صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پيام هاي روشن روشنايي

سه شنبه 28 ثور 1395 -

شهروندان کابل در اعتراض به تغيير مسير لين برق توتا تظاهرات کردند، تظاهراتي که در نوع خود در تاريخ افغانستان کم نظير بود. بلوغ سياسي و فرهنگي که مردم در اين تظاهرات از خود نشان دادند، رفتارهاي حکومت را تحت الشعاع قرار داد. مردان و زناني که تظاهرات شان را با اهداي...ادامه مطلب ←

ژئوپليتيک انرژي؛ از همگرايي منطقه‎اي تا افزايش نارضايتي داخلي

دوشنبه 27 ثور 1395 -

با چرخش قدرت و روي کار آمدن حکومت وحدت ملي تحول مهم و اساسي در سياست خارجي افغانستان اتفاق افتاد. رئيس جمهور روابط افغانستان با کشورهاي ديگر را در پنج دسته تقسيم بندي نمود. کشورهاي ...ادامه مطلب ←

بي اعتمادي، بزرگترين هزينه اي که مي پردازيم

یک شنبه 26 ثور 1395 -

تلاش ها و گفتگوها براي رسيدن به نتيجه ادامه دارد. مسئله انتقال برق از باميان به يکي از داغ ترين مسايل روز افغانستان مبدل شده است. طرف هاي مقابل از دلايلي مي گويند که بر مبناي آنها يکي از راه ها را ترجيح مي دهند...ادامه مطلب ←

ريشه هاي فساد اداري در افغانستان

شنبه 25 ثور 1395 -

ريشه هاي فساد اداري در افغانستان چنان عميق است که گشتن به دنبال يک علت و دليل و تکيه کردن به علتي و غافل شدن از ديگر علت ها، باري از مشکلات افغانستان کم نمي کند و دردي را درمان نمي سازد. در...ادامه مطلب ←

گسترش بي اعتمادي با ادامه فضاي متلهب کشور

پنج شنبه 23 ثور 1395 -

چندين روز از آغاز مسئله تغيير مسير انتقال برق گذشته است. اين مسئله به يکي از عمده ترين موضوعات در عرصه سياست و اجتماع افغانستان تبديل شده است. در اواسط اين هفته هزاران تن در کابل در اعتراض به دولت تجمع کردند و يک هفته به دولت وقت دادند تا مصوبه کابينه...ادامه مطلب ←

باز هم کميسيون سازي

سه شنبه 21 ثور 1395 -

واقعا بحث بر سر پروژه توتاپ از حالت تکنيکي خارج شده و جنبه سياسي به خود گرفته است. اين بحث سالهاست که در محافل حکومت مطرح بوده ولي در حکومت جديد حدود شش ماه است که اين بحث جريان داشته و بخش هايي از حکومت به نحوي درگير در اين بحث بوده اند. از زماني که...ادامه مطلب ←

اعلان جنگ با طالبان

دوشنبه 20 ثور 1395 -

اعدام شش تن از زندانيان طالبان و ديگر شبکه هاي تروريستي پيام هاي واضحي به طالبان و گروه هاي ديگر که در حال جنگ با دولت افغانستان هستند دارد. اين پيام آغاز جنگي عليه اين گروه است. دولت هاي گذشته افغانستان جنگ با طالبان را چندان جدي نگرفته بودند. صدها تن از جنگجويان...ادامه مطلب ←

مبارزه با فساد؛ از رفتار‎هاي مقطعي و نمايشي تا ايجاد سيستم

یک شنبه 19 ثور 1395 -

در يک و نيم دهه گذشته ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به افغانستان کمک شد. با اين حال، بخش قابل توجه از کمک ها هدر رفت. فقدان استراتژي جامع، عدم اطلاعات کافي از جامعه افغانستان، فقدان دولت ...ادامه مطلب ←

نبود عدالت، اصل مسئله است

شنبه 18 ثور 1395 -

بحث از انتقال يک لين برق از ولايت باميان، همانند برآمدگي نوک يک کوه يخ از ميان آب دريا است. دولت افغانستان در بحران وافعي فساد اداري قرار دارد. خروج از اين بحران براي دولت افغانستان در حال حاضر تقريبا ناممکن...ادامه مطلب ←

سردرگمي حکومت در مبارزه با مواد مخدر

پنج شنبه 16 ثور 1395 -

براي سال‎هاي متمادي است که افغانستان جزئي بزرگترين توليد کننده مواد مخدر به حساب مي آيد. توليد مواد مخدر ضربه‎هاي سنگين بر صحت شهروندان، اقتصاد کشور و ثبات سياسي وارد نموده است. با اين حال، تلاش هاي جامعه جهاني و حکومت افغانستان منجر به کاهش توليد مواد مخدر...ادامه مطلب ←

راه دشوار آزادي بيان در افغانستان

چهارشنبه 15 ثور 1395 -

افغانستان راه دراز و پر پيچ و خمي را براي آزادي بيان پيموده است. رسانه هاي گروهي به عنوان خط مقدم دفاع از آزادي بيان دشواري ها و سختي هاي زيادي را تحمل کرده اند. رسانه هاي گروهي اولين قربانيان آزادي بيان در افغانستان بوده اند. جالب اين است که رسانه هاي گروهي...ادامه مطلب ←

