند به بهانه اینکه افغانستان را خارجی ها و نیروهای خارجی اشغال کرده است جنگ های ویرانگر خود را بنام جهاد و جنگ مقدس توجیه کند؛ اما با توافق میان طالبان و آمریکائیها آشکار گردید که این توجیه کذب محض بوده است زیرا با آغاز مذاکرات صلح میان هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، طالبان برخلاف گفته های قبلی اش که مبنای اعتقادی جنگ خود را حضور آمریکائیها توجیه می کرد. اکنون هیچ گونه توجیهی برای ادامه جنگ ندارد، به همین مناسبت صاحب نظران سیاسی نیز طالبان را مورد سوال قرار داده است که چرا برعلیه ملت افغانستان و نیروهای نظامی که فرزندان این مرزو بوم و همین  خاک است دست به قتل و آدم کشی می زند. استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ضمن دعوت طالبان به صلح  این سوالات را مطرح کرده است که ادعای جهاد گروه طالبان قبلا هم مجوز شرعی نداشت و یک جنگ تحمیلی و باطل برعلیه مردم افغانستان بود؛ اما اکنون با پافشاری گروه طالبان در مذاکرات قطر بر مبنای توافق آمریکا با طالبان مسخره تر از گذشته است و برهمان مبناء باطل فشار توحش و ترور را بر ملت و نیروی نظامی افغانستان بیشتر کرده است. معاون رئیس جمهور این سوالات را نیز مطرح کرد که آیا کشتن علماء از نظر گروه طالبان جهاد است؟! کشتن مردم بی گناه و عادی در مسیر راه جهاد بحساب می آید؟! انفجار در خانه امن خدا و مسجد در کجای شریعت جهاد خوانده شده است که گروه طالبان بنام جهاد مرتکب این جنایت می شود؟! معاون رئیس جمهور این پرسش را مطرح می کند که با کدام  منطق شرعی و مبانی دینی مرتکب چنین جنایت های می شود؟! مگر تخریب بیت المال و اموال عمومی و نابودی اقتصاد کشور اسلامی جهاد است که طالبان دست به چنین اعمال می زند؟! این جهاد نیست، بلکه ویرانگری و ایجاد توحش در جامعه اسلامی هست. این نقض صریح قرآن و سنت پیامبر است که طالبان آن را بنام جهاد مرتکب می شود. کشتن انسان بی گناه نه مجوز شرعی دارد و نه عقلاَ کسی حق دارد که دست به قتل انسانهای بی گناه و مردمان عادی بزند. اما طالبان با کمال تأسف هر نوع جنایت را که مرتکب می شود آن را به دین و مقدسات پیوند می زند. در حال که هیچ مبانی اعتقادی و دینی ندارد و بلکه در تقابل صد در صد هست.
صرفاَ ادعا دلیل و جواز شرعی برای جنگ و کشتن انسانهای بی گناه نمی شود جنگ باید با معیار های تعریف شده در حقوق بین المللی و اسلامی سازگار باشد، در جنگ طالبان با حکومت و ملت افغانستان تشخیص حق و باطل مشکل نیست بلکه اظهر من الشمس است که ملت افغانستان و نظام سیاسی آن حق و طالبان باطل و متجاوز به قانون اساسی و مدنی کشور است. یک طرف حاکمیت قانونی کشور و مردم است و طرف مقابل گروه باطل عاری از منطق و اجیر بیگانگانِ بیرون مرزی که برای ویرانی افغانستان از هیچ وسیله و اهرمی دریغ نمی ورزند. استاد دانش که خود در عرصه ای علم و قانون و مدنیت یکه تاز میدان سیاست و سیاست مداران کشور است با طرح سوالاتی چندی بنیان و شیرازه های اصلی مبانی دینی که طالبان  مجوز شرعی جنگ تلقی می کند و بخاطر آن دست به قتل و عام و تخریب بیت المال و اموال عمومی کشور می زند، را زیر سوال برده است. سوالات بنیادین که با همان زاویه ای دیدگاه طالبان مطرح شده؛ یعنی مبانی مجوز شرعی جنگ و آدم کشی طالب.
معاون رئیس جمهور می گوید اعمال خشن و ویرانگر طالب، نقض صریح قرآن است که در سوره ممتحنه آیه 8 و 9 می فرماید؛ خداوند شمارا نهی نمی کند از اینکه با آن کسانی که با شما در دین پیکار نکرده و شما را از دیار تان آواره نکرده اند نیک رفتاری و دادگری کنید؛ چه آنکه خداوند دادگر را دوست می دارد. تنها خداوند شمارا نهی می کند از اینکه با کسانی که با شما در امر دین مقاتله کردند و شمارا از دیار تان بیرون راندند و بر اخراج شما به یکدیگر کمک کردند، سستی اختیار کنید. خداوند مسلمانان را در جای اجازه جنگ می دهد که طرف مقابل کفار باشد و آن هم با مسلمانان بد رفتاری کند و اقدام به برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی مسلمانان کند. و صد البته آنجا هم اسلام هرگز اجازه تخریب اموال عمومی، کشتن زن و کودک و کهن سالان را نمی دهد بلکه حقوق برخی از اقشار جامعه را تحت عنوان حقوق جنگ، محفوظ می داند.
اما در بیان معاون رئیس جمهور استاد دانش، جنگ طالبان علیه حکومت و ملت افغانستان با انفجار مسجد، کشتن و کودکان و زنان، راهزنی و ایجاد رعب برای مسافرین عادی، برعلیه مردم افغانستان که طالبان آن را جهاد می پندارند هیچ تناسب و سازگاری ندارد و بلکه نقش آشکار حقوق بشر، و مخالفت صریح با قرآن و سنت است.  

دیدگاه شما