صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مثلث برمودا؛ صلح، اقتصاد، کرونا

-

مثلث برمودا؛  صلح، اقتصاد، کرونا

افغانستان عزیز ما امروز در مثلث کشنده و مکنده پروسه ادامه دار صلح، بیماری جنجال بر انگیز کرونا، اقتصاد فقیر همراه با رکود مواجه است. این مثلث کشنده امنیت و روان مردم، سلامتی و جان مردم، معاش و خرج زندگی مردم را بلعیده است.
اما این درحالی است که جامعه و نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان که امید می رفت بتواند مسیر رشد و توسعه خود را در بلند مدت طی کند و کشور را از شرایط بحرانی نجات دهد، امروزه تحت تاثیر ویروس کشنده کرونا قرار گرفته است. این ویروس تاثیر بسیار مخربی در کل اقتصاد افغانستان گذاشته است و باعث افزایش شمار بیکاران و رکود بازارها و کسب و کارهای خرد شده است.
شرایط امروز جامعه عزیزمان به گونه است که صلح با امنیت جامعه و روان مردم، بیماری منحوس کرونا با جان و تن و سلامتی مردم و اقتصاد فقیر نیز نان شب مردم در ارتباط است. هر یک دردی بزرگ در جامعه است. جالب این است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این سه پدیده با هم گره خورده است. هر یک باعث دیگری شده است. مثلاً بیماری کرونا کاملاً با بازیهای سیاسی پیوند خورده است. هرجا که گروههای جنگ طلب بخواهند با سیاستشان را عوض کنند، کرونا ویروس را بهانه می کنند تا از این طریق به اهداف خود برسند. لذا کرونا امروزه بازیچه دست گروههای خشونت طلب شده است.
صلح و انتخابات امریکا
از طرفی دیگر بحث صلح و سازش سیاسی مطرح شده است. بحثی که از دیرباز در کشورمان مطرح بود اما امروز بنابر مسایل سیاسی بین المللی و انتخابات آمریکا، پر رنگ تر شده و با شدت بیشتری دنبال می شود. به عبارتی صلح و انتخابات امریکا با حیات سیاسی و اجتماعی مردم عزیز ما گره خورده است.
مهمتر از همه اینها، آسیبهای روانی است که مردم از ناحیه جنگ و صلح و انتخابات دیده و اکنون متاسفانه ویروس کرونا شوک های عصبی و ناراحتی روانی را دو برابر کرده است. بر این اساس است که امروزه بسیاری از آگاهان، مشکل اساسی افغانستان را صلح و حواشی انتخابات آمریکا عنوان میکنند. لذا اگر صلح را مهمتر از همه چیز در افغانستان است که اگر ثبات سیاسی در کشور حاکم نشود و جنگ خاتمه پیدا نکند، تمام مشکلات حتی ویروس کرونا که یک بیماری است، به صورت چشمگیری بر مردم غلبه پیدا خواهد کرد.
لذا اول باید صلح تامین شود تا زمینه کار فراهم گردد و نهادهای مربوط برای مبارزه با آفات طبیعی و بیماریهای امثال کرونا آمادهتر شوند و با خاطر آرامتر آمادگی بگیرند. اما در عین حال تبلیغات روانی و بسته شدن مرزهای تجارتی را به بهانه این بیماری، برای مردم کشندهتر از ویروس کرونا میدانند.
 کرونا و سیاست
جنجال ویروس و بیماری فراگیر کرونا علاوه بر جنبه سلامتی و بهداشتی، به یک اهرم سیاسی یا مسئله ای سیاسی تبدیل شده است. مسئله ای که گروههای جنگ طلب از آن بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی می کنند. به عبارتی به لحاظ سیاسی نیز این موضوع تا اندازهای از سوی برخی جدی گرفته میشود، تا عمدا قضایای سیاسی تحت الشعاع قرار گیرد.
به زعم این آگاه اجتماعی و سیاسی، اکنون مشکل اساسی افغانستان به عنوان یک بحران پیش آمده، که اگر درست حل نشود، با جان و سلامت مردم بازی می شود. ویروس کرونا با زندگی فیزیکی مردم سر و کار دارد، اما بیثباتیهای سیاسی قطعا سبب میشود که مبارزه اساسی و هماهنگی برای جلوگیری از آن صورت نگیرد.
در حالی که ویروس کرونا نیز حیات فیزیکی مردم را تهدید میکند، لذا جلوگیری از بحرانی شدن هر سه مورد، ضروری است.
بهره برداری سیاسی از ویروسی که با جان و سلامت مردم در ارتباط است خارج از انسانیت است و این همان کاری است که گروههای جنگ طلب و طالبان در جامعه عزیزمان انجام می دهند. طالبان که کشتار مردم و قتل و عام کردن افراد بیگناه برایشان عادی است، رها کردن مردم فقیر و مظلوم در چنگال این ویروس هم امری عادی است. هرچند ادعاهایی برای همکاری دارند اما حقیقت آن است که همگان می دانند که جامعه ما امروز گرفتار ویروس خشونت  و سیاست زدگی منافع شده است.
مثلث صلح، انتخابات و کرونا را در زندگی مردم تاثیرگذار دانسته، تاکید میکند که اگر به صورت منسجم و هماهنگ در برابر این مشکلات ایستادگی نشود، افغانستان صدمه بزرگی خواهد دید.
سخن پایانی:
صلح و سازش سیاسی اولین قدم برای شروع توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است. تا سازش و تفاهم سیاسی و گفتمان همزیستی مسالمت آمیز در کشور نباشد، رسیدن به توسعه و رشد و تحولات اجتماعی مطلوب رؤیا پردازی است. از طرف دیگر هرچند جامعه ما با ویروس خطرناک کرونا درگیر است و باعث شده بسیاری از کسب و کارها و موسسات و نهادهای خدماتی تعطیل شود و باعث مرگ بسیاری از عزیزانمان شده است. عده ای را یتیم و عده ای را بیوه کرده است. اما شعار صلح اگر غیر حقیقی باشد، خود بلایی بدتر و خطرناکتر از کرونا خواهد بود. عده ای به بهانه صلح جان، مال و ناموس مردم با تاراج کنند و ایجاد نا امنی نمایند. این نه تنها صلح حقیقی نیست بلکه خود پروسه ای جدید برا ایجاد نا امنی می باشد.
در حال حاضر به دلیل نبود امنیت، در بسیاری از موارد از جمله بخش صحت، ایجاد ظرفیتهای داخلی متوقف است؛ به این لحاظ افغانستان یکی از آسیبپذیر ترین کشورهای جهان درعرصههای مختلف میباشد؛ لذا اگر سیاسیون، اوضاع حاد و اظطراری کشور را در نظر نگیرند و هر کدام از فضای آشفته سیاسی برای منافع خود بهرهگیری کنند؛ کشور نه تنها از بیماری کرونا، بلکه در آینده از آفتهای زیادی صدمه خواهد دید.
در چنین شرایط سختی امید است که همه مسئولان زحمت کش و مردم هوشیار ما در کنار هم تلاش کنند تا صلح حقیقی و همزیستی مسالمت آمیز جهت رشد و توسعه جامعه و کشور عزیزمان ایجاد شود.

دیدگاه شما