توتاپ و مسيري که به فراموشي سپرده مي شود

سه شنبه 14 ثور 1395 -

از سال 2004 به اين سو، طرح توسعه برق روي دست گرفته شد. شرکت فشنر آلماني برنده طراحي ماسترپلان برق کشور شد. اين شرکت ماسترپلان برق کشور را آماده کرد و آن را به حکومت تحويل داد. براساس ماسترپلان مذکور افغانستان تا کسب توانايي براي توليد برق در ...ادامه مطلب ←

فشار سنگين افزايش قيمت ها بر زندگي مردم

دوشنبه 13 ثور 1395 -

ادارات و وزارت خانه هاي افغانستان که در زمينه انرژي کار مي کنند، شايد از ناکارآمدترين ادارات در کشور باشند. در راس اين ادارت سالها، افراد غير مسلکي قرار داشته است. هنوز هم در همين کابل، مناطقي است که از نعمت برق محروم است. در گذشته نيز زماني از جنراتورهايي که با قيمت...ادامه مطلب ←

کار و کارگر در برنامه هاي دولت

یک شنبه 12 ثور 1395 -

کارگران نيروي محرکه اقتصاد در هر جامعه اي هستند. اما افغانستان براي کارگران بيش از آن که جايي امن براي شغل و کار و پيشرفت باشد به مکاني پر از مشقت و بدبختي و بيکاري مبدل شده است. سراب کار در افغانستان، ميليون ها انسان جوياي کار را نااميد ساخته است. شکي در اين نيست که بخش عمده اي از مهاجران افغان...ادامه مطلب ←

نياز به بازبيني استراتيژي امنيتي کشور

شنبه 11 ثور 1395 -

واکنش طالبان نسبت به تصميمات اخير رياست جمهوري، نشان از اين امر داشت که حکومت نسبت به تصميم خود در مورد مبارزه با طالبان جدي است. طالبان به تصميم حکومت نسبت به اعدام کساني که در قتل و کشتار مردم بي گناه دست دارند، واکنش نشان داده و حکومت را تهديد کرده است که در صورت اقدام به ...ادامه مطلب ←

در انتظار عمل

پنج شنبه 9 ثور 1395 -

رهگذري ديروز (هشت ثور) به طنز مي گفت که ماه ثور ماه تاريخ ساز براي افغانستان است. در اين ماه حزب دموکراتيک خلق در سال 1357 به پيروزي رسيد و در همين ماه احزاب مجاهدين در سال 1371 به پيروزي رسيدند و حکومت حزب خلق را شکست دادند. بيست و چهار سال بعد از پيروزي...ادامه مطلب ←

تغيير ادبيات سياسي دولت افغانستان

سه شنبه 7 ثور 1395 -

نشست فوق العاده رييس جمهوري با نمايندگان ولسي جرگه و مشرانو جرگه در روز گذشته، فصل تازه اي را در جنگ عليه طالبان و مبارزه عليه تروريزم در افغانستان باز کرده است. سخنراني رياست جمهوري هر چند نکاتي تکراري داشت و در مواردي نيز تعهد به اجراي وظايفش بود، اما در کل...ادامه مطلب ←

مبارزه بافساد از حرف تاعمل

دوشنبه 6 ثور 1395 -

باتوجه به وخامت اوضاع امنيتي و پرسش هايي که پس از حمله خونين و مرگبار هفته گذشته در کابل صورت گرفت، اعضاي مشرانوجرگه ديروز وزير داخله، سرپرست رياست عمومي امنيت ملي و قوماندان زون 101 آسمايي کابل را ...ادامه مطلب ←

مبارزه جدي با نشان هاي افراط گرايي در محيط هاي فرهنگي

یک شنبه 5 ثور 1395 -

ديد نظامي به بحران جنگ و ناامني در افغانستان، باعث شده تا در بيش از سيزده سال گذشته، بيشترين حجم کمک هاي جامعه جهاني به بخش امنيت سرازير شود و همين طور بيشترين توجهات به بخش نظامي باشد. ميلياردها دالر به بخش امنيت و نظامي اختصاص يافته است، در هر...ادامه مطلب ←

ما به رويکرد امنيتي روشن و قاطع نياز داريم

شنبه 4 ثور 1395 -

نشست چهارجانبه صلح که در داخل افغانستان اميدواري هاي هرچند نسبي را به وجود آورده بود، زماني به بن بست رسيد که گروه طالبان هرنوع مذاکره با دولت را رد کرد و پيش شرط هاي غير قابل قبولي را براي پيوستن به روند مذاکرات طرح کردند. طالبان ده روز قبل با انتشار اعلاميه...ادامه مطلب ←

دورنماي صلح در زمانه جنگ

پنج شنبه 2 ثور 1395 -

حادثة دردناک و خونين روز گذشته نه تنها کابل را لرزانيد؛ بلکه همة افغانستان، منطقه و کشورهاي جهان را تکان داد. در اين عصر جهاني شدن که تمام دنيا توسط وسايل ارتباط جمعي به دهکدة کوچک تبديل شده است، از کوچک ترين اتفاق و حادثة در يکي از گوشه هاي جهان همه ...ادامه مطلب ←

اگر حکومت اراده کند، مردم آماده هرنوع فداکاري اند

چهارشنبه 1 ثور 1395 -

حملات تروريستي ديروز، متأسفانه تعداد زيادي کشته و زخمي برجا گذاشت. تاهنوز آمار تلفات به 28 تن و شمار زخمي هاي حادثه به بيش از سه صد نفر رسيده است. با توجه به وضعيت وخيم تعدادي از زخمي ها احتمال مي رود آمار کشته شده ها بازهم افزايش يابد. هفته قبل طالبان...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی